نتایج جستجو برای عبارت :

دلم در بند دل داری به دام است

خلق و خوی نبوی با دم عیسی داريآنچه خوبان همه دارند تو یکجا دارياز ازل نام تو بوده است قدیم‌الاحسانقدمتی بیشتر از آدم و حوّا داريسر خونین تو و طشت طلا، حیرانیمزین شباهت که تو با حضرت یحیی داريکشتی نوح فقط قایق کم‌ظرفیتی استپیش کشتی نجاتی که تو آقا داريپشت موسی اگر آن روز به هارون شد گرمتکیه امروز تو بر زینب کبری داريرحم بر روسیهان، عاطفه بر دشمن خویشیادگاری است که از حضرت زهرا داريلشکر از هیبت و نور تو به هم می‌ریزدچون نشان از علی عالی اعل
در ستایش حضرت موسی بن جعفر(ع)ای مرد خدا،شمیم باران داريدر ملک وجود خود گلستان داريکوچه شود از یمن عبورت خوشبوهمراه خودت فصل بهاران داريدو و بر تو پرنده ها می چرخندمانند همیشه ای سخی نان داريپیداست تو را به چهره نور ملکوتدر سینه خود کتاب قرآن داريگویند به تو حضرت موسی الکاظمچون خشم فرو خوری و پنهان داريدارند به تو توسل اصحاب خردو اندر حرمت همیشه مهمان داريخرگاه تو باشد ای شهنشه،دلهافرزند و نوه به خاک ایران داريبا ظلم و ستم ستیز کردی همه عمر
الا که در سپه ملک عشق سرداريبرادر حسنینی و فخر دادارياگر تو شافی بهداري حسین باشیچه باصفاست به درمانگه تو بیماریبه محفلی که تمامی مه رخان جمعندبرای یوسف مصری تو دردسر دارياگر زمین خدا گهگدار میلرزدزِ ترس لحظه ای باشد که تیغ برداريهزار رستم دستان غلام دربارتزبانزد همه ای بس که تو جگر داريستون دین خدا گر نماز باشد و بسخدا به دست تو داده که تو نگه داريعلی اکبر و قاسم به رزم شاگردتتو نیز مدرک شاگردی از پدر داريلقب چو ماه بنی هاشم و چو شیر عرببن
شلوغی بیمارستانها و آزمایشگاهها بدلیل شیوع ویروس کرونا، برای انجام سایر آزمایش ها و تست ها میتونید زیر درخت ادرار کنید‎   . - .‎(\_,'        ' .‎ ./\.          ',',اگر مورچه جمع شد دیابت داري اگر پشه جمع شد عفونت داري اگر بوی کباب بلند شد کلسترول داري 
اگر یادت رفت زیپت رو بالا بکشی آایمر داري
اگر  ان درخت بیچاره برگ هایش پرپر شد بدون کرونا درای
 
برخی به کجاها رسیدند؛و ما در ظلماتِ عالم کثرات فرو رفته‌ایم.گر خبر از مُلک جان داري بیاریا نشان از بی نشان داري بیاراز بیان و لفظ بگذر یک زمانعشقِ بی لفظ و بیان داري بیارظنّ و علم و قطع را یک‌سو فکنرؤیت و حسّ و عیان داري بیارگفتگو از جام و مِی دیگر بس استحالتی از مِی کشان داري بیارعلم و حکمت را به اهلش واگذارهای و هوی عاشقان داري بیاربوسه شیطان بُوَد داغِ جبینداغِ جانسوزِ نهان داري بیاربزم وحدت جای هر بیگانه نیسترنگ و روی مَحرمان داري بیا
به جهان دردمندان تو بگو چه کار داري 
 
تب و تاب ما شناسی دل بی قرار داري

چه خبر ترا ز اشکی که فرو چکد ز چشمی 
 
تو ببرگ گل ز شبنم در شاهوار داري

چه بگویمت ز جانی که نفس نفس شمارد
 
دم مستعار داري غم روزگار داري
— زبور عجم، اقبال لاهوری
و من آنم که به شوقتسر مجنون دارمو تو آنی که به لب شهد عسل گون داريمن به تکرار بگویم که تو را میخواهمتو به بازار نیاییکه هزار عاشق دلخون داريتو بگو بر چه مدار استبه گرد تو طواف دائمای که در بارگهت این همه مجنون داريگفتمش من نگرانمکه از آغوش تو یک آن نرومگفت این هزل مگوتا که به شعرت دل دلخون داري
چوب خط من پر شدهآغوش تو پناهمه
چوب اینو میخورم که من همیشه وقت دارم به جز تو برا همه
غیر تورو صدا زدم، اول راه جا زدم
تو به من، راه توبه رو نشون دادی، خودمو به اون راه زدم
لا معبود سواک، یه کاری کن تا دستام نرفته زیر خاک
یه کاری کن حساب من بشه پاک پاک
خدای من یه کاری کن برای من
حق داري اگه بهم محل نمیذاری
حق داري ولی میشم همون که دوست داري
خدای من گریه میکنم، میدونم گناهکارم
به جای من تو شرم میکنی، میدونی گناه دارم.
خدای من.
 1_ کار سختی که تو داري : *آرزوی هر بیکاری است .
 2_ فرزند لجبازی که تو داري: *آرزوی هر کسی است که بچه دار نمیشوند
 3_ خانه ی کوچکی که تو داري: *آرزوی هر کرایه نشینی است .
 4_ و دارایی کم تو: *آرزوی هر قرض داري  است 
 5_ سلامتی تو: *آرزوی هر مریضی است .
 6_ لبخند تو: *آرزوی هر مصیبت دیده ای است
 7_ پوشیده ماندن گناهانت: *آرزوی هر کسی است که گناهش فاش شده است   می گویند ای کاش گناهمان فاش نشده بود و دیگر انجامش نمی دادیم
۸- *حتی گناه نکردنت آرزوی بعضی از گنا
گاه گاهی که دلم میگیرد به خودم می گویم: در دیاری که پر از دیوار است به کجا باید رفت؟!به که باید پیوست؟!به که باید دل بست؟!
حس تنهای درونم می گوید: بشکن دیواری که درونت داري!چه سوالی داري؟!تو خدا را داري و خدااول و آخر با توست.
و خداوند عشق است ♥️
طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري
 
دانلود
 
 
 
طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوازدهم درس امانت داري طرح درس اخلاق حرفه ای پایه دوا
امیر: تق تق تق 
من: بله 
امیر:( در رو باز می‌کنه میاد تو ) از بله گفتنت معلومه داري یه غلطی می‌کنی و درس نمیخونی
من: بله دارم مشاعره میکنم ایناهاش (گوشیمو بهش نشون میدم ) قرار نیست ۲۴ ساعته درس بخونم که 
نمی‌دونم استدلالش چیه که میگه وقتی در میزنم و میگی بله داري یه غلطی می‌کنی
+ ببین تو هیچیت معلوم نیست. نه دین داري، نه خدا سرت می‌شه، نه عشق و حال دنیا رو می‌کنی، نه چیزی می‌کِشی، نه مست می‌کنی، نه چایی می‌خوری، نه قهوه‌ دوست داري، نه سیگار می‌کشی، نه نوشابه دوست داري، نه اهل رفیقی، نه اهل خانواده‌ای، نه. اصن معلوم هست تو زندگیت چه گهی می‌خوری؟
- [خیره به دوربین]
فرزندم 
در مکتب ولایت برای رشد روحت ، مثل رشد جسمی ات، دوران امیری داري. بعدش دوران اسیری و تربیتی داري. و ان شا الله بعدش دوران وزیری داري. و اگر قابل بشی دوران اب شدن یا ام شدن هم داري.
بدون که نه در جمال و نوازش دوران امیری باید توقف کنی.
نه در جلال و تشر دوران اسیری.
و نه وقتی در دوران وزارت به اختیارت خیلی احترام میذارن و تو رو صاحب رای میدونن.
همه اینها باید باشه اما اگر در اون جلوات غرق بشی متوقف میشی.
ای خدای خوبی ها.
بیا نزدیکتر، آنچنان که از رگ گردنم هم به من نزدیک تر باشی. بیا که غم دلم را به تو بگویم. بیا که بگویم چقدر از دوری ات ناله میکنم؟
خدایا، خوش داري ضجه زدن مرا نگاه کنی؟
خدایا، خوش داري در نیمه های شب، با پای و چشم های خواب آلود به دیدارت بیایم و جسم نیمه جانم همچنان بعد از این توهم در خودش بتپد؟
خدایا، خوش داري؟
مثل آقاجون که یک کشیده محکم میزد به آدم، بعد هم چنان محکم بغل میکرد آدمو که انگار صدای هق هق عمیقش از تو سینه من د
متن آهنگ آتش رضا بهرام
من پریشان شده ی موی پریشان توام کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تواممن گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و به راه تو شدموای من هر نفست معجزه ای تازه کنم عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کندمن که آتش شده ام به که تو دریا داري بی سبب نیست که در ساحل من جا داريماه کامل شده ای چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داريآنچه خوبان همه دارند تو یک جا داري
ادامه مطلب
متن آهنگ آتش رضا بهرام
من پریشان شده ی موی پریشان توام کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تواممن گرفتار تو و موی سیاه تو شدم من سرکش به خدا رام و به راه تو شدموای من هر نفست معجزه ای تازه کنم عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کندمن که آتش شده ام به که تو دریا داري بی سبب نیست که در ساحل من جا داريماه کامل شده ای چشم حسودانت کور آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داريآنچه خوبان همه دارند تو یک جا داري
ادامه مطلب
مادربزرگ گفت: مادر بودن خیلی سخت است، وقتی سه چهارتا_یا بیشتر_ بچه داري، انگار داري توی یک ماهی‌تابه‌ی داغ می‌رقصی، نمی‌توانی به هیچ‌چیزی فکر کنی. و وقتی یکی دوتا بچه داري کار از این هم سخت‌تر است، چون نمی‌دانی اتاق‌های خالی‌ات را چه‌طور پُر کنی.»
با کفش‌های دیگران راه برو/ شارون کریچ/ مترجم کیوان عبیدی آشتیانی 
چوب خط من پر شده، آغوش تو پناهمهچوب اینو میخورم که من همیشه وقت دارم به جز تو برا همهغیر تورو صدا زدم، اول راه جا زدمتو به من، راه توبه رو نشون دادی، خودمو به اون راه زدملا معبود سواک، یه کاری کن تا دستام نرفته زیر خاکیه کاری کن حساب من بشه پاک پاکخدای من یه کاری کن برای منحق داري اگه بهم محل نمیذاریحق داري ولی میشم همون که دوست داريخدای من گریه میکنم، میدونم گناهکارمبه جای من تو شرم میکنی، میدونی گناه دارم.
متن آهنگ بهنام صفوی بنام بازی
 
کسی جز خود تو شبیه تو نیستنمی تونم اصلا شبیه تو شمرسیدن به تو غیر ممکن شدهنمی دونم اصلا به چی دلخوشمتو انقدر خوبی که دریا شدینمی گم خودت رو تو من غرق کننه می شه که با تو مساوی بشمنه می شه بگم با خودت فرق کنمن این بازی رو می بازمتو از قلبم خبر داريتو چشمات آس گم می شهیه عالم برگ سر داريمن این بازی رو می بازمتو از قلبم خبر داريتو چشمات آس گم می شهیه عالم برگ سر داري
دیگه بسه حرفامو یادم نیارکه هرچی بهت گفتمو از برمهن
بعضی از وبلاگ نویسای عزیز ، برای جذب بازدیدکننده بدون این که حتی کلمه ای از مطلب رو بخونن ، فقط به پایین مطلب و به قسمت نظرات مراجعه می کنن و یه سری جمله می نویسن مثل :

وبلاگ خوبی داري .
مطلب خوبی بود
چقدر زیبا می نویسی .
چه وبلاگ قشنگی داري
نمی دونم چرا هیچ جوره نمی تونم با این افراد کنار بیام ! خیلی رو مخن :|
نمی دونم چرا این جمله ها رو خیلی می شنوم!!! 
- چرا یه جوری آدمو نگاه می کنی انگار داري مسخره می کنی؟ 
- چرا یه جوری حرف می زنی انگار داري مسخره می کنی؟ 
- چرا یه جوری چت می کنی انگار داري مسخره می کنی؟ 
- چرا منو مسخره می کنی؟ 
- چرا خندیدی؟ 
- و ‌.! 
حالا بیا قسم و آیه که به جان خودم مسخره نمی کنم. مدل نگاه کردنم همین شکلیه
یکی از بازخوردهای جالبی است 

+ اینو چند شب پیش میخواستم بنویسم اما فشار امتحانات نمیزاشت
:/
گاهی وقتا میسوزیولی باورت نمیشه.
چون ی سیگار به تنهایی نمیسوزه
ی بنزین به تنهایی آتیش نمیگیره
یه آدم بدون قلب نفس نمیکشه.
چون ی غذای ساده هم بدون هیچی درست نمیشه.
اون وقتا حق داري اگه باورت نشه.حق داري اگه باورت نشه که داري تموم میشی
حق داري که نبینی خیلی وقته آتیش به جونت انداخته شده
حق داري که هیچی رو ندیده باشی
حق داري.
Reza Bahram
Atash
#RezaBahram
من پریشان شده ی
موی پریشان توام
کفر اگر نیست بگویم
که مسلمان توام
من گرفتار تو و 
موی سیاه تو شدم
من سرکش به خدا 
رام و به راه تو شدم
وای من هر نفست 
معجزه ای تازه کنم 
عشق آمد که مرا 
با تو هم اندازه کند
من که آتش شده ام به 
که تو دریا داري 
بی سبب نیست که در 
ساحل من جا داري
ماه کامل شده ای 
چشم حسودانت کور 
آنچه خوبان همه دارند
 تو یک جا داري
آنچه خوبان همه دارند
 تو یک جا داري 
لحن زیبای تو و 
چشم سیاهت ای وای
 دلربایی و دل آرا
دانلود آهنگ امیر عظیمی خبر داري
هم اکنون شنونده موزیک جدید و فوق العاده ی * خبر داري * با صدای زیبای هنرمند محبوب و مشهور , امیر عظیمی باشید.
دانلود آهنگ امیر عظیمی به همراه متن, پخش آنلاین و بهترین کیفیت (کیفیت اصلی) از رسانه مدیاک
Download new song by Amir Azimi called Khabar Dari With online playback , text and the best quality in mediac
متن ترانه امیر عظیمی به نام خبر داري
 
 
امیر عظیمی خبر داري
مدیاک ››› امیر عظیمی ››› دانلود آهنگ امیر عظیمی خبر داري
 
منبع : https://mediac.ir/%d8%a2%d9%87%d9%86%da%
حتّی اگر دریمکچر بالای سر خودت آویزان کنی باز هم خوابش را می بینی. همان روباهی که توی قلبت برایش خانه ساخته ای، ولی او در جایی خانه می کند که هفت یا هشت تا در داشته باشد تا هر زمان که خواست از یکی برود. حتّی اگر گیاهِ عنصل به پایش بریزی باز می رود. خیال می کنی حقیقت ندارد. همانی که متزورانه دوستت دارد. 
حتّی اگر از پشت خنجرش را با ضربه فرو کند، باز می خواهی اش. 
حتّی اگر به هر آنچه که دوست داري چشمِ طمع دوخته، هنوز دوستش داري‌.
انگار دچار سندرم اس
ای درد. ببین به استخوان رسیدی.!
+ همیشه تمام لحظات خوبی که میتونستم بهترین باشن رو خراب کردی! خیلی چیزا رو . خیلی لذت ها رو ازم گرفتی. 
+ حتی نمیتونم به انتقام گرفتن ازت فکر کنم  تو چی داري که ازت بگیرم؟به جز درد چی داري؟؟
خیلی ساده است . حتی بچه های مهد کودکی این را میفهمند .
وقتی کسی را دوست داري نسبت به اون احساس مسئولیت میکنی .
اگر نکردی مطمئن باش که داري اداش را در میاری !
مگه میشه کسی را دوست داشت و حال و روزش ؛ سلامتیش ؛ امروز و فرداش ؛ مشکلاتش ؛ وضعیتش به هر لحاظ برات مهم نباشه ؟!
وقتی کسی را واقعا دوست داري حال و وضعیتش میشه حال و وضعیت خودت .
میشه دغدغه ات .
برای کمک و مهر و محبت همیشه آماده ای .
روح وحشی
+لطفا خودمون را گول نزنیم .
خدایا شکرت که مسیر را برام روشن میکنی، خدایا شکرت که پیشاپیش من قدم بر می داري و موانع را از سر راهم بر می داري. تو که هستی نقشه راه برام مشخصه، من قوی هستم، من باهوش هستم، من تحصیلکرده هستم، من دارای روابط رویایی هستم، من دارای شغل ایده آلی هستم، من سالم و سرحال هستم، من داري زیبایی ظاهر و باطن هستم، من راستگو هستم، من درستکار هستم، من بسیار مهربان و صبور هستم.
تو هر سایت انگیزشی و سازشی و اینا بری، یا به پیج هر روان‌شناسی سر بزنی، می‌گه خودتو دوست داشته باش.همیشه واسم سوال بود که یعنی چی این جمله؟ خیلی بی‌معنی بود واسم.اما الان حس می‌کنم می‌فهمم یعنی چی.دخترا وقتی موبایلی که دوست دارن رو می‌خرن، قابِ اجق وجق واسش می‌خرن. برچسب می‌چسبونن بهش. النگ دولنگ بهش آویزون می‌کنن.پسرا وقتی ماشینی که دوست دارن رو می‌خرن، رینگشو اسپرت می‌کنن، چراغشو نئون می‌کنن. هزار قِر و فِر.این کارا فقط یه معنی دار
وقتی باد آروم آروم موتو نوازش میکنه
طبیعت وجودتو اینقدر ستایش میکنه
وقتی که یواشکی خواب به سراغ تو میاد
برای داشتن چشمای تو خواهش میکنه
اینهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
اینهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
اینهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
اینهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
وقتی شب فقط میاد برای خوابیدن تو
خورشید از خواب پا میشه تنها واسه دیدن تو
وقتی که چشمه حریص واسه لمس تن تو
یا که پیچک آرزوشه بشه پیراهن تو
اینهمه عاشق داري چطور حسودی نکنم
این
!
انقدر ادما رو سردرگم نکن.ـ
میدونم داري میری و اینم میدونم که بر میگردی
جالب نیست؟ من حتی میدونم کجا داري میری ، بدون اینکه بهم گفته باشی.
 
 
 
هه خب کجا دارم میرم ؟
تو میدونی کجا میرم ؟ 
میدونی دارم میرم 
اره جالبه 
اره برمیگردم ولی قرار نیست دوباره قیافه ی تورو ببینم 
 
 
 
_ میشه جوری رفتار نکنی که انگار ازم متنفری؟ اره میدونم داري میری کرمان.
 
+ اعع واقعا چقدر خوب 
از کجا میدونی نیستم 
<link rel="stylesheet" href="http://farfile.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://filepeyk.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank">پاورپوینت نکات پزشکی روزه داري خوب</a></h5><p><a href="http://filepeyk.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://farfile.ir/HPicturer.ashx?img=e49cf8b7-7db5-41e4-8de8-fcc925dabb23.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" /></a>دانلود پاورپوینت با موضوع نکات پ
<link rel="stylesheet" href="http://farfile.ir/css/affcss.css" /><div class="affsbt"><div class="contnr"><h5><a href="http://file30t.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank">پاورپوینت نکات پزشکی روزه داري خوب</a></h5><p><a href="http://file30t.farfile.ir/file/32758/پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" target="_blank" class="affsbtpic"><img src="http://farfile.ir/HPicturer.ashx?img=e49cf8b7-7db5-41e4-8de8-fcc925dabb23.jpg&w=150&h=150&path=~/content/productpic/" alt="پاورپوینت-نکات-پزشکی-روزه-داري-خوب" /></a>دانلود پاورپوینت با موضوع نکات پز
ساعت مطالعه خودت رو از ده به بیست برسون
شنبه یکشنبه روزیه ک کلاس داري اما میتونی حداقل دو ساعت بخونی
دوشنبه کلاس نداري پس مینیمم باید ٥ ساعت بخونی
سه شنبه کلاس داري و همون دو ساعت کافیه
چهارشنبه پنج شنبه و جمعه ک کلاس داري هم هر کدوم ٥ ساعت
پس مینمم میتونی ساعت مطالعه رو به ٢٦ افزایش بدی و ٦ ساعتم میگیم نرسیدی بش پس فلا ٢٠ ساعت هدف در دسترسیه با ی حساب کتاب ریز
لعنت به وقتایی که کلی حرف داري و سه ساعت تایپ میکنیتهش دستت میخوره به دکمه خاموش کامپیوتر و گند میزنه به تمام سکوت نکردناتو تو دیگه نه حالشو داري که بنویسی و نه هیچی. لعنت به همه لحظه هایی که آدمو خفه میکنن-_-که باعث میشن آدم خفه بشه.-_-
سلام عزیز دلم
احوالت چطوره؟
خیلی وقت بود با بزرگیات حرف نزده بودم :)
می‌دونی بابا یه وقتایی احتمالا من می‌بینم که تو داري تو خلوت خودت گریه می‌کنی و خب این چیز طبیعیه! حتی خیلی خیلی بزرگتر از تو هم گریه می‌کنن و خب البته که گریه داريم تا گریه :)
یه وقتایی گریه برای دلتنگیای کوچیکه یه وقتایی برای غرای کوچیک و بزرگ و یه وقتاییم برای روضه که این آخری از همشون مهمتر و بهتر و قشنگتر و با ارزش تره!
ولی به خودم گفتم هر وقت دیدم داري گریه می‌کنی اول از
سلام عزیز دلم
احوالت چطوره؟
خیلی وقت بود با بزرگیات حرف نزده بودم :)
می‌دونی بابا یه وقتایی احتمالا من می‌بینم که تو داري تو خلوت خودت گریه می‌کنی و خب این چیز طبیعیه! حتی خیلی خیلی بزرگتر از تو هم گریه می‌کنن و خب البته که گریه داريم تا گریه :)
یه وقتایی گریه برای دلتنگیای کوچیکه یه وقتایی برای غرای کوچیک و بزرگ و یه وقتاییم برای روضه که این آخری از همشون مهمتر و بهتر و قشنگتر و با ارزش تره!
ولی به خودم گفتم هر وقت دیدم داري گریه می‌کنی اول از
چطور به راحتی، حال دیگران را در هر شرایطی بهتر کنیم و در کُل چگونه حال دیگران را خوب کنیم !؟
حال خوب باعث آرامش و هماهنگی با منبع انرژی است پس برای جواب به این سوال که چگونه حال دیگران را خوب کنیم ، شما می توانید از دیگران سوال کنید؛
با پرسیدن سوال به‌صورت اتوماتیک می‌توانید تمرکز هرکسی را به هر سمتی که مایل هستید تغییر بدهید و به همسرتان، فرزندتان، همسایه‌تان، همکارتان و… کمک کنید به‌جای اینکه به چیزهایی که نمی‌خواهند توجه کنند، بر روی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها