محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

مستقیم اکستروژن

 عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن(بخش 1) 
اکستروژن مستقيم
در اکستروژن داغ آلیاژهای آلومینیوم، عموماً قالبهای مسطح مورد
استفاده واقع می شوند. تعریف یک قالب مسطح در قسمت طول سطح تماس قالب» در همین
بخش بیان خواهد شد. قالبها و ابزار اکستروژن تعیین کننده کارایی و هزینه فرایندهای
اکستروژن آلومینیوم اند. اختلافات اساسی بین ترکیب قالب و ابزار مورد استفاده در
اکستروژن آلیاژهای نرم وجود دارد.

انواع ابزار و قالب مخصوص تولید مقاطع توپر و توخالی که م
قالب و ابزار اکستروژن 1_3
برخی اطلاعات شامل فرمولهای محاسبه فشار در انواع مختلف سیلان و
مقادیر گوناگون طول سطح تماس ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم در مراجع 1 تا 11 قابل استفاده است. به منظور
تشریح مفاهیم مربوط به کنترل سیلان مثلاً در ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم تک یاتاقان (با یک سطح تماس)
تغییراتی در طراحی قالب صورت گرفته است. ماچادو سطح تماس صفر را که دارای حداقل
طول جهت افزایش سرعت تولید و کاهش تعمیرات ساخت قالب اکستروژن آلومینیوم است بکار گ
اصول اکستروژن
در این بخش پیرامون جنبه های مختلف فناوری اکستروژن همچون اصول،
فرآیندها و مانیک اکستروژن، همچنین متغیرها و اثرات آنها بر روی اکستروژن بحث می
نماییم. صنعت اکستروژن بیشاز 100 سال قدمت دارد. یکی از مسائل مهم در این صنعت
استمرار تحقیقات دانشگاهی و صنعتی جهت ارتقاء دانش فنی در خصوص فن‌آوری اکستروژن
آلومینیوم است. مثلاً در رشته مهندسی ساخت و تولید، کتابهای مرجعی همچون مرجع 1 که
معمولاً در دانشکده های مهندسی سرتاسر جهان مورد استفاده
قالب و ابزار اکستروژن
قیمت، کیفیت و نحوه ارائه محصولات اکسترودی سه عامل مهم در بازار
رقابت این محصولات است. به منظور رسیدن به کیفیت مطلوب، کارایی قالب اکستروژن عامل
بسیار مهم است. کارایی قالب در ارتباط مستقيم با کیفیت محصولف بهره‌وری، بازیافت و
طراحی محصول است. در پروفیل ها، عمده تاکید بر روی تلرانسها و در قالبها، بر روی
کارایی قالب بوده و تلاشها در این جهت روز به روز بیشتر می شود. کاربرد پروفیلهای
اکسترود شده در دنیا هر ساله در حال تغییر ا
اصول اکستروژن
در بخش تولید پروفیل آلومینیوم پیرامون جنبه های مختلف فناوری اکستروژن همچون اصول،
فرآیندها و مانیک اکستروژن، همچنین متغیرها و اثرات آنها بر روی اکستروژن بحث می
نماییم. صنعت اکستروژن بیشاز 100 سال قدمت دارد. یکی از مسائل مهم در این صنعت
استمرار تحقیقات دانشگاهی و صنعتی جهت ارتقاء دانش فنی در خصوص فن‌آوری اکستروژن
آلومینیوم است. مثلاً در رشته مهندسی ساخت و تولید، کتابهای مرجعی همچون مرجع 1 که
معمولاً در دانشکده های مهندسی سرتا
اکستروژن مستقيم

مهم ترین متداول ترین روش مورد استفاده در اکستروژن آلومینیوم، فرآیند
اکستروژن مستقيم است. اصول اولیه اکستروژن مستقيم را که در آن بیلت در
محفظه قرار داده شده توسط کوبه (رام) به سمتقالب فشار داده می شود، نشان می دهد.
اکستروژن مستقيم در ساخت میلگردها و مفتولها، لوله ها و کلیه مقاطع توپر و توخالی،
مطابق با طرح و شکل قالب به کار می رود. در اکستروژن مستقيم، جهت سیلان ف، هم
جهت با حرکتکوبه (رام) است. در این فرآیند، بیلت بر روی دیوار
اکستروژن مستقيم

مهم ترین متداول ترین روش مورد استفاده در بخش تولید پروفیل آلومینیوم در اکستروژن آلومینیوم، فرآیند
اکستروژن مستقيم است. اصول اولیه اکستروژن مستقيم را که در آن بیلت در
محفظه قرار داده شده توسط کوبه (رام) به سمتقالب فشار داده می شود، نشان می دهد.
اکستروژن مستقيم در ساخت میلگردها و مفتولها، لوله ها و کلیه مقاطع توپر و توخالی،
مطابق با طرح و شکل قالب به کار می رود. در اکستروژن مستقيم، جهت سیلان ف، هم
جهت با حرکتکوبه (رام) است. د
قالب و ابزار اکستروژن 1_2
تولید قالب اکستروژن شامل ترکیب پیچیده ای از طراحی (طراحی
کامپیوتری با استفاده از سیستمهای CAD ) و ماشینکاری (با استفاده از ماشینهای CNC با کنترل کامپیوتری اندازه ها و فرآیندهای
ماشینکاری EDM با تخلیه الکتریکی)
است. اکنون بازار در حال حرکت به سمت کمک گرفتن از کامپیوتر در طراحی های صنعتی (CAID) و ماشینکاری صنعتی (CAIM ) جهت
تهیه قالبها با قابلیت تولید مجدد است. بسیاری از سازندگان قالب اکستروژن در
امریکای شمالی و اروپا در حال ساخ
نیروی مورد نیاز جهت اکستروژن
نیروی مورد نیاز جهت اکستروژن در تولید پروفیل آلومینیوم به تنش سیلان ماده بیلت، نسبت اکستروژن،
شرایط اصطکاک در فصل مشترک بییلت و محفظه، شرایط اصطکاک در فصل مشترک ماده و قالب
و دیگر متغیرهای فرآیند همچون دمای اولیه بیلت و سرعت اکستروژن وابسته است.  نیروی اکستروژن مورد نیاز توسط رابطه زیر تعیین می شود:                                                                      
چنانچه ، فشار اکستروژن و مساحت جداره داخلی محفظه
اس
تجهیزات جانبی پرس اکستروژن
توسعه پرس اکستروژن از پرسهای سربی ساده اولیه تا دستگاه اکستروژن
اتوماتیک پیشرفته، بخش جالب توجهی از تاریخچه فن‌آوری اکستروژن است. اخیراً به
منظور تولید مقاطع اکسترودی بزرگ و نازک با دقت ابعادی مطلوب، پرسهایی با چهارچوب
پیش تنش یافته بکار گرفته شده است. صلبیت و همراستایی این پرسها در مقایسه با
پرسهای متداول بهتر است. پرسهای پیشرفته دارای شاخص مکانی مناسبی جهت نشان دادن
همراستایی محفظه اکستروژن و یک راهنمای مت
مدلهای اصطکاکی
دانستن اصول علم سایش در تولید پروفیل آلومینیوم (اصطکاک، روغنکاری و سایش) جهت بحث در خصوص انجام
فرآیندهای کار مکانیکی بر روی ف روری است. در طی اکستروژن آلومینیوم، تریبولوژی
فصل مشترک قالب و ماده، تاثیر قابل ملاحظه ای بر دقت شکل و کیفیت سطح محصول
اکسترودی دارد. در این بخش، مدل کردن اصطکاک در فرآیند اکستروژن مورد بحث قرار می
گیرد.

اجزای اصطکاک
این اجزا  به نوع فرآیند مورد
استفاده همچون مستقيم یا مع وابسته است. جزئیات نیرو
انواع پرسهای اکستروژن
پرس مستقيم
شماتیکی از یک پرس اکستروژن مستقيم در شکل 3-2 نشان داده می شود.
پرسهای مستقيم جهت تولید مقاطع توپر، میلگردها، تسمه ها و مقاطع دیگر بکار می
روند. این پرسها برای تولید لوله ها و مقاطع توخالی از آلیاژهای آلومینیوم نرم و
با استفاده از بیلت توپر و یک قالب چند دریچه یا قالبهای پل دار نیز استفاده می شوند.
یک پرس اکستروژن مستقيم با میله های موازی در شکل 3-3 نشان داده می شود.
با توجه به وجود همراستایی در این پرس، بیلتهای گ
پرس اکستروژن مستقيم و مع و ترکیبات آن ها
چندین ترکیب از پرسهای مستقيم و مع در صنعت اکستروژن آلومینیوم
وجود دارد. طرحهای مختلفی از ترکیب پرسهای مستقيم و مع، هر یک با مزایا و
معایبی در دسترس است. لارسون و بلاند نیز مروری بر طرحهای گوناگون از پپرس مع و
ترکیب پرسهای مستقيم و مع ارائه نموده اند. در واقع هدف اصلی از پرس ترکیبی
تبدیل از اکستروژن مع به مستقيم است. هر چند مزایای اکستروژن مع در پرس
ترکیبی جبران نمی شود، سه نوع پرس
پرس اکستروژن مستقيم و مع و ترکیبات آن ها
تولیدکنندگان پروفیل آلومینیوم چندین ترکیب از پرسهای مستقيم و مع در صنعت اکستروژن آلومینیوم
وجود دارد. طرحهای مختلفی از ترکیب پرسهای مستقيم و مع، هر یک با مزایا و
معایبی در دسترس است. لارسون و بلاند نیز مروری بر طرحهای گوناگون از پپرس مع و
ترکیب پرسهای مستقيم و مع ارائه نموده اند. در واقع هدف اصلی از پرس ترکیبی
تبدیل از اکستروژن مع به مستقيم است. هر چند مزایای اکستروژن مع در پرس
پارامتر تعیین کننده پیشرفت اکستروژن یا ایجاد چسبندگی، میزان فشار
حداکثری است که باید در محدوده ظرفیت پرس اکستروژن باشد. عوامل تاثیرگذار بر
اکستروژن موفق عبارتند از :


دمای اکستروژن
دمای محفظه، قالب و ابزار
فشار اکستروژن
نسبت اکستروژن
سرعت اکستروژن
طول بیلت
ترکیب شیمیایی آلیاژ

در اکستروژن مستقيم، فشار در نقطه خروج قالب به حداکثر می رسد. نمونه
ای از منحنی فشار در شکل 1-2 نشان داده می شود. اختلاف بین حداقل و حداکثر فشار می
تواند مربوط به نیرو
نیروی مورد نیاز جهت اکستروژن
نیروی مورد نیاز جهت اکستروژن به تنش سیلان ماده بیلت، نسبت اکستروژن،
شرایط اصطکاک در فصل مشترک بییلت و محفظه، شرایط اصطکاک در فصل مشترک ماده و قالب
و دیگر متغیرهای فرآیند همچون دمای اولیه بیلت و سرعت اکستروژن وابسته است.  نیروی اکستروژن مورد نیاز توسط رابطه زیر تعیین می شود:                                                                      
چنانچه ، فشار اکستروژن و مساحت جداره داخلی محفظه
است، دانستن نیرو در تعیین ظرف
تجهیزات جانبی اکستروژن آلومینیوم

اکستروژن آلومینیوم علاوه بر پرس نیازمند برخی تجهیزات جهت اتصال به
پرس می باشد. در برخی دستگاه ها، گرم کن القایی  یا گازسوز  الوار مجهز به برش دهنده هایی در حالت داغ جایگزین گرم کن های
القایی و گازسوز بیلت شده است. در قالبهای خاص جهت بدست آوردن محصولی با طول
مطلوب، الوارها به بیلت های با طول مناسب برش داده می شوند.

برش داغ الوار نیز بسیار مفید است بالاخص در مقاطع اکسترودی توخالی
زمانی که قالب در تعادل حرارت
مدلهای اصطکاکی
دانستن اصول علم سایش (اصطکاک، روغنکاری و سایش) جهت بحث در خصوص انجام
فرآیندهای کار مکانیکی بر روی ف روری است. در طی اکستروژن آلومینیوم، تریبولوژی
فصل مشترک قالب و ماده، تاثیر قابل ملاحظه ای بر دقت شکل و کیفیت سطح محصول
اکسترودی دارد. در این بخش، مدل کردن اصطکاک در فرآیند اکستروژن مورد بحث قرار می
گیرد.

اجزای اصطکاک
این اجزا  به نوع فرآیند مورد
استفاده همچون مستقيم یا مع وابسته است. جزئیات نیروی اصطکاک را در
اکستروژن مس
اکستروژن مستقيم

مهم ترین متداول ترین روش مورد استفاده در اکستروژن آلومینیوم، فرآیند
اکستروژن مستقيم است. اصول اولیه اکستروژن مستقيم را که در آن بیلت در
محفظه قرار داده شده توسط کوبه (رام) به سمتقالب فشار داده می شود، نشان می دهد.
اکستروژن مستقيم در ساخت میلگردها و مفتولها، لوله ها و کلیه مقاطع توپر و توخالی،
مطابق با طرح و شکل قالب به کار می رود. در اکستروژن مستقيم، جهت سیلان ف، هم
جهت با حرکتکوبه (رام) است. در این فرآیند، بیلت بر روی دیوار
اصول اکستروژن
در این بخش پیرامون جنبه های مختلف فناوری اکستروژن همچون اصول،
فرآیندها و مانیک اکستروژن، همچنین متغیرها و اثرات آنها بر روی اکستروژن بحث می
نماییم. صنعت اکستروژن بیشاز 100 سال قدمت دارد. یکی از مسائل مهم در این صنعت
استمرار تحقیقات دانشگاهی و صنعتی جهت ارتقاء دانش فنی در خصوص فن‌آوری اکستروژن
آلومینیوم است. مثلاً در رشته مهندسی ساخت و تولید، کتابهای مرجعی همچون مرجع 1 که
معمولاً در دانشکده های مهندسی سرتاسر جهان مورد استفاده
گفته می شود که عملیات فشرده سازی آلومینیوم اکسترود شده بسته به طبقه بندی طبقه بندی شده از آلیاژها و روشی که برای انجام آن انجام می شود ، سرد ، گرم و صاف است. متداول ترین روش های مورد استفاده برای اکستروژن هستند. برای جلوگیری از شکل گیری میز مطبوعات روی سطوح باید از یک جدول خودکار استفاده شود و هنگام فروش پروفیل های آلومینیومی یک سطح کاملاً صاف و بدون خراش دیده شود. 
ادامه مطلب
پارامتر تعیین کننده پیشرفت اکستروژن یا ایجاد چسبندگی در تولید پروفیل آلومینیوم، میزان فشار
حداکثری است که باید در محدوده ظرفیت پرس اکستروژن باشد. عوامل تاثیرگذار بر
اکستروژن موفق عبارتند از :


دمای اکستروژن
دمای محفظه، قالب و ابزار
فشار اکستروژن
نسبت اکستروژن
سرعت اکستروژن
طول بیلت
ترکیب شیمیایی آلیاژ

در اکستروژن مستقيم، فشار در نقطه خروج قالب به حداکثر می رسد. نمونه
ای از منحنی فشار در شکل 1-2 نشان داده می شود. اختلاف بین حداقل و حداکثر
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن ( بخش 11)
قالب مخصوص تولید مقاطع توخالی در صنایع اکستروژن
آلومینیوم (3)
ساخت قالب
ساخت قالب شامل مراحل و فرآیندهایی است که با دریافت طرح پروفیل از
مشتری آغاز شده و تا حمل قالب ادامه می یابد.دو جنبه متمایز در ساخت قالب باید در نظر گرفته شود. قالب
باید اولاً براساس ملاحظات اقتصادی و بهره‌وری محصول اکسترودی و ثانیاً با
بالاترین کیفیت و بالاترین ضریب اطمینان ساخته شود. فن‌آوریهای پیشرفته امکان ساخت
قالب با کاهش تد
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن ( بخش 13)
قالب
مخصوص تولید مقاطع توخالی در صنایع اکستروژن آلومینیوم(5)

اصلاح یک قالب مخصوص مقاطع توخالی بسیار پیچیده‌تر از قالب مخصوص
تولید مقاطع توپر است. زیرا آلومینیوم در سه مرحله سیلان می یابد. برخی
از متغیرهای قالبهای مخصوص تولید مقاطع توخالی عبارتند از : دریچه ها، عمق پل و
حفره اتاقک جوش، اصلاح قالبهای مخصوص مقاطع توخالی می تواند در ارتباط با تاب
برداشتن، زاویه دار شدن، شکافتن گوشه ها، تحدب دیواره و ناه
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن ( بخش 5)
تعداد کانالها
تعداد کانالها در قالب، توسط برخی پارامترها تعیین می شود که بعضاً
عبارتند از ابزار موجود جهت تنظیم تعداد کانالها سهولت کاربرد و تسهیل بر روی میز خروجی،
طول و ابعاد پروفیل و سیلان ف.

 طول سطح تماس قالب اکستروژن

شماتیک یک قالب مسطح جهت تولید مقاطع توپر در شکل 4-7 نشان داده می
شود. سطوح تماس یک قالب مهمترین قسمت آن هستند. وظیفه سطح تماس قالب عبارتست از
کنترل اندازه، شکل، سطح نهایی و سرعت اک
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن (بخش 12) 
قالب مخصوص تولید مقاطع توخالی در صنایع اکستروژن
آلومینیوم (4)
حضور اصلاح کننده قالب در زمان انجام آزمایش در کنار رس ضروری است.
این حضور اطلاعاتی را در خصوص پرس، بیلت و متغیرهای قالب به وی می دهد. این
اطلاعات به اصلاح کننده کمک می کند تا به سرعت قالب را اصلاح نماید یا برخی
اطلاعات را برای سازنده قالب بازگو کند تا در صورت نیاز، تغییرات لازم اعمال شود.
لوئیس بیلو در خصوص اصول و عملگرد چگونگی اصلاح قالبهای ا
 عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن (بخش 2) 
 اکستروژن آلیاژهای سخت
فرآیند مستقيم عموماً به منظور اکستروژن آلیاژهای نرم، متوسط و سخت
بکار می رود. شکل 4-2، فرم قالب و ابزار را در اکستروژن آلیاژهای سخت (مثل سریهای
2000، 7000 و برخی از آلیاژهای سری 5000) نشان می دهد که با استفاده از یک قالب
توپر بدون صفحه تغذیه و سنبه (دامی) آزاد جهت تولید هر محصول بطور جداگانه بکار می
رود. 
قالبها و ابزار مورد استفاده برای اکستروژن آلیاژهای سخت عبارتنداز :
ب-1- قالبها و ابزا
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن (بخش 3)
طراحی قالب

طراحی و ساخت قالب مهمترین نیاز تمام فرآیندهای اکستروژن است. طراحی
قالب تحت تاثیر برخی عوامل همچون نوع پرس و نحوه نگهداری آن، نوع مقطع یا پروفیل و
تلرانسهای آن و مشخصات آلیاژ واقع می شود. مهارت و کاردانی طراح و سازنده قالب جهت
تولید قالبهای اکستروژن کارآمد ضروری است. تجربیات زیادی پیرامون طراحی و ساخت
قالبهای اکستروژن با اشکال پیچیده با ضخامت زیاد و کیفیت سطحی بالا وجود دارد.
برخی از این تجر
13. رنگ و جزئیاتمرحله 1پس از تصحیح همه ، بگذارید رنگ ها را تغییر دهیم. در مورد من ، من این آرم را برای یک گروه جذاب ساخته ام و رنگ آنها دو مورد زیر است ، بنابراین من با آنها می چسبانم. در این مرحله شما می توانید با هر رنگی که می خواهید بازی کنید و آموزش طراحی لوگو را ببینید .
آرم نهایی با رنگ و اکستروژنمن هنوز فکر می کنم چیزی از دست رفته است. هنوز این لوگوی ابرقهرمانی نیست که تصور کردم ، بنابراین بیضی را بر روی زمینه اضافه کردم و آن را با رنگ روشن تر
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن (بخش 10)
قالب مخصوص تولید مقاطع توخالی در صنایع
اکستروژن آلومینیوم (2)
نمونه دیگری از قالب چند دریچه مخروطی جهت تولید یک پروفیل
توخالی جدار نازک با مقطع مربعی است. به منظور کاهش سرعت ورود ف در مرکز قالب
نسبت به محیط خارجی آن در رویه ماندرل نمونه ای از یک گلویی تعبیه شده است.

طرحهای قالب مخصوص تولید مقاطع توخالی در صنایع اکستروژن آلومینیوم
متنوع است. نمونه هایی از قالبهای تولید مقاطع توپر و توخالی به منظور ارا
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن (بخش 9)

 قالب مخصوص تولید مقاطع توخالی در صنایع اکستروژن
آلومینیوم 
چند نمونه از قالبهای مربوط به تولید مقاطع توخالی نشان داده می شود.یک پله در ورودی ماندرل تعبیه شده تا سرعت سیلان در محیط خارجی بالاتر
از مرکز قالب شود. یک پله در نوک ماندرل تعبیه شده تا سیلان ماده را
در باله های بحرانی متعادل نماید.از
طرح توزیع سطوح دریچه جهت متعادل نمودن سیلان از میان قالب است.
یک قالب چند دریچه با چهار دریچه یکسان و
ضخامت جان
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن (بخش 6)
گاهی اوقات تنطیمات ظریف مربوط به قالب نیز، با کنترل عرض سطح تماس
قالب (b1-b4) و طول آن (14-11) جهت اصلاح
یا تغییر سرعت سیلان ف ضروری است. تغییر شیب سطوح تماس قالب در جلو و عقب دریچه
ان، به ترتیب با عناوین گلویی یا پله و رهایی یا تقلیل دهنده فشار نامیده می شوند. در اکستروژن آلیاژهای سخت (سریهای 2000 و 7000) عموما جلوی سطح تماس
قالب دارای گلوگاهی با زاویه


می شود. این باعث کند شدن سیلان ف و
عملیات متراکم سازی آلومینیوم
را اکسترود می گویند که این کار ها با توجه به دسته بندی هایی که آلیاژ ها
دارند و متدی که برای انجام این کار در نظر گرفته می شود به روش های سرد،
گرم و نیز مستقيم انجام می شوند که روش مستقيم از رایج ترین شیوه هایی است
که برای اکستروژن استفاده می شود.
ادامه مطلب
تغییر شکل پلاستیک و سیلان ف
جهت بررسی مکانیک تغییر شکل پلاستیک در شکل‌دهی ف، تئوری پلاستیسیته
بکار برده می شود. بررسی ها، امکان پیش بینی و تجزیه و تحلیل موارد زیر را فراهم
می آورد:


سیلان ف، سرعت کرنش و کرنش
دما و انتقال حرارت
تغییر موضعی استحکام ماده یا تنش سیلان آن
تنش ها، نیروی شکل دهی، فشار و انرژی
مکانیک تغییر شکل پلاستیک، امکان تعیین چگونگی سیلان ف در فرآیندهای
شکل‌دهی گوناگون، به دست آوردن شکل یا هندسه مطلوب از طریق تغییر
تغییر شکل پلاستیک و سیلان ف
جهت بررسی مکانیک تغییر شکل پلاستیک در شکل‌دهی ف در زمینه تولید پروفیل آلومینیوم، تئوری پلاستیسیته
بکار برده می شود. بررسی ها، امکان پیش بینی و تجزیه و تحلیل موارد زیر را فراهم
می آورد:


سیلان ف، سرعت کرنش و کرنش
دما و انتقال حرارت
تغییر موضعی استحکام ماده یا تنش سیلان آن
تنش ها، نیروی شکل دهی، فشار و انرژی
مکانیک تغییر شکل پلاستیک، امکان تعیین چگونگی سیلان ف در فرآیندهای
شکل‌دهی گوناگون، به دست آوردن
 دستگاه اکستروژن آلومینیوم  و مجموعه کامل آن

کارایی یک دستگاه اکستروژن
آلومینیوم به مقدار زیادی به تجهیزات جانبی ان وابسته است. همانگونه که در بخش قبل
بحث شد با پیشرفتهایی که در کنترل پرس اتفاق افتاده، بهبودهای قابل ملاحظه ای در
فرآیندهای کمکی حاصل شده است. بهره‌وری یک دستگاه اکستروژن به سه سیستم عمده حرارت
دهی بیلت و کنترل طول آن، پرس اکستروژن و سیستم جابجایی و انتقال وابسته است که کنترل کننده زمان تولید و میزان قراضه نیز می باشند. کار
آموزش تایپوگرافی لوگو
ایجاد اثر اکستروژن با استفاده از ابزار Blendپس از اعمال جلوه ، متوجه خواهید شد که این ترکیب عجیب به نظر می رسد. بیایید این را با دوبار کلیک کردن بر روی دکمه مخلوط ابزار در پانل ابزار اصلاح کنیم.
ایجاد اثر اکستروژن با استفاده از ابزار Blendدر کادر گفتگوی ظاهر شده ، Spacing: Specified Steps را انتخاب کنید و 60 را وارد کنید. بعد از اعمال جلوه ، Object> Blend> Expand را انتخاب کنید و آن را به اشیاء تبدیل کنید.
ایجاد اثر اکستروژن با استفاده از ابزار B
عملکرد قالب اکستروژن و ابزار آن (بخش 4)
جانمایی قالب 

پارامترهای زیر در طرح هندسی دریچه ها در سطح قالب باید مدنظر قرار
بگیرد:


فاصله مناسب بین دریچه قالب و دیواره محفظه (C) و فاصله مناسب بین دریچه
ها (D)
موازنه سیلا نف جهت پرهیز از بروز هر گونه اعوجاج در محصول
سهولت در طراحی و ساخت قالب
جلوگیری از رویهم افتادگی و خراشیدگی قسمت خاصی از محصول روی میز
خروجی
برای پرهیز از سیلان پوسته اکسیدی سطح بیلت به درون محصول در حالت اکستروژن
مستقيم کمترین
بارون نم نم میباره.
درحالی که از پنجره به بیرون نگاه میکنم به هفته قبل و اتفاقاتش هم فکر میکنم, پروژه ریاضی که  ۶ ماه قبل انتخابش کرده بودیم رو ارائه دادیم، حالا که فکر میکنم اونقدر هم سخت نبود اما قبل از اینکه ارائه اش بدیم حتی با فکر کردن بهش حالم بد می‌شد و گریه ام میگرفت، اما خداروشکر تموم شد
و اینکه وقتی گوشیتو روشن کنی و پیام یکی رو ببینی که میگه امروز چطور بود همش بهت فکر میکردم و دعا میکردم .یعنی تمام خستگی هات تو یه ثانیه از بین می
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
هنرستان علوم ورزشی امام علی (ع) شهرکرد محمد امین نایبی طراحی سایت مدیریت چابک ❌ این وبلاگ به نشانیِ http://rahimim.blog.ir نقل مکان نمود. ❌ دانلود رایگان فیلم خارجی تاکسی ۴ دوبله فارسی ACTIVITY MULTIMEDIA نی نوای الهی تجهیزات عکاسی کتاب‌های ری‌را ناظر آزمونی