نتایج جستجو برای عبارت :

دنلود رایگان صورتجلسه شورای مدرسه 1401

کد تخفیف فیلیمو مدرسهکد تخفیف فیلیمو مدرسه ۱۴۰۱کد تخفیف فیلیمو مدرسه یک ماههکد تخفیف 100 درصدی فیلیمو مدرسهکد تخفیف فیلیمو مدرسه ۶ ماههکد های تخفیف فیلیمو مدرسهکد تخفیف فیلیمو مدرسه جدیدکد تخفیف فیلیمو مدرسه یک ماههکد تخفیف برای فیلیمو مدرسهکد تخفیف اشتراک فیلیمو مدرسهکد تخفیف فیلیمو مدرسه موپنکد تخفیف فیلیمو مدرسه رايگانکد تخفیف 100 درصدی فیلیمو مدرسهکد تخفیف فیلیمو و مدرسه
ادامه مطلب
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
روند بررسی دفتر نتایج ارزشیابی دوره متوسطه اول

ردیف
نام مدرسه
تاریخ دریافت
روند بررسی
توضیحات

1
استاد پرهیزگار                           
1401/05/23      
در حال بررسی      
                                

2
شهید پرویزی یک ( دخترانه )             
1401/05/29
در حال بررسی
 

3
استقلال
1401/05/29
در حال بررسی
 

4
مهندس منوریان
1401/05/30
در حال بررسی
 

5
فروزان
1401/05/31
در حال بررسی
 

6
شهدای شاپورجان
1401/05/31
در حال بررسی
 

7
شهید شیروان رستمی
1401/06/01
در حال بررسی
 

8
شهیدان مشتاقیا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه که یکی از کاملترین و جامع ترین فایل ها با موضوع صورتجلسات شوراي مدرسه در تعداد 11 جلسه فایل ورد مجزا به همراه کلیه متن های یک صورتجلسه رسمی تایپ شده و قابل ویرایش اماده می باشد لازم به ذکر است صورتجلسات شوراي مدرسه در قالب فایل WORD بصورت زیبا و منظم از وبسایت بانک فایل درسی معلمان (درسی فایل)تهیه و تنظیم شده است.
صورتجلسه شوراي مدرسه (ویرایش جدید) 
 دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه, دانلود صورتجلسات شوراي مدرسه ابتدا
دانلود گلچین بهترین و جدیدترین آهنگ های برگزیده 1401- 2022بهترین اهنگ های خوانندگان معروف ایرانی 2022 – 1401مجموعه ای گلچین شده به تعداد زیاد موزیک و آهنگ جدید عالی 1401، از بهترین تک آهنگ های فارسی ایرانی سال  1401 شاد و غمگین برای شما کاربران وبلاگ اهنگ موزیک  . موسیقی تاپ ، جدیدترین آهنگ های 1401 رايگان با لینک مستقیم و پخش آنلاین mp3 320
برای دانلود موزیک های جدید پاپ ایرانی با کیفیت خیلی خوب روی لینک زیر کلیک کنید
دانلود اهنگ های جدید 1401
 
اهنگ جدید سام
دانلود صورت جلسه شوراي مدرسه

دانلود صورت جلسه شوراي مدرسه

 دانلود رايگان نمون برگ صورت جلسه شوراي مدرسه - تعلیم و تربیت.
صورتجلسه شوراي مدرسه راهنمایی

صورت جلسات شوراي دانش آموزی مدارس. صورت جلسات شوراي دانش آموزی صورت جلسات شوراي دانش آموزی در ۵۰ صفحه ورد و قابل ویرایش شامل: فرم خام صورت جلسه دانش اموزان
صورتجلسه شوراي مدرسه بهمن ماه

ترکیب و و ظایف شوراي مدرسه شوراي مدرسه ماده ۱۰- در راستای ت مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و
1401/11/19

به گزارش خبر گزاری پانا مدرسه زهرا صلصالی  روستای آذرخواران بخش مرکزی شهرستان جرقویه در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹، آئین افتتاحیه جشنواره غذا و صنایع دستی و محلی با حضور میرحاج مدیر آموزش و پرورش بخش مدکزی، نیکبخت معاونت پرورشی، قادریان معاونت تربیت بدنی و دیگر کارشناسان آموزش و پرورش، حجت الاسلام والمسلمین هاشمی امام جماعت، حاتم پور و زارع از اعضای شوراي اسلامی در دبیرستان زنده یاد زهرا صلصالی روستای آذرخواران برگزار شد.
عرض ت
فیلم تحلیل دروس تخصصی رشته 12 تجربی آزمون 22 مهر قلم چی
 
تحلیل درس ریاضی 3 آزمون 22 مهر قلم چی 1401
تحلیل درس زیست 3  آزمون 22 مهر قلم چی 1401  
تحلیل درس فیزیک 3  آزمون 22 مهر قلم چی 1401 
تحلیل درس شیمی 3 قسمت 1 آزمون 22 مهر قلم چی 1401 
تحلیل درس شیمی 3 قسمت 2 آزمون 22 مهر قلم چی 1401 
تحلیل درس شیمی 3 قسمت 3 آزمون 22 مهر قلم چی 1401 
Happy Feet Two 2011,انیمیشن خوش قدم با دوبله فارسی گلوری,بدون سانسور,خوش قدم,دانلود انیمیشن Happy Feet Two 2011,دانلود انیمیشن Happy Feet Two 720p,دانلود دوبله فارسی انیمیشن Happy Feet Two 2011,دانلود زیرنویس فارسی انیمیشن Happy Feet Two 2011,دانلود مستقیم انیمیشن Happy Feet Two 2011 1080p,دنلود انیمیشن خوش قدم,دنلود انیمیشن خوش قدم 2 با دوبله فارسی Happy Feet Two 2011,دنلود رايگان,دوبله فارسی,کارتون خوش قدم Happy Feet Two,
ادامه مطلب
شرایط پیش ثبت نام دانشگاه
پیش ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی
سامانه اعلام درخواست پیش ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی مهر 1401
پیش ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی به صورت الکترونیک و با استفاده از سایت سازمان سنجش آغاز می شود. لذا کلیه داوطلبان پس از اطلاعیه پیش ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی می توانند با مراجعه به سامانه مذکور و طی نمودن مراحل مورد نیاز نسبت به انجام ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمایید.
ادامه مطلب
1- یک مدرسه ی خوب باید مدیری داشته باشد ک هم حرفه ای و کاربلد و سخت گیر باشد هم بتواند با بچه ها ارتباط خوب برقرار کند 
2- یک مدرسه ی خوب باید معلمانی داشته باشد ک قبل از اینک درس را به دانش آموز اموزش دهند رفتار و کردار خوب را آموزش بدهند 
ادامه مطلب
درتاریخ 98/08/26 اولین جلسه شوراي دانش آموزی در این آموزشگاه برگزار شد وظایف اعضا تشریح شد حکم عضویت در شوراي مدرسه به مدت یک سال تحصیلی به اعضاء داده شد ،در خصوص کمیته های دانش آموزی و وظایف آنان صحبت شد و هفت کمیته تشکیل و قرار بر آن شد اعضای مشخص شده ضمن ثبت نام از دانش آموزان علاقمند ، در جلسه بعد به صورت جداگانه با اعضای ثبت نام شده در هر کمیته، در خصوص فعالیت های ایشان در مدرسه صحبت شود و در پایان صورتجلسه تنظیم و در پوشه ی مدرسه نگه داشته شد
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
جنس: چرم
کفی کفش: طبی
زیره کفش: کاهش فشار وارده
نحوه بسته شدن: یکسره
خرید با تخفیف ویژه کفش روزمره مردانه شهپر مدل B-1401
دسته بندی محصول :
#مد_و_پوشاک
برای خرید با تخفیف ویژه کفش روزمره مردانه شهپر مدل B-1401 یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید
صورت جلسات شوراي معلمان متوسطه


صورت جلسات شوراي معلمان. با عنایت به استقرار نظام آموزشی جدید و همسو سازی برنامه ها و کتاب های درسی دوره ی ابتدایی با برنامه درسی ملی جمهوری نمونه صورت جلسه شوراي معلمان - مدرسه فایل

صورت جلسات شوراي معلمان
با عنایت به استقرار نظام آموزشی جدید و همسو سازی برنامه ها و کتاب های
درسی دوره ی ابتدایی با برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی و به منظور فایل فرهنگیان دانلود صورتجلسات شوراي معلمان متوسطه دانلود دفتر صورت
سئو همیشه یکی از مهم ترین مهارت ها در حوزه دیجیتال مارکتینگ بوده است و با گذشت زمان محبوبیت و تقاضا نسبت به آن بیشتر از گذشته می شود. سئو شامل ابزارها و مهارت های از پیش یادگرفته ای می باشد که وقتی به درستی اعمال می شوند ، می توانند نتایج شگفت انگیزی را به دنبال داشته باشند. پیرو مقالات قبلی سایت لرن پارسی در بخش آموزش SEO امروز مروری داریم به مهم ترین ابزارهای سئو که می توانید از آن استفاده کنید.
ادامه مطلب
دانلود اهنگهای شاد قشنگ جدید ایرانی 1401
دانلود پرطرفدارترین اهنگ های شاد قشنگ
در این مقاله از وبلاگ باکس موزیک مجموعه ای بهترین و پرطرفدارین اهنگهای شاد جدید سال 1401 + اهنگ شاد عاشقانه جدید و اهنگ شاد برای ماشین به همراه دانلود اهنگهای شاد 1401 برای رقص ، گلچین از اهنگ شاد قشنگ قدیمی بصورت یکجا در یک فایل زیپ اماده دانلود می باشد
اهنگ شاد سال 1401 ، اهنگ ایرانی شاد جدید 1401

ادامه مطلب
Happy Feet 2006,انیمیشن خوش قدم با دوبله فارسی گلوری,بدون سانسور,خوش قدم,دانلود انیمیشن Happy Feet 2006,دانلود انیمیشن Happy Feet 720p,دانلود دوبله فارسی انیمیشن Happy Feet 2006,دانلود زیرنویس فارسی انیمیشن Happy Feet 2006,دانلود کارتون خوش قدم Happy Feet 2006,دانلود مستقیم انیمیشن Happy Feet 2006 1080p,دنلود انیمیشن خوش قدم,دنلود رايگان,دوبله فارسی,گلوری,
ادامه مطلب
توجه          توجه
*آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه
برای ترم مهرماه ۱۴۰۱*
به اطلاع میرساند زمان ثبت نام دوره های کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ، تا روز یکشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ تمدید گردید
*مشاوره برای ثبت نام دانشگاه
همه روزه از ساعت ۹ الی ۲۰* 
مدارک مورد نیاز :۱. شناسنامه۲. کارت ملی۳. کارت پایان خدمت ( ویژه آقایان )۴. شش قطعه عکس پرسنلی۵. مدرک تحصیلی
*گروه مشاوره و هدایت تحصیلی باران*۰۹۱۲۲۱۰۷۴۹۲۰۲۱۵۶۳۶۰۰۱۵
دانلود فایل صورت جلسات شوراي معلمان صورت جلسات شوراي معلمان. با عنایت به استقرار نظام آموزشی جدید و همسو سازی برنامه ها و کتاب های درسی دوره ی ابتدایی با برنامه درسی ملی جمهوری .
دانلود صورت جلسه شوراي معلمان
در این لحظه در خاص فایل بعد انتشار فایل های تقویم اجرایی ٬ تقویم اجرایی بر اساس طرح تدیر٬ و برنامه سالانه ی پرورشی قصد معرفی فایل جدید برای شوراي معلمان کرده .
صورت جلسات شوراي معلمان ابتدایی
در این لحظه در خاص فایل بعد انتشار فا
جهت دریافت صورتجلسه شماره 7شوراها روی فایل زیر کلیک کنید.

موارد مطرح در جلسه :حضور در گار شهدا ،برنامه پخت آش انقلاب ،مسابقه انشا به مناسبت دهه فجر،برگزاری ایستگاه صلواتی ،تشویق جهت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن 

دریافتحجم: 193 کیلوبایت
یادآوری / قابل توجه صاحبان مشاغل
۳۱ خرداد ماه آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد سال ۱۴۰۱
صاحبان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی تسلیم نمایند.
شرط برخورداری از معافیت مالیاتی پایه ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۱ ، تسلیم "اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات" تا پایان خرداد ۱۴۰۲ می باشد.
 
 
ثبت نام وام ده میلیونی یارانه مهر ۱۴۰۱ ، جزئیات وام ده میلیونی یارانه ، چگونه وام یارانه ثبت نام کنیم ، طریقه ثبت نام وام ده میلیونی یارانه ، شماره تلفن وام ۱۰ میلیونی یارانه ، چگونگی ثبت نام وام ۱۰ میلیونی یارانه ، شماره ثبت نام وام یارانه ده میلیونی
ادامه مطلب
تغییر موضوع فعالیت شرکت
– مراحل تغییر موضوع فعالیت شرکت :
تنظیم صورتجلسه تغییر موضوع فعالیت شرکت ( در شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود ، متفاوت است )
امضا صورتجلسه توسط همه اعضای هیئت مدیره
ثبت در سامانه اداره ثبت شرکتها
پست صورتجلسه و درج بارکد پستی در سامانه
صدور آگهی تغییرات
چاپ رومه رسمی تغییرات
 
 
تغییر موضوع شرکت
جهت تغییر موضوع فعالیت شرکت با شماره های موسسه تماس بگیرید
02632400680
 
 
ثبت شرکت در کرج، ثبت صورتجلسات شرکتها در کرج، ثبت ش
دانلود آهنگ شاد جدید 1403دانلود  آهنگهای شاد 1402 رقصیدنی جدید و قدیمی ایرانی مخصوص ماشینمجموعه کامل و آرشیو شده از بهترین و پرطرفدارترین آهنگ های شاد جدید 1403 برای رقص جدید و قدیمی بسیار شاد با کیفیت بالا واسه ماشین به همراه پخش آنلاین ویژه سیستم ماشین و مراسم عروسی و رقص و حنابندان + ماشین را در دنیای آهنگ جدید شاد و آهنگ جدید در وبلاگ هپی موزیک
دانلود آهنگ شاد جدید و قدیمی 1403| گلچین رقص و عروسی سال 1403دانلود آهنگ شاد جدید 1403 + دانلود آهنگ شاد 1403+
جهت دریافت شرح مذاکرات و مصوبات  صورتجلسه شماره 4 روی فایل زیر کلیک کنید.
  موارد مطرح در جلسه :بزرگداشت هفته قرآن ،محفل انس با قرآن ،دیدار با اولیا،جلسه همیاران طبیعت،تشکیل گروه های سرود ،نماز جماعت مسجد،جلسه سفیران سلامت ،برگزاری جشن یلدا  


دریافتحجم: 201 کیلوبایت

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها