نتایج جستجو برای عبارت :

سوره ای برای باز شدن چشم برزخی

                               یا رب بعز عزتک و القهر بلطفک و الرحمة
 
بسم الله الرحمن الرحیم
 
1= سوره الفاتحه
 
2= آیه یک تا 5 سوره البقره
 
3= آیه 102 سوره بقره
 
4= آیه 163 و 164 سوره البقره
 
5= آیه 255 البقره
 
6= آیه 285 و286 سوره البقره
 
7= آیه 18  و19 سوره آل عمران
 
8= آیه 54 تا 56 سوره الاعراف
 
9= آیه 117 ال 122 سوره الاعراف را هفت مرتبه وبعد سی بار بگو: القی السحره الساجدین
 
10= آیه 81 و 82 سوره یونس وبعد هفتاد بار بگو: ان الله سیبطله
 
11= آیه 60 سوره طه
 
12= آیه 115 تا
 آیات قرآن که دلالت بر وجوب نماز می کنند ، بسیارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم
 
1)سوره بقره ، آیه 110 
2)سوره بقره، آیه 238 
3)سوره نساء، آیه 103
4)سوره یونس، آیه 87
5)سوره اسراء، آیه 78
6)سوره طه، آیه 14
7)سوره مؤمنون، آیه 9
8)سوره انبیاء، آیه 73
9)سوره نور، آیه 56.
10)سوره روم، آیه 3
 
براي دانلود فايل صوتی از سخنرانی استاد پناهیان به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم. 
هرکه اين سوره را بخواند رسول الله شفیع وی شود . نام هاي اين سوره عبارتند از توبه . برائت .فاضحه. مخزیه.مشقشقه.سوره العذاب . مبعثه. مشرده. مثیره .حافه.منکله.مدمه.منفره .بحث 
اگر اين سوره را همراه دارند از و سوختن ايمن شود .ثواب قرائت اين سوره مثل انفال است .
با سلام جهت رفع چشم زخم از روش زیر میتونید استفاده کنید 
یک بطری آبمعدنی رو جلوی دهنتون میگیرید بطوریکه نفستون به آب بخوره و آیات و سوره هاي زیر رو میخونید بعد خوندن هر سوره به آب فوت میکنید و براي آیاتی که سوره نیستن بعد هر ايه به اب فوت میکنید.
سوره حمد 7 مرتبه
آیة الکرسی 7 مرتبه
آیات 1 الی 5 سوره بقره
سوره توحید7
سوره فلق7
سوره ناس7
سوره زال 4 مرتبه دقت کنید 4 مرتبه
بعد در طول روز از اين آب میخورید 
و روز بعد همینطور مجدد میخونید و میخورید
و روز
به جهت درخواست طلاب و اساتید محترم شرکت کننده در کارگاه هاي مهارت بیان تفسیر، ان شاء الله در تابستان امسال، مطالبی را پیرامون مهارتهاي بیان تفسیر خدمتتان ارائه خواهیم کرد.
مطالبی پیرامون
ـ شناسه سوره ها شامل:
       ـ نام سوره و وجه تسمیه
       ـ مکی ومدنی بودن سوره
      ـ جايگاه سوره در ترتیب نزول
      ـ جايگاه سوره در مصحف
     ـ تعداد آیات سوره
ـ توصیف  سوره
    ـ مقصود (غرض) سوره
    ـ محتواي اجمالی سوره
    ـ ارتباط سوره ها
    ـ گام هاي تحول
                             براي لطف و عنايت خداوند  بعد از هر نماز 100 مرتبه اسم الرَّحمن((103))
 
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه اين سوره ها را براي بر آورد حاجات روزی چهارده بار بخواند  حاجت روا شود:
روز شنبه  سوره انافتحنا
روز یک شنبه  سوره یس
روز دوشنبه سوره اذا واقعه
روز سه شنبه  سوره الرحمن
روز چهار شنبه سوره  قل اوحی
روز پنج شنبه سوره جمعه
روز جمعه سوره الم سجده
اي کاش من خاک بودم.
"سوره مبارکه نبٲ آیه /40"
اي کاش پیشاپیش چیزی می فرستادم.
"سوره مبارکه فجر آیه /24"
اي کاش نامه مرا به دست من نداده بودند.
"سوره مبارکه حاقه آیه /25"
اي کاش فلان را دوست نمی گرفتم.
"سوره مبارکه فرقان آیه /28"
اي کاش خدا را اطاعت کرده بودیم و رسول را اطاعت کرده بودیم.
"سوره مبارکه احزاب آیه /66"
اي کاش راهی را که رسول در پیش گرفته بود ، در پیش گرفته بودم.
"سوره مبارکه فرقان آیه /27"
اي کاش ما نیز با آنها می بودیم و به کامیابی بزرگ دس
اي کاش من خاک بودم.
"سوره مبارکه نبٲ آیه /40"
اي کاش پیشاپیش چیزی می فرستادم.
"سوره مبارکه فجر آیه /24"
اي کاش نامه مرا به دست من نداده بودند.
"سوره مبارکه حاقه آیه /25"
اي کاش فلان را دوست نمی گرفتم.
"سوره مبارکه فرقان آیه /28"
اي کاش خدا را اطاعت کرده بودیم و رسول را اطاعت کرده بودیم.
"سوره مبارکه احزاب آیه /66"
اي کاش راهی را که رسول در پیش گرفته بود ، در پیش گرفته بودم.
"سوره مبارکه فرقان آیه /27"
اي کاش ما نیز با آنها می بودیم و به کامیابی بزرگ دس
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه اين سوره را بخواند فرشته ها بر او صلوات فرستند و توانگر باشد و اين سوره ستاره تابانی است که درقیامت به صورت فرشته در آید و خواننده را شفاعت کند و به او دوپر دهند تا برصراط مثل پرنده پرواز کند هر آیه اين سوره برات امانی از جسر جهنم باشد اگر بر درختی اویزند میوه خود دهد و اگر بر زن نا زا بیاوزیزند آبستن شود اگر بر جاي درد ناک سه بار آیه  ربنا لا تزغ قلوبنا را بخواند شفا یابد
دو آیه مهم شهدالله وقل اللهم در اين سوره اس
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه اين سوره را بخواند از دین وقرض دنیا رها شود اين سوره هفتاد نوع بلا که خوارترین آنها جنون و جذام و برص است را رفع می کند هرکه بخواند در بهشت عدن که وسط بهشت است ساکن شود وبه او مزد کسی را دهند که در وقت مرگ وصیت نیکو کرده است هرکه اين سوره را در دیوار باغ نهد میوه آن زیاد شود و ا گر در منزل خصم قرار دهند جماعتشا ن متفرق شود
سوره هاي خلاصه شده از تفسیر المیزان
منابع قبلی
سوره هاي خلاصه شده: بقره، اسراء، مومنون، حج، انبیاء، یس، واقعه، جمعه، طارق، اعلی، حجرات، انسان
منابع جدید
سوره هاي خلاصه شده: ذاریات، ق، الرحمان، قمر، حدید، طور، نجم
بقیه سوره ها تا آخر جزء 28 در دست خلاصه می باشند
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه اين سوره را بخواند حقتعالی او را از فقر ايمن کند و بعد از موت از فشار قبر در پناه الله باشدهرکه بخواند ثواب کسی را دارد که حسن خلق دارد واز چشم بد در امان باشد هرکه درد سر یا درد پا داشته باشد اين سوره را همرا ه خود کند درد ساکت شود دواي چشم زخم آیه 51 اين سوره می باشد وان یکاد.
           ضد کافر: ربنا و لا تحملنا ما لا طاقة لنا به و اعف عنا واغفر لنا و ارحمنا  انت مولئنا فانصرنا علی القوم  الکافرون((94))
 
بر هر شیعه لازم است هر اين سوره و سوره اعلی را بخواند و در نماز ظهر جمعه هم اين سوره و منافقین را بخواند تا به شیوه رسول عمل کرده باشد هرکه صبح و شب اين سوره را بخوانداز وسوسه شیطان ايمن شود
 آیات قرآن که دلالت بر وجوب نماز می کنند ، بسیارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم
 
1)سوره بقره ، آیه 110 
2)سوره بقره، آیه 238 
3)سوره نساء، آیه 103
4)سوره یونس، آیه 87
5)سوره اسراء، آیه 78
6)سوره طه، آیه 14
7)سوره مؤمنون، آیه 9
8)سوره انبیاء، آیه 73
9)سوره نور، آیه 56.
10)سوره روم، آیه 3
 
