نتایج جستجو برای عبارت :

عشقومکافات جلد۳

 امام صادق ع فرمود هیچ بر سرش لگامی است و فرشته یی است که انرا نگه میدارد  هر گاه گردنکشی کند فرشته باو گوید فروتنی کن خوا پستت کند سپس همواره نزد خود بزرگترین مردمو در چشم مردم خوارترین انها باشد وهر گاه تواضع کند خدای عزوجل اورا بالا برد  فرشته باو گوید سر فراز  باش  خدا سر فرازت کند سپس هممواره نزد خود کوچکترین مردم ودر چشم مردم بالاترین انها باشد 
شاهکارها
واقعیت اینست که هیچ کس اسرار اصلی و نهان زندگی دیگران را نمیداند و هر قدرش را هم بداند هنوز سرّ اصلی تر، پنهان است و لذا صادق ترین و رئالیست ترین داستان پرداز هم مجبور به جعل واقعیت است و بسوی مسخ حقایق می رود و باعث تحمیق و گمراهی مردم است و این جرم عظیمی است که بواسطه آن امرار معاش هم می شود و کسب افتخار هم می گردد و لذا عذاب این جرم طبعاً به خود نویسنده باز می گردد و او را به جنون مبتلا می کند که به ناگاه جک لندن و همینگوی در اوج شهرت
 علی بن حسین صلوات الله علهما میفرمود من دوست دارم  که بر پروردگارم وارد شوم در حالیکه. عملم برابر باشد هر روزش از روز پیش کمتر نباشد  حدیث 6امام صادق ع فرمود مبادا عملی رابر خود واجب گردانی و تا 12 ماه از ان دست بر داری  شرح مقصود ایسنکه انجامعملی را پیش خود تصمیم گیری وبدان ملتزم شوی نه انکه از راه نذر وعهد ویمبن  بر خود واجبوگردانی  زیرا شکستن و برهم زدن این امور جایز نیست وهر یک کفاره مخصوصی دارد
امام صادق ع میفرمود سرور اعمال سه چیز است انصاف دادن بمردم از خود تا انجا که هر چه خشنودت کند مثلش را برای مردم بخواهی و مواسات نمودن با برادرت در مال ویادخدا در هرحال وان گفتن سبحان الله والحمد لله و لا اله الاالله والله اکبر فقط نیست بلکه هر گاه امرخدای عزوجل بتو رو اورد عمل کنی و چون نهی وباز داریش بتو رسد ترک کنی4 امیرالمومنین ع در ضمن کلامی فرمود بهوش باشید هر که از خود بمردم انصاف  دهد خدا جز عزتش نیفزاید
امام صادق ع میفرمود رسولخدا ص فرمود خدای عزوجل فرماید  وای برکسانیکه دین را دام بدست اوردن دنیا کنند وای بر کسانبکه مردمی را که بعدالت دستور دهند بکشند  وای بر کسانبکه مومن در میان انها با خوفو تقیه بسر برد اینهابمن مغرور میشوند  برای اینکه نعمت و مهلتشان میدهم یا بر من گستاخی میکنند بحق خودم سوگند که فتنه و بلایی برای انها پیش اورم که خردمندان سر گردان شود 
2436 - اسدا. علم» از نزدیکان شاه
در خاطراتش می‌نویسد: "به عرض رساندم که رئیس MI6 نوشته بود که زن ندارد.
شاهنشاه فرمودند عجب مرد با سعادتی است که زن ندارد! . مسلماً مردانی که
زن ندارند در زندگی جلو هستند و بیشتر عمر می کنند. چون حداقل این است که
نصف غصه دنیا را کمتر می‌خورند!» خیلی خندیدیم!"منبع: خاطرات علم، جلد3، ص306
دانلود فایل اصلی
امام. صادق ع هر بنده ییکه. گرفتا رو درمندیرا ببینید و بگویدحمد حدایییرا که انچه ترا بدان مبتلی ساخت از من.بدان  مبتلی ساخت از من بگردانید و بسبب عافیت مرا بر تو برتری داد بار خدایا مرا از انچه گرفتارش  ساختی بر کنار دار خدااورا بان. بلا گرفتار نسازد 22 وفرمود چون مرد گرفتاری  دیدی خدا بر تو نعمت داده بود  بسلامتی از ان  بگو بار خدایا من مسخره نمیکنم و نمیبالم  بلکه.  ترا نعمتهای بزرگت نسبت بخود میستایم 
2458 - اسدا. علم» از نزدیکان شاه در خاطراتش می‌نویسد: "فرمودند شب انسان نباید در یک اتاق با زنش بخوابد، زیرا در رختخواب است که سر گله‌ها و حرفهای مزخرف باز می‌شود و به انسان بی‌خوابی و ناراحتی می‌دهد» . من خندیدم. عرض کردم معلوم می‌شود شاهنشاه خیلی گرفتاری دارید»، فرمودند ناچار!»"منبع: خاطرات علم، جلد3، ص376
دانلود فایل اصلی
مالک جهنی گوید  امام باقر ع  فرمود ای مالک گمان. مبر که شماشیعیان در باره.ما مبالغه مبکنید هماناخدارا نتوان. وصف کردو چنانکه خدارا نتوان وصف کرد ما را نیز نتوان وصف نمود و چنانکه مارا نتوان وصف نمود. مومن رانیز نتوان  وصف نمود زیرا. مومن ا مومن ملاقات.  مبکند وباودست میدهد. پس. همواره خدا بانها توجه فرماید و گناهان ازرخسارشان.  مانندبر گه درخت فرو ریزد تا از یکدیگر جدا شوند پس چگونه  وصف کسیکه چنین. باشد توان کرد
رسولخداص خدای عزوجل فرماید رشک اورترین دوستانم نزد من مدد سبک. حال است که. قیود تشریعات ندار د. بهره. یی. از نماز داردعبادت. پروردگارش را در نهان  وباطن نبکو انجام میدهد در میان.مردم گمنام بووه روزیش را بقد ر. کفاف فدارداده. وبر ان صبر نموده مرگش زود برسد میداثش اندگ و گریه. کنندگانش  اندک است  2 رسولخدا ص فرمود خوشا حال انکه مسامان باشدو زنگیش بقدر. کفاف 3.  و فرمود بار خدایا  به محمد. ال محمد ص دوستان انها. پاکدامنیو بمقدار  کفاف  روزیکن  و بدش
2433 - اسدا. علم» نخست‌وزیر و وزیر
درباره پهلوی در خاطراتش می‌نویسد: "(شاه) به من فرمودند، تمام ۲۵۰ میلیون
دلاری که برای انتخابات آمریکا خرج می‌شود، اساس آن بر تقلب است. در جلسه
تعیین نامزد حزبی برای ریاست جمهوری، سرمایه‌دارهای بزرگ، چه در حزب
دموکرات و چه جمهوری‌خواه، نظر خود را نسبت به کاندید ریاست‌جمهور اعمال
می‌کنند."منبع: خاطرات علم، جلد3، ص36
دانلود فایل اصلی
2433 - اسدا. علم» نخست‌وزیر و وزیر
درباره پهلوی در خاطراتش می‌نویسد: "(شاه) به من فرمودند، تمام ۲۵۰ میلیون
دلاری که برای انتخابات آمریکا خرج می‌شود، اساس آن بر تقلب است. در جلسه
تعیین نامزد حزبی برای ریاست جمهوری، سرمایه‌دارهای بزرگ، چه در حزب
دموکرات و چه جمهوری‌خواه، نظر خود را نسبت به کاندید ریاست‌جمهور اعمال
می‌کنند."منبع: خاطرات علم، جلد3، ص36
دانلود فایل اصلی
2525 - اسدا. علم» از نزدیکان شاه در خاطراتش می‌نویسد: "عید فطر بود . هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلسین شرفیاب شدند. رئیس مجلس شورای ملی (در تبریک خود) طرفداری از برادران مسلمان در جنگ اعراب و اسراییل کرد. شاهنشاه برآشفتند و در گوش او فرمودند این برادران بزرگترین دشمنان شما هستند، خودتان نمی‌دانید». بعد که به اتاق خصوصی رفتیم، به من فرمودند این مسلمان بازی را هم نمی‌دانم چه‌کسی مد کرده است»"منبع: خاطرات علم، جلد3، ص ۲۵۹. (۶ آبان ۱۳۵۲)
دانلود فای
امام صادق میفرمود  هرگاه یکی از شما  اهنگ. کار خیری کند  نباید تاخیرش  انداز د  زیرا بنده. گاهی. نماز میخواند یا روزه میگیرد  و باو گفته میشودپس ازاین هر چه خواهی  بکن که خدا ترا امرزید یعنب گناهان گذشته ات امرزیده  شد در اینده  مواظب باش ببین چه خواهی کرد شرح مقصود از این دوایت ایتستکه عبادتیکه موجب. امررزش بنده و تقرب اکاملش بجناب حق متعال میشود از او مستور و پوشیده است  ونمیداند چگونه. عملی است. از اینروباید نسبت  بهر. کاد خیر  وعمل نیکی ک
۲۶۰۶ - اسدالله علم» معتمد محمدرضا پهلوی» می‌نویسد: "راجع به یک معامله عرض کردم فلان کس یک میلیون دلار حق معامله می‌خواهد از طرف ما بگیرد». با کمال تعجب دیدم اجازه دادند بازهم معامله بکنیم. بعد پیش خودم این مطلب را تجزیه و تحلیل کردم که چطور شاهنشاه . به این آسانی تسلیم نظر شدند. باز دیدم شاه انسان کاملی است. می‌خواهد به این شخص کمک شده باشد(!)»منبع: خاطرات علم، جلد۳، ص۱۳۷ (۳۱ مرداد ۱۳۵۲)
دانلود فایل اصلی
 امام صادق ع فرمود مردی از اصحاب پیمغمبرص  حال زندگیش سخت شد همسرش گفت کاش خدمت پیمغمبر ص میرفتی وازاوچیزی میخواستی مرد خدمت پیغمبر ص امد وچون حضرت اورا دید فرمود هرکه از سوال کند باو عطا کنیم وهر که  بی نیازی جوید خدایش بی نیاز کند تا سه بارانمرد
چنین کرد  سپس برفت وکلنگی عاریه کرد و بجانب کو هستان شده بالای کوه رفت وقدری هیزم. برید وبیاوردو به نیم چارک ارد فروخت وانرا بخانه برد وبخوردفردا هم رفت  و هیزم بیشتری اورد. و فروخت و همواره کار می
داود رقی گوید شنیدم امام صادق ع میفر فرمود از خدا پروا کنید  بر یگدبگر حسد مبرید  همانا از جمله  مقررات دینی  عیسی بن مریم گردش در شهرها بوددر یکی از گردشها مردی کوتاه قد که غالبا ملازم عیسی  ع و اصحاب انحضرت بود همراهش شد  چون عیسی بدریا رسبد با یقین درست فرمو د بسم الله وبر روی اب راه رفت  چون مرد کوتاه قد عبسی. را دید که بر روی اب میگذرد او هم با یقین درست گفت بسم الله وبر روی اب براه اب  افتاد براه افتادتا بعیسی بن. ه رسید ان،اه خود بینی اور
 
مستی نه از پیاله نه از خُم شروع شد
از جاده سه شنبه شب قم شروع شد
آیینه خیره شد به من و من به آینه
آن قدر خیره شد که تبسم شروع شد
 
خورشید، ذره بین به تماشای من گرفت
آنگاه آتش از دل هیزم شروع شد
وقتی نسیم آه من از شیشه ها گذشت
بی تابی مزارع گندم شروع شد
 
موج عذاب یا شب گرداب؟! هیچ یک
دریا دلش گرفت و تلاطم شروع شد
از فال دست خود چه بگویم که ماجرا
از ربنای رکعت دوم شروع شد
 
در سجده توبه کردم و پایان گرفت کار
تا گفتم السلام علیکم، شروع شد
 
فاضل نظری
 
دانلود جلد اول فتوحات مکیه
دریافتعنوان: فتوحات مکیه جلد1 [EBNEARBI.BLOG.IR]حجم: 8.01 مگابایت
دانلود جلد دوم فتوحات مکیه
دریافتعنوان: فتوحات مکیه جلد2 [EBNEARBI.BLOG.IR]حجم: 6.76 مگابایت
دانلود جلد سوم فتوحات مکیه
دریافتعنوان: فتوحات مکیه جلد3 [EBNEARBI.BLOG.IR]حجم: 8.81 مگابایت
دانلود جلد چهارم فتوحات مکیه
دریافتعنوان: فتوحات مکیه جلد4 [EBNEARBI.BLOG.IR]حجم: 5.72 مگابایت
برگرفته از ebnearabi.blog.ir
 
در این فراز نکاتی ارزشمند برای ثبات قدم و حفظ ایمان و مهدویت‌باوری در عصر غیبت و وم دعا برای فرج و اهمیت مراجعه به مراجع تقلید و فقهای علم اهل بیت (ع) به روشنی دیده می‌شود.پس فرد یا گروهی حتی با شعارهای به ظاهر مهدوی، اگر به مخالفت با فقها و مراجع عظام تقلید پرداخت؛ محکوم به بطلان است و اهل بدعت بودن وی آشکار می‌شود. این مسأله همان خواست امام از ماست که در آخرین نامه خویش به آخرین نایب خاص و در پایان غیبت صغری نیز به آن پرداخته شده و اینچنی
دانلود کتاب تفسیر تسنیم جوادی آملی pdf
 
 
 
دانلودفایل
 
 
 
 
Search ResultsWeb resultsکتاب تفسیر تسنیم - آیت الله جوادی آملی - دانلود - آوینیwww.aviny.com › quran › tasnim › fehrestTranslate this pageجلد, محتوا, فهرست, دانلود. جلد اول, تفسیر آیات سوره حمد, اجمالی · تفصیلی. جلد دوم, تفسیر آیات 1 تا 29 بقره, اجمالی · تفصیلی. جلد سوم, تفسیر آیات 30 تا 39 بقره .کتاب تفسیر تسنیم - آیت الله جوادی آملی - دانلود - آوینیhttps://www.aviny.com › quran › quranTranslate this pageبخش شهید آوینی · حرف دل · موبایل · شعر و سبک
دانلود کتاب تفسیر تسنیم جوادی آملی pdf
 
 
 
دانلودفایل
 
 
 
Search ResultsWeb resultsکتاب تفسیر تسنیم - آیت الله جوادی آملی - دانلود - آوینیwww.aviny.com › quran › tasnim › fehrestTranslate this pageجلد, محتوا, فهرست, دانلود. جلد اول, تفسیر آیات سوره حمد, اجمالی · تفصیلی. جلد دوم, تفسیر آیات 1 تا 29 بقره, اجمالی · تفصیلی. جلد سوم, تفسیر آیات 30 تا 39 بقره .کتاب تفسیر تسنیم - آیت الله جوادی آملی - دانلود - آوینیhttps://www.aviny.com › quran › quranTranslate this pageبخش شهید آوینی · حرف دل · موبایل · شعر و سبک ·
نویسندگان: محمدصادق ، سید محمدرضا حسن‌زاده طباطبایی، محسن گلپایگانی، احسان علی رضی، مصطفی حقانی فضل، یاسر شریعتی، مرتضی حسنی نسب، دانیال نعیمی، سید محمدجواد سیادتی


• اطلس وهابیت و جریان‌های تکفیریالمرکز الاسلامی، چاپ اول، قم، 4 جلدشرح پدیدآور: اطلس وهابیت و جریان‌های تکفیری/ به اهتمام: سید محسن / المرکز الإسلامی ۲۰۱۷-۲۰۱۸.به اهتمام: سید محسن اصفهانیقطع: رحلى کوچکنوع جلد: شومیزیادداشت:
اطلس وهابیت و جریان‌های
کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر احمد مجد
جهت دانلود و مشاهده فایل به روی لینک زیر کلیک نمایید.
دانلود کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر احمد مجد

 زیست شناسی سلولی و مولکولی: مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی اثر دکتر احمد مجد و محمد علی شریعت زاده از انتشارات آییژ. کتاب زیست شناسی سلولی و . خرید کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی اثر احمد مجد-سید محمدعلی شریعت زاده. زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی سلول
آیاتی چون:

(هُوَ مَعَکُم اَینَ ما کُنتُم)[۳۲]،
(اَنَّ اللهَ یَحولُ بَینَ المَرءِ وقَلبِه)[۳۳]،

(اَینَما تُوَلّوا فَثَمَّ وَجهُ الله)[۳۴]


و (اَللهُ نورُ السَّموتِ والاَرض)[۳۵]

دلالت
دارند که خدا در همه جا حضور دارد؛ حضوری مطلق به گونه‌ای که جایی از حضور
او خالی نیست و شراشر هستی را او پر کرده است. آیات مزبور نه تنها
زمینه‌ساز تفکر توحید وجودی است، بلکه با تعمقی عاقلانه و تعقلی عارفانه
مستقیماً وحدت وجود مطلق و نامحدود را به ارمغان خواهد آ
کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس جلد سوم
تعداد صفحات : 215                      فرمت : pdf                   
زبان : فارسی                              تالیف : دکتر عبداله شمس

pdf کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس جلد 3, آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین, آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد سوم, دانلود رایگان کتاب آیین دادرسی مدنی پیام نور, دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3 دکتر شمس, دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس, دانلود کتاب آیین د
تمرینات کاربردی ازدروس مختلف پایه اول ابتدایی کم توان ذهنی(جلد 1و 2و 3)
رابرای شماعزیزان قرار داده ام که امیدوارم مورداستفاده شماهمکاران قراربگیرد.
 
           
(علوم اول جلد2 دانلود)  (فارسی اول جلد2 دانلود )      (فارسی_ریاضی_علوم و هنر اول جلد یک دانلود)
 
                                              
فارسی جلد1صدای(آ)دانلود     فارسی جلد 2(اول وآخر)دانلود    فارسی جلد 2(اول وآخر) دانلود
 
                                         
 فارسی جلد 3 دانلود 
کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس جلد سوم
تعداد صفحات : 215                      فرمت : pdf                   
زبان : فارسی                              تالیف : دکتر عبداله شمس

دانلود فایل

pdf کتاب آیین دادرسی مدنی دکتر شمس جلد 3, آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین, آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد سوم, دانلود رایگان کتاب آیین دادرسی مدنی پیام نور, دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی 3 دکتر شمس, دانلود کتاب آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین دکتر شمس, دانلود
بصورت pdf :با حجم 16 مگابایت ( لینک مستقیم از  راسخون)
http://s2.picofile.com/file/7295009351/Mizan_AlHekmah_Html.zip.html
بصورت آنلاین با قابلیت کپی برداری:با حجم ۲ مگابایت ( لینک مستقیم از  راسخون)
http://s9.picofile.com/file/8355392968/5954_Mizan_AlHekmah_Html.rar.html
منبع:http://www.beheshtdl.ir 
برای نصب در موبایل (اندروید) بطور رایگان (7.5مگا بایت):
https://cafebazaar.ir/app/com.nafis.MizanolHekma/?l=fa
شرح کلی برای 14 جلد این کتاب:
موضوعات ارائه شده در هر جلد:میزان الحکمه(جلد۱):در این جلد مطالبی پیرامون ایثار،پاداش،اجل،آخرت،برادر و ادب و
خان ملک ساسانی در بررسی علت برخورد تند بلشویکها با بهائیان، به پیوند بهائیان با سفارت انگلیس و سازمان جاسوسی آنان، اینتلیجنس سرویس اشاره می کند  و می نویسد: بعد از جنگ بین المللی  اول که حکومت شوروی در روسیه برقرار شد، در عشق آباد که مرکز اجتماع و عملیات بهائیان بود  بالشویکها، درون مشرق الاذکار شبکه جاسوسی به نفع  انگلیسی ها کشف کرده و قریب یک صد نفر از وجوه بهائیان آن جا را معدوم ساختند.
رهپویان هدایت: پس از استقرار و تحکیم پایه های قیو
 کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد 1 ( pdf ) زبان فارسی
 
 عنوان فایل :کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد یک  
 نوع فایل : pdf 
حجم فایل : 90 مگابایت
ترجمه و تالیف :
مریم سیاح مهدی منتظری اصغر دریغ
تعدادصفحات : 266 ص
زبان کتاب : فارسی 
 
  این فایل را با 50 تا 70 % تخفیف از سایت اصلی ما خرید کنید
 
لینک دانلود کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس جلد یک
فهرست :
فصل اول : تابع
فصل دوم : حد وپیوستگی
فصل سوم : مشتق
فصل چهارم : کاربرد مشتق
فصل پنجم : انت
اصالت خانوادگی بسیار بسیار مهم
است، زیرا اینجا آمریکا نیست که هیچ اهمیتی به خانواده داده نشود. اصالت خانوادگی یعنی
ما وقتی ازدواج می‌کنیم با یک شاخه از یک درخت ازدواج می‌کنیم و این درخت باید درخت
پاکی باشد. به نظر شما اگر ریشة یک درخت در فاضلاب باشد و با نجاست رشد کرده باشد با
درختی که در خاک حاصلخیز و آب رودخانه پرورش یافته باشد یکی است؟
بزرگان ما خیلی تاکید
دارند که با کسی ازدواج کنید که کریم الاصل باشد. (یعنی اصالت خانوادگی
داشته باشد) یع
عشق حضرت خدیجه(س) به پیامبراکرم صلی الله علیه و آله


 

سلام
آیا خدیجه عاشق نجابت و پاکی پیامیر (ص) نشد !!ان زمانی که پیامبر را محمد امین می
خواندند !
ایا عشق در اسلام حرام است ؟ ایا عشقی که از روی منطق باشد گفتن ان گناه است ؟

پاسخ:
پرسشگر گرامی با عرض سلام و سپاس به خاطر ارتباطتان با این مرکز
حضرت خدیجه (س) عاشق معنویت و فضایل رسول خدا (ص) بود ، از این رو با وی ازدواج
نمود، همان گونه که رسول خدا نیز به خاطر کمال و فضایل حضرت خدیجه با وی ازدواج
می نمای
سیمای ن در آیین زرتشتوقتی موضوع حقوق زن در یک آیین و مذهب پیش می آید و مطرح می گردد – ورای بعد شخصیتی و اخلاقی و انسانی ،که برای هر کسی نسبی است – قسمت عمده ی آن مربوط به احکام می شود که در آن مذهب، برای زن منظور گردیده است. نا گفته پیداست که در کتابها و مجلات و مقالات موجود و قابل دست رس، که در باره ی دین زرتشتی نگاشته شده اند، به جز موارد اندکی به احکام و قوانینی بانوان اشاره نشده است؛ به ویژه در نوشته هایی که به زبان کردی تحریر شده اند، کمت
مجموعه احادیث تصویری حضرت امام رضا علیه السلام
مشخصات کتاب
سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1397
عنوان و نام پدیدآور:مجموعه احادیث تصویری حضرت امام رضا علیه السلام/ حدیث گراف.
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1397.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه
موضوع:حدیث - هنر- عکس - امام رضا علیه السلام

حدیث شماره :1
امام رضا علیه السلام:
به خداوند گمان نیک ببر؛ زیرا خدای عزّ و جلّ می فرماید: من نزد گما
شیخ ابوالعباس قصاب آملی[1]
ابوالعباس، احمدبن محمدبن
عطاربن عبدالکریم مشتهر به شیخ ابوالعباس قصاب آملی از بزرگان عرفا و صوفیان قرن
چهارم هجری بود. شماری از بزرگان وی را در درجه
اولیاء الهی و صاحب علم لدنی دانند[2].
عطار نیشابوری از او با القابی چون قطب اصحاب، شیخ عالم، نقیب مشایخ، پیر و سلطان
عهد یاد می­کند[3].
و عبدالرحمن جامی او را صاحب کرامات عظیم دانسته و گوید وی قبه و عزت زمان خویش
بود و تا زنده بود همه را رجعت به وی بود[4].
آغاز زندگی این عارف
جلسه صد و شانزدهم (یکشنبه، 98.02.08)                            بسمه تعالی
و معنی حدوث إفتراقهما ص66
گفتیم در مسأله چهارم به بررسی مسقطیت افتراق می‌پردازند و سه نکته در این رابطه بیان می‌کنند. نکته اول گذشت.
نکته دوم: مقصود از افتراق
روشن است که متعاقدین در لحظه عقد به هم نچشبیده‌اند و ملصَق به هم نبوده‌اند، مثلا یکی این طرف میز و دَخل قرار دارد و دیگری آن طرف، پس اگر می‌گوییم افتراق و جداشدن سبب سقوط خیار مجلس است مقصود از بین رفتن هیئت اجت

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها