نتایج جستجو برای عبارت :

مفعول های قمی شماره بذارن

مفعول مطلق:
مفعول مطلق اسمی است منصوب هم باب وهم ریشه فعل اصلی(  َو  ً یعنی منصوب)
مفعول مطلق دو نوع است:تاکیدی ونوعی(بیانی)
مفعول مطلق تاکیدی:
۱_اگر بعد مفعول مطلق کلمه نیاید تاکیدی است ودرترجمه از (حتماًوقطعاً)استفاده میکنیم.
۲_اگر بعد مفعول مطلق حرف عطف(وَ,فَ,ثم,لکن)وحروف ناصبه(اَن,ل,لِکی)بیاید مفعول مطلق تاکیدی است.
مفعول مطلق نوعی:
۱_اگر بعد مفعول مطلق کلمه ای منصوب بیاید صفت است و خودش معنی می شود.
۲_اگر بعد مفعول مطلق فعل بیاید فعل نق
تمرین هفتم:
۱_قطعا ما برای تو به صورت آشکار فتح کردیم.(فتحاً:مفعول مطلق نوعی / مبیناً:صفت)
۲_قطعا ما قرآن را بر تو تدریجی نازل کردیم.(قرآن:مفعول به / تنزیلاً:مفعول مطلق)
۳_هیچ فقری مانندنادانی نیست وهیچ میراثی مانندادب نیست(لافقرَ:اسم لای نفی جنس/کالادب:شبه جمله(جارومجرور)خبر اسم لای نفی جنس)
۴_کم میشود هر چیزی با انفاق جز علم پس همانا آن زیاد می شود.(کل:فاعل /بالانفاق:جار و مجرور/علم:مستثنی)
۵_بخیل در دنیا زندگی میکند مانند نیازمندان و در آخرت مان
شما انسان ها دقت کردین
که در تمام این سالها
و سالهاي قبلی
هر وقت من اومدم اینجا نوشتم
یعنی ناخوداگاه venting رو انجام دادم؟
و شماها همه رو خوندین؟!
یعنی الان شماها قربانی پروسه venting هستین مفعول هاي خاک تو سردون؟ :)))) الان شماها مفعولین مفعول
خوشگلا ،کامنت بذارن 
ببینم چند نفر خوشگل تو
بیان داریم
پ ن مهم :به نظر من هیچ آدمی زشت
نیست همه خوشگل و زیبا هستن آدم دلش نباید زشت باشه 
زشت اون دلیه که مهربونی کردن رو فراموش کرده
کینه رو مهمون دلش کرده لبخند نمیزنه پس هیچ ادمی زشت
نیست اینم برا دوستانی که اعتماد ب نفس پایین دارن
و خودشونو زشت خطاب کردن دلت زیبا باشه جوون
چهره که مهمون خاک میشه 
و از آدم یه خاطره با قلب خوشگل
میمونه
+لبخند فراموش نشه:))
سخنان اوردوغان رو که چند ساعت قبل حرف زده، دیدین؟
منو یاد هیتلر میندازه.
فاشیست بدبخت.
بعد همین اذری زبان هاي ایران، همه میگن ما از نژاد ترک هستیم، و ما ژرمنم هستیم!
بابا یارو خودش میگه این ایرانیا و این کردها همه زرتشتین اینها رو باید نابود کرد، این ها از نژاداریایی هستن.
ترکها هیچوقت مثل ایرانیا بی هویت و بی خاصیت نیستن که به زور خودشون رو قالب یه ملیت دیگه کنن.
ترکیه ایها همیشه خواستن که اول المان رو بگیرن و اسمش رو بذارن ترکیه
بعد بقیه دنی
مفعول به : این
مفعول همون مفعولی است که شما از کلاس سوم راهنمایی باهاش آشنا میشید .
همونی که در جواب به سوال چه چیزی را؟  یا چه کسی را ؟ می اید . در ضمن اگر
کلمه ای هم داشتید که معنای متمم فارسی رو داشت (می دونید که متمم اسمی
است که بعد از حروف اضافه میاد ) ولی حرف اضافه قبلش نیومده بود و فقط در
معنا معنی اون حرف رو می شد فهمید ، اون هم جزء مفعول به حساب میشه . توجه: تمام
ضمایر متصل منصوبی (ه . هما. هم . ها .هما .هنّ . ک .کما . کم . ک . کما
.کنّ . ی . نا) در صو
 
❗️سوال : شیوه بلاغی یعنی چه ؟
 
✅ پاسخ #شیوه_بیان_جمله_در_زبان_فارسی
گروه‌هاي سازنده‌ی جمله به دو صورت در پی هم قرار می‌گیرند :
الف) شیوه ی عادی :کاربرد این شیوه در نوشته هاي خبری ، اداری ، آموزشی» به روش زیر معمول است:
 
نهاد همه ی جمله ها در ابتدای جمله می اید.
فعل همه جمله ها درپایان جمله می آید.
ترتیب سایر جمله ها نیز به این صورت است :
1) نهاد + مفعول +  فعل 
 مجید  او  را دوست دارد
 
2) نهاد + مسند +  فعل
 من  خوشحال  بودم
 
3) نهاد + متمم + فعل
م
Garnsey و همکارانش در سال 1997 همچنین اثر محدودیت هاي انتخابی بر پردازش جمله را مورد بررسی قرار دادند. بعنوان مثال، برای فعلی مثل understand کلمه snow مفعول مستقیم خوبی مثل کلمه message نمیباشد (جمله32). به همین شکل برای فعلی مثل admit کلمه airplane مفعول مستقیم خوبی مثل کلمه mistake نمیباشد(جمله33). و برای فعلی مثل fear کلمه dress مفعول مستقیم خوبی مثل کلمه tantrums نمیباشد(جمله34). به یاد داشته باشید که understand با بایاس مفعول مستقیم میباشد در حالیکه admit با بایاس مکمل جمله ای میباش
"به نام مهربان ترین"
 
آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز                      از جور تبر زار بنالید سپیدار»   2 جمله خبری و پرسشیآن قصه ← مفعولشنیدید ← ماضیکه ← حرف ربطدر← حرف اضافهباغ← متممیکی روز← قید زماناز ← حرف اضافه ، تبر متممزار ← قید حالتبنالید ← فعل ماضیسپیدار ← نهادآرایه: تشخیصکز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی                از تیشه ی هیزم شکن و اره ی نجار»   2 جمله (کلمه "نه" فعل منفی میشود)
کز (که از) ← حرف اضافهمن ← متممدگر ← قیدبی
در این سری از آموزش زبان به موضوع حالت‌هاي اسامی در زبان ترکی استانبولی اشاره می کنیم در زبان ترکی استانبولی،
یک اسم می‌تواند شش حالت کلی داشته باشد. در زبان فارسی این حالت‌ها
معمولا با حروف اضافه نمایش داده می‌شوند (مثلا مفعول با حرف اضافه را مشخص
می‌شود). از جمله زبان‌هايی که اسامی حالت‌هاي مختلف به خود می‌گیرند زبان
ترکی، روسی، آلمانی، فنلاندی و … است. زبان ترکی تنها شش حالت دارد ولی
برخی زبان‌ها مانند فنلاندی 15 حالت و مجارستانی
تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1
تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1تست شماره 1
ادامه مطلب
یه فیلمی می‌دیدم این اواخر که بد نیست تو تلویزیون بذارن‌ش این ایام انتخابات مجلس، حالا به هرحال یه دیالوگی داشت که خیلی دوستش داشتم، به طرف می‌گفت کاندید نشو، ت یک چاه فاضلاب‌ئه.
 
 
 
× و من یادگرفتم، بیش و پیش از هرکس وظیفه‌دار خودم هستم؛ بله.
"به نام مهربان ترین"
 
آن قصه شنیدید که در باغ یکی روز                      از جور تبر زار بنالید سپیدار»
2 جمله خبری و پرسشیآن قصه ← مفعولشنیدید ← ماضیکه ← حرف ربطدر← حرف اضافهباغ← متممیکی روز← قید زماناز ← حرف اضافه ، تبر متممزار ← قید حالتبنالید ← فعل ماضیسپیدار ← نهادآرایه: تشخیص
کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی                از تیشه ی هیزم شکن و اره ی نجار»  
2 جمله (کلمه "نه" فعل منفی میشود)
کز (که از) ← حرف اضافهمن ← متممدگر ← قیدبیخ
حرکات چشم هنگامی که شرکت کنندگان جملات ارایه شده را یکی پس از دیگری بر روی صفحه کامپیوتر می خواندند، و دیگری، خواندن از کجا سمعک بخرم زمانها برای جملاتی که یک کلمه در یک زمان ارائه میشد (تکنیکی که self-paced reading نامیده شد).
Garnsey و همکارانش نشان دادند که افعال با بایاس مستقیم مثل understand                                 (mary understood the question han no solution) دیده نمیشود.
استفاده تجزیه گر از اطلاعات بایاس فعل یا آزمایشات ERP نیز مورد بررسی قرار گرفته است. همانگو
در این مطلب، با توجه به اینکه امروزه استفاده از نرم افزار هاي ترجمه افزایش یافته وسطح کیفیت ترجمه و ارزش کار مترجم را کاهش داده، قصد داریم روش ترجمه ی متون انگلیسی به فارسی را به طور گام به گام برای شما دوستداران ترجمه، آموزش دهیم. با ما همراه باشید
مرحله ی اول: تشخیص فاعل، فعل و مفعول
هر کلمه ای که قبل از فعل is قرار دارد، نقش فاعلی دارد مانند educational administration
مرحله دوم: برگرداندن و یافتن معادل فارسی واژه ها
کلمه به کلمه معنای کلمات را پیدا کرده
سلام ودرود!
جواب پرسشهاي فعالیت هاي نوشتاری » درس 16 فارسی هفتم
1.ترکیب هاي وصفی : احساس خوب ، افرادسرشناس ، صدای بلند
ترکیب هاي اضافی : درخت بلوط ، مربای زردآلو ، اسم من
2-اطمینان ، مسئله ، قصص ، متوجه
 
3-شناسنامه ما  : نهاد       عمرحقیقی : مفعول
فرصت هاي خوب وعزیز : نهاد
دانش آموزان : نهاد           شهیدرجایی : مفعول
آفتاب : نهاد        بر: حرف اضافه      گل ها وسبزه ها : متمم
4-  خواهند ایستاد  ، خواهدآمد ،خواهندپرسید ، خواهدگفت
 
همین الان کپی پیستی ک کردی
رو جایگذاری کن  ببینم
اخرین چیزی که کپی کردین چیه
مدیونید اگ تݝییرش بدید
پ ن : من تا حالا چالشی نذاشته بودم
الان که گذاشتم از همه هم دعوت 
میکنم بذارن وبشون جالب میشه
پ ن مهم :لبــــخنــــ:)ــــد فراموش نشه:))
 أ. عین نوع الکلمات التی تحتها خط. (نوع الکلمات :اسم فاعل و اسم مفعول و اسم مکان و اسم مبالغة " و فعل ماضی و فعل مضارع و مصدر و حرف جر و ).
السید مسلمی مزارع. هو یسکن فی قریة بطرود بمحافظة مازندران. إنه رجل صادق و صبار و محترم. فی یوم من الأیام شاهد جماعة من المسافرین واقفین أمام مسجد القریة. فذهب و سألهم عن سبب وقوفهم، فقالوا: إن سیارتنا معطلة
فاتصل السید مسلمی بصدیقه مصلح السیارات؛لکی یصلح سیارتهم.وجاء صدیقه و جرّ سیّارتهم بالجرّارَّة و أخذها
امروز و فردا صد تا کار داریم
تو این اوضاع، خواستگارا هم میخوان قرار بذارن
همینجوریش باید یه سری برنامه هامون رو کنسل کنیم که به یه سری برنامه هاي دیگه برسیم. موندم این وسط قرار رو واسه چه زمانی اوکی کنم.
تو گیجی و اعصاب خردی شدید به سر میبرم!
فعلا
وبلاگ دومم که قبلا آدرسش رو دادم، با یک پست به روزرسانی شد:))
پستی که بخاطر احتمال حضور آشناها اینجا نتونستم بنویسم.
+ دوستایی که آدرس رو ندارن یا فراموش کردن، کامنت بذارن تا براشون بفرستم:)
++ آدرس فقط به افرادی که بلاگر هستن یا میشناسمشون داده میشه:)
وبلاگ دومم که قبلا آدرسش رو دادم، با یک پست به روزرسانی شد:))
پستی که بخاطر احتمال حضور آشناها اینجا نتونستم بنویسم.
+ دوستایی که آدرس رو ندارن یا فراموش کردن، کامنت بذارن تا براشون بفرستم:)
++ آدرس فقط به افرادی که بلاگر هستن یا میشناسمشون داده میشه:)
تمرین اول :
۱_هیچ مومنی از شما وجود ندارد که دوست داشته باشد برای برادرش آنچه را که دوست ندارد برای خودش /هر آنچه کانت نیاید پسند
۲_هرگاه تو گرامی بداری فرد بخشنده را فرمانروایی میکنی براو اگر گرامی بداری فرد پست را نافرمانی میکند / چو با سفله گویی به لطف و خوش
۳_عاقل می سازد خانه اش را روی صخره و نادان می سازد آن را روی شن/به جویی که یک روز بگذشت آب.
۴_روباه چیزی را خواست گفته شد آیا شاهدی داری گفت دمم/ز روباهی بپرسند احوال.
۵_هر کسی که
کلاز مستقل Independent clause: IC کلازی می باشد که در آن علاوه بر حداقل یک فاعل و یک فعل صرف شده، معنی و مفهوم کاملی انتقال می یابد:
I like spaghetti.He reads many books.کلاز وابسته Dependent clause: DC کلازی است که معنی و مفهوم کاملی را نمی رساند؛ و باید با کلازی مستقل ترکیب شود تا جمله ی کاملی ساخته شود.
Although I like spaghetti,…Because he reads many books,…Subject –فاعل: شخص، حیوان، مکان یا چیزی که کاری انجام دهد. برای مشخص کردن فاعل در جمله باید بپرسید چه کسی یا چه چیزی؟
I like spaghetti.He reads many books.verb-فعل: ب
اطلاعات واژگانی  (Lexical Information)
  ورودی مستقیم به تجزیه گر شامل مجموعه ای از کلمات میباشد که سمعک بصورت خطی قرار گرفته اند (یکی پس از دیگری). وظیفه تجزیه گر اینست که معین نماید این کلمات از لحاظ سلسله مراتب چگونه بهم مربوط میشوند. متریال واژگانی با حجم بالایی از اطلاعات نه تنها معنایی بلکه Morphosyntactic به سمت تجزیه گر می آیند.
ورودی هاي واژگانی حاوی اطلاعاتی هستند که هم درباره فریم هاي زیرگروهاي افعال میباشد (یعنی مباحثی که یک فعل میتواند داشته با
جمع مذکر سالم درحالت مجرور (ینَ و ونَ) بر میدارد.
ضمیر بعد از اسم نقش مضاف الیه دارد.
ضمیر بعداز فعل نقش مفغول دارد.
لیتَ ولَعلَّ+مضارع =مضارع التزامی. 
لیتَ+ماضی=ماضی استمراری.
اِلّا حرف استثناء است.
بعد از انَّما حتما مبتداوخبر می آید.
از فعل لازم مفعول ساخته نمی شود.
فعل آینده نوعی فعل مضارع است.
اسامی مثنی و جمع مذکر سالم هرگز تنوین نمی پذیرد.
از این به بعد تمام پست‌ها رمز‌دار خواهد بود.
از دوستانی که وبلاگ من رو میخونن و مطالب رو دنبال می‌کنن خواهش می‌کنم آدرس وبشون رو به صورت خصوصی بذارن تا رمز ثابت مطالب عمومی براشون ارسال بشه.
مطالبی که شخصی باشن هم به نحو دیگه‌ای توی عنوانشون مشخص میشه.
ممنونم از همراهی‌تون :)
 
+ چقدر جای خاتون خالیه. اگه اینجا رو میخونی لطفا برگرد، دلم برات تنگ شده.
فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب 09375894622
شماره تلفن فا
فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال خوب فال
خوب 09375894622
شماره تلفن فا
همش فکر میکنم کاش لاأقل این دم آخر طبق ادعاهايی که دارن، باهام رفتار میکردن، به پاس اون 6 ماهی که باهاشون بودم و سعی کردم هیچ قانونی رو زیر پا نذارم. اما کلاً ترجیح میدم حرف نزنم و گله نکنم هیچوقت، خوشحال میشم آدما هم به سکوت آخرم احترام بذارن و در واقع "رهام" کنن و فقط برن! چون حرف زدن بعد از اینکه پر از اشتباهیم و خطا، چیزی نیست جز توجیه!
اگه به سکوتم احترام میذاشتن و توضیح نمیخواستن، لاأقل با این حس و حال بد تموم نمیشد همه چی!
من عاشق کادو پیچ کردنم
این واقعا خوشحالم میکنه
اما باید وقت داشته باشم
از کار هول هولکی بدم میاد!
و وقتی هم هدیه میگیرم خیلی برام مهمه که رسمی و با بسته بندی تحویلش بگیرم
از چیزی که بذارن تو یه نایلون بهم بدن انقد بدم میاد که خودمو کنترل میکنم چیزی نگم
گاهی موفق میشم
مهم نیست اگر دوست دارن درباره‌ی هر هنوز مبهمی حرف بزنن، عیبی نداره اگر اصرار دارن روی هر سبک‌سری و قصوری اسمای قشنگ و پیچیده بذارن، حلالشون اگه خوششون میاد با کلمه‌ها لاس بزنن و اغراق کنن و مهمل ببافن ولی کاش اونقدر بفهمن که هرکس زخمیِ جنگ خودشه و انصاف نیست از جنگی که هیچ وقت تووش نبودی حرف بزنی
کتاب جدید رضا امیرخانی هم چاپ شد. مدت‌ها منتظرش بودم. حتماً می‌خونمش.پ.ن: امیرخانی واسه من نویسنده‌ایه که شاید زیاد از قلمش خوشم نیاد ولی حس معتادگونه‌ای دارم به کتاباش. چون خاصه. چون صاحب سبکه. چون اگه یه صفحه کتابشو بذارن جلوت، بدون ذکر نام نویسنده، در لحظه می‌فهمی امیرخانی نوشته. و من از آدمای اورجینال با ایده‌هاي اورجینال خوشم میاد.
بارش بادمجون رو شاهد بودین؟ باید بریم به مولفای کتاب عربی اطلاع بدیم که هرچه سریعتر درس بارش ماهی در هندوراسو بردارن و نسخه وطنیشو بذارن، بارش بادمجون در تهران :)))
فکر کردین کرونا اومد دیگه تهشه؟ بابا هنوز چند روز از ۹۸ مونده :))))
یا اصن نمیشد پفیلا بباره؟ :( میفتاد رو سر کسی دردم نداشت :((
+ دیدین هرروز جمعه ست؟!
 سمکة السهم
 سمکة السهم من أعجب الأسماک فی الصید. إنها تطلق قطرات الماء متتالیة من فمها إلى الهواء بقوة تشبه إطلاق السهم و تطلق هذا السهم المائی فی التجاه الات فوق الماء و عندما تسقط الة على سطح الماء تبلعها حیّة.
 هواة أسماک اینة معجبون بهذه السمکة، ولکن تغذیتها صعبة علیهم؛ لأنها تحب أن تأکل الفرائس الحیة
 ماهی تیرانداز ماهی تیرانداز از شگفت انگیزترین ماهی ها در شکار است. آن با نیرویی شبیه پرتاب تیر قطره هاي آب را پی در پی از دهان
به‌نظرم یک حقیقت درمورد آقایون وجود داره واونم این هستش که
باهرررر قیافه وتیپ وظاهر وموقعیتی که باشن ،معتقدن دست رو
هرر دختر همه چی تمومی بذارن نه نمیشنون و ازخداشونم هست و
افتخار میکنن همچین پسری دومادشون بشه 
+نمیدونم این اعتماد به نفس کاذبشون ازکجا میاد واقعا؟؟ 
یامثلا ی عده با اعتماد بنفس خیلی بالایی موقع شماره دادن بدون اینکه تو آینه
به خودشون نگاهی بندازن ،میفتن دنبال دخترای جذاب و بعداینکه طرف
گفت ن ، ی تیکه ای هم میندازن به طرفو م
اصلا اهل تهدید و زور نیستم . اما امشب حسابی با اینترنت کار دارم . یعنی اگه بخاطر فردا و از ترس اعتراضات ذره از اینترنت رو قطع کنن یا بخوان بازم مسخره بازی در بیارن و فقط سایت هاي داخلی رو باز بذارن . من اولین نفری هستم که فردا با اسپری رنگ میرم تو خیابون :/
جملات در زبان عربی به دو صورت به کار می روند:
  اسمیه و فعلیه اسمیه = مبتدا + خبر ( الطالب فی المدرسة )
فعلیه = فعل + فاعل + مفعول ( یکتب الطالب درسه )
جمله اسمیه چیست؟
 جمله ای که با اسم شروع شود جمله اسمیه نام دارد.
جمله اسمیه در زبان عربی از ۲ قسمت اصلی تشکیل شده است:
۱ – مبتدا ۲ – خبر
ویژگی هاي مبتدا: - مبتدا همواره مرفوع است یعنی یکی از علامتهاي رفع ُ(ضمه و تنوین) را داراست.
- مبتدا می تواند اسم خاص – دارای ال با تنوین – ضمیر منفصل و اسم اشاره باشد
م
رفتم ، نیستم ، خستم شایدم هیچ وقت نبودم ، دلم میخواد همین جا خودمو جا بذارم و برم آدما برای چی میان؟ آدما برای چی میرن ؟آدما باید یه جایی خودشون رو  جا بذارن و برن آدما باید خودشونو پیدا کنن و قبل از اینکه پیدا بشن لازمه که گم بشن آدما تنها و خسته ان باید خودشونو بغل کنن ، نوازش کنن و بگن " عزیزترینم تو همیشه منو داری "

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فیلم و سریال فیزیوتراپی Cute Nemo چت روم ,نازچت,چت ناز,چت,چتروم پیشگامان صنایع دیزلی و نیروگاهی پارسیا جست و جوی اسلام بهشت سیاخ دارنگون turshi گوناگون آموزش طراحی سایت فروشگاهی شخصی تجاری در بابل ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????