براي دانلود فايل صوتی از سخنرانی استاد پناهیان به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم
 در اين ماه هر وقت که خواستی چهار رکعت نماز که در رکعت اول حمدو 25 بارآیة الکرسی و 25 قدر و
در رکعت دوم حمد و سوره تکاثر وو 25 بار سوره توحید ودر رکعت سوم حمد و کافرون و 25 بار سوره فلق
و در درکعت چهارم بعد از حمد سوره نصر و 25 بار سوره ناس خوانده شود ( دو تا دو رکعتی باشد)
و بعد از نماز هفتاد بار سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر و هفتاد بار صلوات و سه بار: یا
حی یا قیوم یا ذالجلال و الاکرام یا الله یا رحمن یا رحی
سیماى سوره‌ى آل عمران 
سوره آل عمران داراى دویست آیه است و آیات آن از یک نظام و هماهنگى خاصّى برخوردارند.اين سوره در مدینه نازل شد و نزول آن زمانى بود که نداى دعوت اسلام در جهان آن روز بلند و دشمنان حساس و گوش‌به‌زنگ شده بودند. چنانکه در تفسیر المیزان آمده است،عدّه‌اى از مسیحیان منطقه‌ى نجران، براى شنیدن سخنان پیامبر
ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه اين سوره را مرتب بخواند به او فقر و دیوانگی  و بلیه نرسد و حق تعالی به عدد هرکه عبادت اصنام کرده و هرکه نکرده ده حسنه برايش نویسند اگر اين سوره را بر پارچه نوشته و همراه کودک کنند از گریه و آفات حفظ شود
بسم الله الرحمن الرحیم
 
مال ها و ن خود را به دز محکم خود در آورید با قرائت اين سوره . یعنی هرکه اين سوره را بخواند هرگز از اهل بیت او واقع نشود تا از دنیا رود و چون بمیرد هفتاد هزار فرشته اورا تشیع کنند وبرايش استغفار نمايند . هرکه اين سوره را بخواندحق تعالی به عدد هر مومن و مومنه که بوده تا قیامت ده حسنه برايش نویسند .هرکه آن را نوشته وزیر بالش خود نهد متحلم نشود واگر در طشت مسی آن را بشویند و آب را به چهار پاي ناخوش دام دهند خوب شود .
در دوران بارداری، ختم سوره هايی از قرآن براي زیبا شدن فرزند درون شکم توصیه شده است، مانند: سوره یوسف، سوره یس، سوره محمد.
خوراکی هاي زیر را بخورید:
به
هلو
خربزه
پیازچه
انگور
سبزیجات
آناناس (صداي بچه را قشنگ می کند)
پرتقال (قد بچه را بلند می کند)
روغن زیتون (روزی یک قاشق )(پوست بچه را روشن می کند)
رازیانه و بادیان (براي داشتن نوزادی با چشمان زیبا )
ادامه مطلب
                                                     جهت ايمنی از حوادث: آیه 129 سوره توبه((65))
بسم الله الرحمن الرحیم
اين سوره را شریعه گویند ثواب قاری اين سوره آن است که آتش دوزخ را هرگز نبیند و زفیر  وشهقیق جهنم را نشنود ودر افق اعلا رفیق سید انبیا باشد وهر که با خود دارد از هر چه بترسد ايمن شود واگر زیر سر نهد از شر جن محفوظ شود
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه اين سوره را بخواند آن شب منفصل در حفظ الله و امان اوست وهرکه در زوز بخواند در آن روز مکروهی به وی نرسد و آنقدر از خیر دنیا و آخرت به او عطا شود که بر دل کسی خطور نکرده و به آن آرزو نرسیده باشد اگر اين سوره در پارچه سفید گذاشته و با خود نگه دارد از ات زمین و صدمه تیر و سنگ و آهن حفظ شود
 آیات قرآن که دلالت بر وجوب نماز می کنند ، بسیارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
1)سوره بقره ، آیه 110 
2)سوره بقره، آیه 238 
3)سوره نساء، آیه 103
4)سوره یونس، آیه 87
5)سوره اسراء، آیه 78
6)سوره طه، آیه 14
7)سوره مؤمنون، آیه 9
8)سوره انبیاء، آیه 73
9)سوره نور، آیه 56.
10)سوره روم، آیه 3
براي دانلود فايل صوتی از سخنرانی استاد پناهیان به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
به نام خداوندِ نفوسِ زنده»
حتما تا به حال دیدین که تو مجالسِ ختم، سوره‌ی شمس تلاوت میشه دیگه؟!
سوره‌ی شمس با ۱۵ آیه تنها سورهاي از قرآن هستش که بیشترین قَسَم‌هارو به خودش اختصاص داده.
و سورهاي هست که نه تنها براي مرده‌ها نازل نشده بلکه براي زنده‌هاست تا حداقل اين یک جمله رو درک کنن."حاسِبوا قبل ان تحاسَبوا"
اين سوره از ۲ قسمت تشکیل شده:
سیاق ( پاراگراف ) اول از آیه ۱ تا ۱۰
سیاق ( پاراگراف ) دوم از آیه ۱۱ تا ۱۵

ادامه مطلب
بسم الله الرحمن الرحیم
 
هرکه اين سوره را بخواند حقتعالی به عدد هرکه تصدیق موسی و تکذیب او را کرده ده حسنه برايش نویسد وهیچ فرشته اي در آسمان و زمین نماند مگر روز قیامت براي او گواهی دهد که صادق و مصدق بوده است هرکه اين سوره را بخواند حسناتش ناشمار باشد وهرکه آن را همراه شخص گریز پا کند از گریختن محفوظ بماند وهرکس درد جگر یا درد شکم داشته باشد بر خود اين سوره را آویزد شفا یابد واگر درد مندی بشوید و بخورد شفا یابد
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه اين سوره را زیاد بخماند روز قیامت در جوار سید ابرار و ازواج اطهار او باشد اگر دختری در خانه مانده باشد اين سوره را بر ورق پوست آهو نویسند ودر حلقه نهاده سر آن را محکم کرده در خانه دختر پنهان کنند او را شوهر پیدا شود و دیگر اينکه انا فتحنا را تا عزیزا حکیما با زعفران بر جامعه دختر نویسند و سوره کهیعص را بنویسند و بشویند و آبش را بر سر دختر ریزند مطلب ازدواج حاصل شود
ارائه شده در هیئت قرآن و ولايت، تهران، پائیز و زمستان 1397


فهم ارتباطی آیات 1 تا 7 (دانلود صوت جلسه اول)
فهم ارتباطی آیات 8تا 13 (دانلود صوت جلسه دوم)
فهم ارتباطی آیات 14تا23 (دانلود صوت جلسه سوم)
فهم ارتباطی آیات 24تا41 (دانلود صوت جلسه چهارم)
فهم ارتباطی آیات 41تا53 (دانلود صوت جلسه پنجم)
ساختاریابی سوره آیات 1تا18 (دانلود صوت جلسه ششم)
ساختاریابی سوره آیات 19تا53 (دانلود صوت جلسه هفتم)
ساختاریابی سوره سیاق او تا سوم (دانلود صوت جلسه هشتم)
ساختاریابی س
 آیات قرآن که دلالت بر وجوب نماز می کنند ، بسیارند که به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
1)سوره بقره ، آیه 110 
2)سوره بقره، آیه 238 
3)سوره نساء، آیه 103
4)سوره یونس، آیه 87
5)سوره اسراء، آیه 78
6)سوره طه، آیه 14
7)سوره مؤمنون، آیه 9
8)سوره انبیاء، آیه 73
9)سوره نور، آیه 56.
10)سوره روم، آیه 3
براي دانلود فايل صوتی از سخنرانی استاد پناهیان به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
                                         رفع هر گرفتاری  در هر روز 124 مرتبه یا صَمَد((102))
 
بسم الله الرحمن الرحیم
اين سوره در دل هر مومنی هست هرکه بخواند روز قیامت  بر بالهاي ملاتکه آید ورویش در حسن مثل یوسف باشد اين سوره در قیامت قاری خود را شفاعت کند اين سوره مانعه ( باز دارنده است )  که خواننده خود را از کیفر قبر باز می دارد اگر هر شب بخواند بسیار عبادت برايش نویسند وازاغافلین  نوشته نشود در قبر وقتی ناکر و ن در قبرش از طرف پا یش بیايند پاهايش
سوره‌هاي قرآن کریم داراي ویژگی هاي مشترک زیر هستند:1/ در هر سوره جریان حق و باطل از وجهی تبیین شده.2/ موضوع هر سوره انسان است و بقیه مسائل براي رشد انسان مطرح می‌شود.3/ در پس زمینه و یا متن هر سوره از انسانهاي هدايت‌یافته و انسانهايی گمراه و هادیانی الهی سخن گفته است.4/هر سوره ما را به اسمی از اسماء خداوند نزدیک می‌کند.
اخوت: روشهاي تدبر قرآن به قرآن ج5سوال: مگر مبناي تفسیر قرآن به قرآن در مقدمه المیزان اين نبود که تمام چارچوبهاي ذهنی و ايسمی را
چند دستورالعمل از آیت الله کشمیری براي افزايش رزق و روزی:
1. خواندن سوره توحید هنگام ورود به خانه
2. زیاد خواندن سوره ذاریات
3. خواندن آیه 35 سوره نور به عدد 256
4. هر شب 115 مرتبه بگوید (یاعلی یاکافی)
5. ذکر ( یا قوی یا غنی یا ولی یا وفی ) به تعداد 1398 مرتبه
بسم الله الرحمن الرحیم
هرکس اين سوره را بخواند مثل اين است که صدقه به هر وارث مستحقی داده باشد یا مثل ثواب کسی که از اسیری و بندگی فردی را آزاد کرده باشد در مشیت الله از کسانی باشد که گناهانش آمرزیده و حق سبحان از او خشنود شود هر جمعه که بخوانید از فشار قبر ايمن شوید اگر کسی چیزی گم کرده باشد در جاي گمشدن آیه 58 سوره نساء یعنی : ان الله یامرکم را در آب بخواند و در آنجا بپاشد گمشده پیدا شود
بسم الله الرحمن الرحیم
 
هرکه اين سوره را به جهت دوست داشتن آن بخواند در جنات پر نعمت از همراهان پیامبر باشد ودر چشم مردم در زندگی دنیا با هیبت باشد و در قیامت حساب او را بر وی آسان گرداند و هر پیامبری که اسم او در قران است در آن روز با وی مصاحفه کند و بر او سلام ده9د جهت بیماری یا فکر پریشان زیاد یا بی خوابی اين سوره را با خود همراه کند از آنها خلاص شود
بسم الله الرحمن الرحیم
 
ده آیه اول اين سوره را هرکه دائم تلاوت کند به بهشت رود . اول و آخر اين سوره از گنج هاي بهشت است هرکه به سه آیه از اول عمل کند و پند بگیرد وبه چهار آیه از آخر آن ناجی ورستگار شود هرکه اين سوره را بخواند کار او را به سعادت ختم کند و هرکس جمعه بخواند با پیامبران مرسل در فردوس اعلا باشد هرکه بخواند ملائکه مقربین در روز قیامت او را بشارت دهند به روح و ریحان و در وقت آمدن ملک الموت به قبض روح او را مزده دهند به چیزی که چشم او بر آ
نام گرفتن سوره به اين دو نام به اين جهت است که در میان سُوَر حامدات»[1] اولین و کوتاه­ ترین سوره، حمد است.[2]
 
[1] - سوره هائی که با ماده حمد» آغاز می شود را سور حامدات» گویند که عبارتند از: سوره حمد، انعام، کهف، سبأ، فاطر
[2] - تفسیر تسنیم، ج1، ص 266
براي تدریس ترجمه‌ی سوره‌ها، مناسب است ساختار سوره توضیح داده شود تا دانشجویان با هدف و غرض سوره آشنايی پیدا کنند. به اين صورت، با سوره ارتباط بیشتری پیدا می‌کنند، ان شاء الله.
فايل زیر، مقاله‌ی بررسی ساختار سوره انسان و دسته بندی آیات آن» می‌تواند در کلاس مورد استفاده قرار بگیرد.
در اين راستا، گفتارها و جلسات حجة الاسلام و المسلمین علی صبوحی نیز بسیار راهگشاست.
قیصر، پادشاه روم به یکی از خلفاي بنی عباس نوشت ما در انجیل دیده‌ايم هر کس سورهاي را بخواند که خالی از هفت حرف باشد ، خداوند جسدش را بر آتش جهنّم حرام می‌کند و آن هفت حرف عبارتست از ث » ، ج » ، خ » ، ز »، ش » ، ظ » و ف » . ما، در تورات و انجیل آن سوره را نیافته‎ايم، آیا در کتب خود چنین سورهاي را دارید؟ و اگر جواب مثبت است مراد از اين حروف هفتگانه چیست؟


ادامه مطلب
اگر هیچ‌کدام از روش‌هاي اصلاح موهاي زائد را دوست ندارید لیزر درمانی می‌تواند گزینه‌اي ارزشمند براي شما باشد. لیزر موهاي زائد روش کم‌خطر جدیدی است. .
لیزر   Laser موهاي زائد یکی از رايج‌ترین روش‌هاي آرايشی جدید است. لیزر موهاي زائد     Laser Hair Removal نور بسیار متمرکزشده به فولیکول‌هاي مو تابانده می‌شود. رنگ‌دانه‌هاي موجود در فولیکول‌ها نور را جذب می‌کنند و اين موها را تخریب خواهد کرد. لیزر براي رفع موهاي زائد لیزر موهاي زائد بیکینی  

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها