نتایج جستجو برای عبارت :

کارکلاسی صفحه 61 کاروفناوری هفتم

کارکلاسي صفحه 26 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - تعیین جزئیات اطلاعات (بارش مغزی) 
در گروه خود، جزئیات اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید و در جدول زیر بنویسید.
با توجه به توضیحات صفحه ی 24 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید.
کارکلاسي صفحه 29 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - مرورگرهای وب و ویژگی های آن ها
در گروه خود، مرورگرهای صفحات وب رایج و ویژگی های آنها را بررسی کنید.
در جدول زیرجواب این کار کلاسی را مشاهده می نمایید.
کارکلاسي صفحه 33 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی : برای جمع آوری اطلاعات درباره آثارباستانی استان لرستان به ترتیب کلیدواژه های زیر را درموتور جستجو وارد کرده و جواب ها را با هم مقایسه کنید.
در پایان بررسی کنید کدام گزینه پاسخ های بهتری را ارائه می کند.
کارکلاسي صفحه 26 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 3 جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - تعیین محدودیتهای پرسش به روش بارش فکری
در گروه خود، محدودیتهای این پرسش را تعیین کنید و در جدول بنویسید.
با توجه به توضیحات صفحه ی 24 کتاب جدول را اینگونه یا با سلیقه ی خود حل کنید.
کارکلاسي صفحه 102 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی : هم اندیشی- آشنایی با وسایل کاشت
برای کاشت گیاه نیاز به وسایلی دارید که برخی از آ نها در جدول زیر نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه جاهای خالی جدول را پر کنید.
جواب در ادامه مطلب
جواب این کارکلاسي را می توانید در تصویر زیر ملاحظه کنید.
دانش آموزان عزیز برای آشنایی بیشتر شما با وسایل و ابزار کشت دستی کشاورزی تصاویر دیگری نیز در ادامه قرار می گیرد که شما ر
کارکلاسي و هم اندیشی صفحه 139 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان خوراک
کار کلاسی : در جدول زیر برخی از مواد خوراکی سالم و ناسالم نشان داده شده است.
باهم اندیشی در گروه مواد سالم و ناسالم را شناسایی کنید.
جوابتوجه : مواد خوراکی کپک زده، به ویژه میوه ها و سبزی ها، نباید مصرف شوند.کپک های موجود در مواد خوراکی سم هایی ترشح می کنند که می تواند باعث سرطان شود. از آنجایی که این سم، به عمق مادۀ خوراکی نفوذ می کند، باید همۀ مادۀ خوراکی کپک زده دور ریخته
کارکلاسي صفحه 62 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشی
کار کلاسی: کشیدن شکل های ساده با استفاده از ابزار نقشه کشی
با استفاده از وسایل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرین های صفحهٔ بعد را انجام دهید.
شکل صحیح ترسیم این طرح ها را در شکل های زیر مشاهده می کنید.
کارکلاسي صفحه 62 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 6 نقشه کشی
کار کلاسی: کشیدن شکل های ساده با استفاده از ابزار نقشه کشی
با استفاده از وسایل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرین های صفحهٔ بعد را انجام دهید.
شکل صحیح ترسیم این طرح ها را در شکل های زیر مشاهده می کنید.
کار کلاسی صفحه 134 کتاب کاروفناوري هفتم پودمان پوشاک
بررسی پوشاک اقوام ایرانی
بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟
جواب این کار کلاسی در 31 صفحه به صورت کتابچه تهیه شده که می توانید این جزوه که حاوی تصاویر کامل و با کیفیت اقوام ایرانی است را از ادامه مطلب دانلود نمایید
فرمت pdf
حجم 2 مگابایت
تعداد صفحه 31
دانلود کتابچه
فروشگاه محصولات الکترونیکی کاروفناوري
کارکلاسي صفحه 102 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی : هم اندیشی- آشنایی با وسایل کاشت
برای کاشت گیاه نیاز به وسایلی دارید که برخی از آ نها در جدول زیر نشان داده شده است. با هم اندیشی در گروه جاهای خالی جدول را پر کنید.
جواب
جواب این کارکلاسي را می توانید در تصویر زیر ملاحظه کنید.
دانش آموزان عزیز برای آشنایی بیشتر شما با وسایل و ابزار کشت دستی کشاورزی تصاویر دیگری نیز در ادامه قرار می گیرد که شما را با ابزار کشت
کارکلاسي صفحه 11 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری وفناوری
نمونه های از محصولات فناوری طبیعی و مصنوعی
باران مصنوعی با بارورکردن ابرها

ساخت رادار از روی فناوری طبیعی مسیر یابی خفاش

ساخت تیر آهن های لانه زنبوری با الهام از شکل ساخت کندو

فروشگاه محصولات الکترونیکی کاروفناوري
کارکلاسي صفحه 64-63
کتاب کاروفناوري پایه هفتم
پودمان نقشه کشی
کار کلاسی: کشیدن شکل های ساده با استفاده از ابزار نقشه کشی
با استفاده از وسایل نقشه کشی بر روی کاغذ شطرنجی تمرین های صفحهٔ بعد را انجام دهید.
جواب و فایل pdf این کارکلاسي را در ادامه مطلب ببینید
شکل صحیح ترسیم این طرح ها را در شکل های زیر مشاهده می کنید.مطالب مرتبط
دانلود فایل pdf این کارکلاسي
فایل تمرین ترسیم چند طرح ساده
کارهای کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

ب
کارکلاسي صفحه 8 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری و خلافیت
کار کلاسی : طراحی و ساخت
دانش آموز گرامی شما با خلاقیت هر وسیله ای می توانید بسازید مثال زیر فقط یک نمونه است. حتما لازم نیست این پروژه را بسازید این یک نمونه است شما هر پروژه دیگری را هم می توانید بسازید و مراحل ساخت و کارکردش را در جدول تایپ کنید.
مثال :
گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که بتوانیم اجسام خطرناک را برداریم
برای این کار می توانیم از مواد و ابزاری مثل چسب، لوله نایل
کارکلاسي صفحه 58 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشی
کار کلاسی: بررسی و کاربرد چند نقشه
سوال :
نام چند شغل و نقشه هایی که در این مشاغل به کار برده می شوند بررسی کنید و در جدول  بنویسید.
جواب را در جدول زیر مشاهده می کنید.
کارکلاسي صفحه 104 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان 9 پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی :چند روش برای زیاد کردن و کاشت گیاهان
سوال:
روش کاشت گیاهان انتخاب شده در جدول را در گروه بررسی کنید و برای هر کدام یک نمونه گیاه در جای خالی بنویسید.
جواب:
جواب این کار کلاسی در تصویر و جدول زیر درج شده است.
کارکلاسي صفحه 8 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری و خلافیت
کار کلاسی : طراحی و ساخت
دانش آموز گرامی شما با خلاقیت هر وسیله ای می توانید بسازید مثال زیر فقط یک نمونه است. حتما لازم نیست این پروژه را بسازید این یک نمونه است شما هر پروژه دیگری را هم می توانید بسازید و مراحل ساخت و کارکردش را در جدول تایپ کنید.
مثال :
گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که بتوانیم اجسام خطرناک را برداریم
برای این کار می توانیم از مواد و ابزاری مثل چسب، لوله نایل
کارکلاسي صفحه 8 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری و خلافیت
کار کلاسی : طراحی و ساخت
دانش آموز گرامی شما با خلاقیت هر وسیله ای می توانید بسازید مثال زیر فقط یک نمونه است. حتما لازم نیست این پروژه را بسازید این یک نمونه است شما هر پروژه دیگری را هم می توانید بسازید و مراحل ساخت و کارکردش را در جدول تایپ کنید.
مثال :
گروه ما می خواهد وسیله ای بسازد که بتوانیم اجسام خطرناک را برداریم
برای این کار می توانیم از مواد و ابزاری مثل چسب، لوله نایل
کارکلاسي صفحه 32 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات
کار کلاسی - جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی
در گروه برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خراسان رضوی چند واژه کلیدی را بررسی کنید.
کارکلاسي صفحه 54 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان کسب وکار
کار کلاسی: طرح کسب وکار
نمونه یک طرح کسب وکار
نام طرح : پرورش گل وگیاهان زینتی
هدف از ایجاد کسب وکار: ایجاد کار و به دست آوردن درآمدحلال از راه تولید و عرضۀ گل و گیاه زینتی در همه ی فصول سال
مزیت های رقابتی: با پرورش گیاهان بسیار زیبا و کم یاب سعی می کنیم که در کارمان بی رقیب باشیم و درآمد بسیار خوبی کسب کنیم
وضعیت بازار: مردم کشور عزیزم به گل ها و گیاهان زیبا و آپارتمانی علاقه زیادی دارن
کارکلاسي صفحه 100- 99 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
کار کلاسی : بررسی ویژگی های چند گیاه برای پرورش
سوال :
با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول زیر را کامل کنید.در ستون خالی سمت چپ ویژگی های یک گیاه در منطقۀ خود را بنویسید.
جواب 
جواب این کار کلاسی در تصویر زیر مشاهده می شود
کارکلاسي صفحه 68
کاروفناوري پایه هفتم پودمان نقشه کشی
کار کلاسی: تعیین سه نمای اجسام
با توجه به شکل زیر در جدول شمارهٔ نماهای درست هر کدام از قطعات را مشخص کنید.
جواب در ادامه مطلب
جواب را در جدول زیر مشاهده می نمایید.

مطالب مرتبط
جزوه تمرینی ترسیم سه نما
کارهای کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای استفاده از سایر مطالب سایت به صفحه اصلی مراجعه نمایید.
کارکلاسي صفحه 2 کتاب کاروفناوري هفتم پودمان نوآوری وفناوری
بررسی چند اختراع و نوآوری
با کمک دوستان خود، یک گروه تشکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول زیر به همراه هدف از اختراع آنها، بنویسید.

نام اختراع
هدف از اختراع و نوآوری

چرخ خیاطی
سرعت ودقت در دوخت ودوز

کولر گازی
سرمای زیاد در مناطق مرطوب

چرخ گوشت
خردکردن و ریز کردن سریع گوشت

فندک
ایجاد جرقه  یا شعله کم خطر

آسانسور
جابجا کردن عمودی افراد در ساختمان

خودرو
جا
کارکلاسي صفحه 11 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری وفناوری
با بررسی شکل و راهنمایی دبیر به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
 
1 - دانۀ چه گیاهی در شکل نشان داده‌شده است؟
 گیاه بابا آدم یا زردان تصویر این گیاه در ابتدای قسمت فناوری و نوآوری آورده شده است.
 2 - چه محصول فناوری مصنوعی از روی این دانه ساخته‌شده است؟ 
 چسب خود چسب یا چسب نر و ماده یا ولکرو
3 - کاربرد محصول فناوری نشان داده‌شده چیست؟
 در لباس ها و وسایل مختلف ورزشی پزشکی، کفش ها،فشارس
کارکلاسي صفحه 134 کتاب
کاروفناوري هفتم پودمان پوشاک
بررسی پوشاک اقوام ایرانی
بررسی کنید، هر یک از تصاویر جدول نشان دهندهٔ پوشاک کدام یک از اقوام ایرانی است؟
جواب در ادامه مطلب
جواب این کار کلاسی در 31 صفحه به صورت کتابچه تهیه شده که می توانید این جزوه که حاوی تصاویر کامل و با کیفیت اقوام ایرانی است را از ادامه مطلب دانلود نمایید
فرمت pdf
حجم 2 مگابایت
تعداد صفحه 31
دانلود کتابچه

کارهای کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای اس
کارکلاسي صفحه 12 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری وفناوری
بررسی پنکه از دیدگاه سیستم
با کمک دوستان خود در مورد پنکه به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1.اگر اجزای یک سیستم (این وسیله ) باهم ارتباط نداشته باشند این وسیله کار می‌کند؟
خیر- اگر یک اجزآء یک سیستم با هم ارتباط نداشته باشند اصلا آن مجموعه سیستم نیست و این وسیله کار نمی کند.
2. چرا نمی‌توان پروانۀ این وسیله را، بدون تغییر دادن دیگر اجزا، بزرگ‌تر ساخت؟
چون اندازه یک پروانه به اندازه د
کارکلاسي صفحه 9 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان نوآوری وفناوری
تعیین چند فناوری برای یادسپاری
برای آسان شدن یاد سپاریِ پنج کلمۀ زنبور، یک، نوآوری، گیاه، دانه» سه فناوری بنویسید.

شماره
توضیح آن

1
استفاده از فناوری سر واژه نویسی: واژه زندگی
ز: زنبور   ن: نوآوری  د: دانه   گ: گیاه  ی: یک 

2
نوشتن یک شعر یا جمله یا داستان کوتاه:
یک زنبور با نوآوری دانه یک گیاه را به شکل کندو در آورد.

3
 استفاده از یک نقاشی و تصویر


فروشگاه محصولات الکترونیکی ک
کارکلاسي و هم اندیشی صفحه 152 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان خوراک
کار کلاسی : نام برخی محصصولات کشاورزی را که در برخی از فصل ها ارزان است را در جدول زیر نوشته و برای جلوگیری از به هدر رفتن آنها و همچنین استفاده از آنها در دیگر فصل ها روشی پیشنهاد کنید.
جواب
حل جدول صفحه 4 کارکلاسي کاروفناوري پودمان نوآوری وفناوری سال هفتم
بررسی زندگی چند دانشمند ومخترع ایرانی

مخترع و نوآور
اختراع و نوآوری
هدف از اختراع و نوآوری

شیخ بهایی
حمامی که با یک شمع گرم می‌شد
استفاده از گازهای فاضلاب و گرم کردن حمام

جابر بن حیان
ظروف سفالی براق
استفاده از لعاب برای دوام بیشتر

بنو موسی
وسیله ای برای جدایی روغن از آب
جدا نمودن روغن  از آب

خوارزمی
زیج خوارزمی
جداولی برای ستاره شناسی

فروشگاه محصولات الکترونیکی کارو
کارکلاسي صفحه 19 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاثیرات استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در زندگی
درگروه خود جدول زیر را کامل کنید.


ردیف

ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات

تاثیرات استفاده از این ابزار در زندگی


1

رایانه – لپ تاپ – تبلت

افزایش سرعت ودقت درکارهای مختلف


2

تلفن همراه

ارتباط راحت وسریع در هر مکان


3

خود پرداز بانک

خدمات بانکی آسان وسریع


4

اینترنت

ایمیل – جستجو – دانلود- آپلود- تجارت


فروش
کارکلاسي صفحه 10 کتاب کاروفناوري پایه هفتم
 بیان چند راه حل برای پیشرفت کشور
برای پیشرفت کشور در بخش فناوری ، راه حل هایی را ارائه دهید و درجدول زیر بنویسید.

راه حل
نمونه‌

1
 تحقیق و کار در پیشرفت فناوری های هوا و فضا

2
 پیشرفت در فناوری هسته ای

3
 انجام فناوری های پزشکی و بهداشت

4
 کار و سرمایه گذاری و پیشرفت در فناوری های زیست محیطی

5
 پیشرفت و انجام کار دقیق و بدون توقف در فناوری موشکی و نظامی

6
 کار و تحقیق در فناوری نانو تکنولوژی

 
در این
کارکلاسي صفحه 100- 99
کتاب کاروفناوري پایه هفتم
پودمان پرورش و نگه داری گیاهان
بررسی ویژگی های چند گیاه برای پرورش
سوال :
با بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی یا پرسش از کشاورزان و باغبانان جاهای خالی جدول زیر را کامل کنید.در ستون خالی سمت چپ ویژگی های یک گیاه در منطقۀ خود را بنویسید.
جواب در ادامه مطلب
جواب این کارکلاسي در تصویر زیر مشاهده می شود

مطالب مرتبط
کارهای کلاسی کاروفناوري هفتم
فروشگاه آنلاین کاروفناوري

برای استفاده از سایر مطا
کارکلاسي صفحه 18 کتاب کاروفناوري پایه هفتم
پودمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاثیرات فناوری اطلاعات وارتباطات
جاهای خالی را با هم اندیشی در گروه پرکنید.
۱ - کاربرد در آموزش ومدرسه هوشمند
۲ - کاربرد در پزشکی
۳ - کاربرد در مسافرت و تهیه و رزرو بلیط
۴ - کاربرد در چت و گفتگو
۵ - اینترنت
و
کاربرد در گفتگو و چت کردن - کاربرد در فرستادن نامه ایمیل - نوبت گیری - کاربرد در تجارت الکترونیکی - رزرو هتل - ثبت نام - بانکداری الکترونیکی - بورس - بازی آنلاین - ویدئ
کارکلاسي صفحهکاروفناوري سال هفتم پودمان نوآوری وفناوری
بارش فکری
دربارۀ یکی از موارد زیر و ایده‌های دیگر روش بارش فکری را به کار برید و نتیجه را در کادر زیر بنویسید.
1-     چگونه می‌توانیم در حیاط، بازی‌های بهتری داشته باشیم؟
2-     برای اینکه خودکار خود را تا پایان یافتن جوهرش، گم نکنیم، چه باید کرد؟
3-     .چگونه می توان از اتلاف وقت در طول روز جلوگیری کرد؟
4-     چرا وقتی دو توری ریز روی هم قرار می گیرند هاله های سیاه و سفید تشکیل می شو
کارکلاسي صفحه 2 کتاب کاروفناوري هفتم پودمان نوآوری وفناوری
بررسی چند اختراع و نوآوری
با کمک دوستان خود، یک گروه تشکیل دهید و چند اختراع را که در پیرامونتان وجود دارد در جدول زیر به همراه هدف از اختراع آنها، بنویسید.

نام اختراع و نوع آوری
هدف از اختراع و نوآوری

چرخ خیاطی
سرعت ودقت در دوخت ودوز

کولر گازی
کیفیت سرمای زیاد و استفاده در مناطق مرطوب

چرخ گوشت
خردکردن و ریز کردن سریع گوشت

فندک
ایجاد سرع و تمیز و کم خطر جرقه یا شعله

آسانسور
جابجا
جواب کارکلاسي صفحه  82 کتاب کاروفناوري هشتم پودمان نگه داری از حیوانات اهلی
اهمیت برخی از حیوانات اهلی پیرامون ما در شکل های زیر نمایش داده شده شما جدول زیر را کامل نمایید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
جواب در تصاویر پایین
کارکلاسي صفحه 51 کتاب کاروفناوري پایه هفتم پودمان کسب وکار
کار کلاسی: پیشنهاد برای بسته بندی
پدر مهرداد هر سال گردو می چیند، آن ها را می شکند و برای فروش آماده می کند. او امسال تصمیم دارد که گردوها را بسته بندی کند، سپس بفروشد. پیشنهاد شما برای بسته بندی گردوها و تبلیغات برای فروش چیست؟
جواب :
او باید بسته های شیک برای انواع گردو با کیفیت های مختلف بسازد.
او باید بسته های متنوع برای انواع گردو بسازد.
او باید بسته هایی با سایز های مختلف برای وزن
زهرا هم رف
باباش می اومد با یه عالمه کاغذ و آزمایش و همه رو پهن می کرد کف اتاق کار. از زهرا میگفت که خوب ه از بدو بدو هاش از این که زهرا می آد پیشمون یه روز و خوبه . هر روز یه جا بود یا مرکید یا مرند یا تبریز یا تهران دنبال درمان بچه و ناامید نمی شد.
تا تلفنش زنگ خورده بود و هق هق پدری که دیر رسیده بود به خونه و زهراش تلف شده بود. 
شبیه یه داستان ه این کار یه شروع یه پایان یه آه تا ابد که جگرتو می سوزونه .

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها