نتایج جستجو برای عبارت :

برایان سایروس

کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی :: دانلود .ketab9.blog.ir › post › دانلود-کتاب-صوتی-درآمد-رویایی-اثر-برايان-.دانلود کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی دانلود فایل دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › .
دانلود کتاب صوتی درآمد رویایی :: دانلود کتابketab9.blog.ir › tag › دانلود کتاب صوتی درآمد رویاییدانلود کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برا
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › کتاب-صوتی-درآمد-رویایی-اثر-برای.کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی دانلود فایل دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › .
کتاب صوتی درآمد رویایی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › tag › کتاب صوتی درآمد رویاییکتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی. دانلود فایل. دانلود کتاب درآمد
دانلود کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › کتاب-صوتی-درآمد-رویایی-اثر-برای.کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی دانلود فایل دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › .
کتاب صوتی درآمد رویایی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › tag › کتاب صوتی درآمد رویاییکتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی. دانلود فایل. دا
دانلود رایگان کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › کتاب-صوتی-درآمد-رویایی-اثر-برای.کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی دانلود فایل دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › .
کتاب صوتی درآمد رویایی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › tag › کتاب صوتی درآمد رویاییکتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی. دانل
دانلود رایگان کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › کتاب-صوتی-درآمد-رویایی-اثر-برای.کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی دانلود فایل دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › .
کتاب صوتی درآمد رویایی :: دانلود کتابdownload-book-ketab2.blog.ir › tag › کتاب صوتی درآمد رویاییکتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی. دانلود ف
خلاصه مدیریت زمان برايان تریسی
 
 
 
دانلودفایل
 
 
 
About 700,000 results (0.42 seconds)Search ResultsWeb results95 توصیه برايان تریسی برای مدیریت زمان بهتر که لازم دارید .https://sookhtejet.com › 95-توصیه-مدیریت-زمان-برايان.Translate this pageMar 21, 2016 - اگر تمام کتاب های برايان تریسی را بخوانید و بخواهید بهترین تکنیک های او را در زمینه مدیریت زمان بدانید، به این نکات طلایی میرسید.خلاصه کتاب مدیریت زمان برايان تریسی Archives | سوخت جتhttps://sookhtejet.com › tag › خلاصه-کتاب-مدیریت-زمان.Translate this pageMa
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد رویایی برايان تریسی
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد رویایی برايان
کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد رویایی برايان
دانلود کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد رویا
دانلود کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد رویایی
دانلود رایگان کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد ر
دانلود رایگان کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد
دانلود رایگان کتاب صوتی درآمد رویایی اثر برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب در
کتاب صوتی درآمد رویایی 
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد رویایی برايان تریسی برای کارم
 دانلود کتاب قدرت جاذبه از برايان تریسی
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کتاب قدرت جذب (چگونه دیگران را مجذوب خود کنیم) اثر برايان .www.inchand.com › . › کتاب › کتاب های عمومی Translate this page Rating: 5 - ‎1 review لیست قیمت وخرید اینترنتی کتاب قدرت جذب (چگونه دیگران را مجذوب خود کنیم) اثر برايان تریسی | بهترین تخفیف ها و حراجی ها و مقایسه قیمت در بین فروشندگان . کتاب قدرت جذب (چگونه دیگران را مجذوب خود کنی
دیدم خیلی دیگه برايان تریسی شدم
همش موفقیت و تو میتونی و بیا بتونیم و بعله بریم قله ها رو فتح کنیم» و این خوبه اما نه دائما در حال تلاوت این موضوعات به خود و دیگران و همینطور انجام دادن این قضایا نه در حد و حدودی که دائما تلاوت میکنی
دیدم خیلی دارم گوه میخورم
خلاصه مرگ بر برايان تریسی
دانلود رایگان کتاب صوتی درآمد رویایی 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانلود کتاب درآمد رویایی - برايان تریسی - کتابراهwww.ketabrah.ir › روانشناسی › موفقیتکتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی ، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می‌خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند.
خلاصه کتاب درآمد رویایی از برايان تریسی - دانلود کتاب .panteashop.ir › کتاب-درآمد-رویایی-برايان-تریسی۵ اسفند ۱۳۹۶ - کتاب درآمد رویایی برايان ت
⭐⭐⭐⭐⭐
ویژگی های محصول:
قطع: خشتی
خرید با تخفیف ویژه کتاب کتاب سخنگو 21 روش عالی برای ساختن کسب و کار پرسود اثر برايان تریسی
دسته بندی محصول :
#کتاب_لوازم_تحریر_و_هنر
برای خرید با تخفیف ویژه کتاب کتاب سخنگو 21 روش عالی برای ساختن کسب و کار پرسود اثر برايان تریسی یا دیدن جزئیات بیشتر بر روی لینک زیر یا بر روی عنوان محصول کلیک کنید.کتاب کتاب سخنگو 21 روش عالی برای ساختن کسب و کار پرسود اثر برايان تریسی
[عکس 320×320]
دیدن توضیحات و خرید با تخفیف ویژه
 دانلود کتاب قدرت بیان از برايان تریسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشخصات، قیمت و خرید کتاب قدرت بیان اثر برايان تریسی .https://www.digikala.com › . › کتاب و مجلات › کتاب چاپی رتبه: ۴٫۴ - ‏۱۰ مرورخرید اینترنتی کتاب قدرت بیان اثر برايان تریسی و قیمت انواع کتاب چاپی کتابسرای بیان از فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا. جدیدترین مدل‌های کتاب چاپی کتابسرای .دانلود کتاب قدرت بیان نوشته برايان تریسی – باینری مقالهvarnagraphic.ir › binary › دانلود-کتاب-قدرت-بیان-نوشته-ب
برايان تریسی تو کتاب مدیریت بحرانش میگه در برابر بحران‌ها جوری رفتار کنید که انگار همه دارن نگاه‌تون میکنن. انگار قراره نشون بدید واقعا کی هستید و چی هستید!
من اگه همه نگام کنن مطمئنا این همه شکننده نبودم!! این همه زود رنج.
برايان تریسی میگه هر آدمی به طور میانگین هر سه ماه یه بار با یه بحران روبه‌رو میشه. ما تو این دو ماه با چند تا بحران روبه‌رو شده باشیم خوبه؟!! :)))
یکی از این بحرانا بد بحرانی‌ه. خدا کنه اتفاق نیوفته.
خلاصه کتاب فوق ستاره فروش اثر برايان تریسی
دانلود خلاصه کتاب فوق ستاره فروش اثر برايان تریسی، در قالب فایل pdf و در 8 صفحه. کتاب فوق ستاره فروش بعنوان یکی از کتب اصلی برای تحول در فروش معرفی شده است در این کتاب21 کلید مهم جهت شناخت مسیر فروش و ارتقا مهارت های اثر بخش مطرح گردیده است .

 
 
کتاب فروش موفق اثر برايان تریسی
نام کتاب: کتاب فروش موفق اثر برايان تریسی حجم کتاب: 1.200 مگابایت تعداد صفحات: 41 فرمت کتاب: pdf نویسنده: برايان تریسی ترجمه: بنفشه عطرسائی زبان: فارسی   توضیحات:من از 10 سالگی در کار فروش بودم یعنی از زمانی که برای گذران زندگیو درآوردن خرج کمپ تابستانه آن سال، صابون روزامِل » می فروختم. از آنزمان به بعد مطالعات فراوانی داشتم، کتاب های بسیاری خواندم و سعی کردممطالب بیشتری درباره فروش بیاموزم زیرا می خواستم در ای
دانلود کتاب فروش موفق | چطوری با کتاب فروش موفق میلیونی بفروشیم؟خلاصه کتاب فروش موفق + لینک دانلود کتاب فروش موفق 
 
خلاصه کتاب فروش موفق + لینک دانلود کتاب فروش موفق 
همه چیز درباره  کتاب فروش موفق اثر برايان تریسی
بهترین ترجمه کتاب فروش موفق از برايان تریسی
 برايان تریسی کیست؟ ؛ نویسنده کتاب فروش موفق و قورباغه را قورت بده
شما هم می توانید به یک فروشنده موفق تبدیل شوید
چه درس هایی از کتاب فروش موفق باید بگیریم؟
کتاب فروش موفق pdf  و صوتی را
کتاب قدرت انظباط شخصی (بهانه تراشی ممنوع) اثر برايان تریسی
نام کتاب: کتاب قدرت انظباط شخصی (بهانه تراشی ممنوع) اثر برايان تریسی حجم کتاب: 3.5 مگابایت تعداد صفحات: 302 فرمت کتاب: pdf نویسنده: برايان تریسی مترجم: لیلا رضیئی زبان: فارسی     توضیحات:   کتاب بهانه ممنوع! نقش مهم انضباط، اثر برايان تریسی، اولین قاعده و قانون موفقیت را بسیار ساده و روان معرفی می‌کند. نظم و ترتیب شخصى، کلید زندگى عالى است و بدون آن هیچ موفقیت ادامه‌دارى امکان‌پذیر نیست
دانلود رایگان کتاب قدرت بیان از برايان تریسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
می توانید به سخنران با استعدادی تبدیل شوید. برايان تریسی، در این سال ها تکنیک های بهترین سخنرانان جهان. را مطالعه کرده و در کتاب قدرت بیان» راهکارهایی به شما .دانلود کتاب قدرت بیان | کتاب روانشناسی و موفقیتbook.karnil.com › دانلود-کتاب-قدرت-بیان۲۳ آذر ۱۳۹۵ - کتاب نیل مرکز رایگان کتاب موفقیت. کتاب قدرت بیان. توضیحات: برايان تریسی در در این سالها تکنیک های بهترین سخنرانان جهان را .
کتاب صوتی 21 روش عالی برای آشنایی و ازدواج با مرد دلخواه از برايان تریسی
 
کتاب صوتی 21 روش عالی برای آشنایی و ازدواج با مرد دلخواه» از برايان تریسی
 
درباره کتاب:
 در این کتاب می‌خوانیم: تکنیک‌های فراوانی وجود دارد تا مرد دلخواهتان را به دست آورید. روش‌های عالی را فرا بگیرید و به کار ببندید تا عاشقانه زندگی کنید و بهترین باشید.
 
فرمت: mp3
مدت زمان: 85 دقیقه
حجم فایل دانلودی: 75 مگابایت
 
 
دریافت فایل 
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
دانلود کتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی
دانلود کتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی معرفی کتاب درآمد رویایی کتاب درآمد رویایی اثر برايان تریسی، برای کارمندانی نوشته شده است که لایق درآمدی بسیار بیشتر از میزان کنونی هستند و می zwnj;خواهند رشد و پیشرفت داشته باشند. به کمک راهنمایی zwnj;های برايان تریسی (Brian Tracy) در .
دریافت فایل

ادامه مطلب
دانلود کتاب قدرت بیان pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فن بیان - دانلود رایگان کتاب|دانلود کتاب صوتی| پانته آhttps://panteashop.ir › موفقیت-شخصی › فن-بیانکتاب اصول و مبانی شخصیت کاریزماتیک از رضا فریدون نژاد pdf . خلاصه کتاب قدرت هوش اجتماعی از تونی بازان pdf . کتاب سخنرانی و فن بیان از محسن همت pdf.دانلود کتاب قدرت بیان | کتاب روانشناسی و موفقیتbook.karnil.com › دانلود-کتاب-قدرت-بیان۲۳ آذر ۱۳۹۵ - نام کتاب: قدرت بیان. نوع فایل نام نویسنده: برايان تریسی. نوع فایل مو
خلاصه کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان احمد علی پور
این بسته شامل خلاصه کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان جلد 1 تالیف برايان کولب ، ایان ک . ویشاو ترجمه دکتر احمد علی پور- دکتر مژگان آگاه هریس-دکتر عبدالرضا منصوری راد-عطاء اله محمدی به همراه تست تالیفی بر طبق فصول کتاب و مجموعه نمونه سوالات امتحانی پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور می باشد.
 
دانلود فایل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مبانی نو
کتاب بهترین کارکنان را انتخاب کنید و در حفظ آن ها بکوشید نوشته ی برايان تریسی توسط نشز ذهن آویز منتشر شده است. در هر مرحله از فعالیت اقتصادی و تجاری به مهارت ها و توانمندی های متفاوتی احتیاج داریم. ابتدا باید کار خودتان را به خوبی انجام دهید. باید پیوسته از رقبای خود بهتر ظاهر شوید. این ها نکاتی هستند که امروزه هم مصداق دارند. اما سوای این ها، مهارت دیگری است که باید آن را هم بیاموزد. امروزه از جمله مهم ترین مهارت های استخدام اشخاص شایسه و حفظ
کتاب قورباغه ات را قورت بده نوشته برايان تریسی مجموعه ای است از ۲۱ روش عالی برای غلبه بر تنبلی و انجام بیشترین کار در کمترین زمان. تریسی معتقد است اگر صبح ها بلافاصله بعد از بیدار شدن، یک قورباغه ی زنده بخورید، بقیه روز را با رضایت و آرامش سپری خواهید کرد، چون می دانید بدترین چیزی را که می توانست اتفاق بیافتد، تجربه کرده اید. این قورباغه همان کارهای مهم شما هستند، همان هایی که اگر الان سراغشان نروید، آن را برای همیشه عقب خواهید انداخت. در ضمن
دانلود کتاب اعتماد به نفس باربارا دی آنجلیس

دانلود کتابدانلود کتاب باربارا دی آنجلیس pdfدانلود کتاب اعتماد به نفس و دستیابی به آندانلود رایگان کتاب اعتماد به نفس برايان تریسی pdfدانلود کتاب اعتماد به نفس به زبان ساده pdfدانلود کتاب رازهایی درباره عشق باربارا دی آنجلیس pdfدانلود رایگان کتاب جادوی اعتماد به نفسکتاب در مورد اعتماد به نفس کودکاندانلود کتاب صوتی اعتماد به نفس برايان تریسی
نظر من درباره ی این کتاب
این کتاب حجم کمی دارد ولی فوق العاده مفید است.برايان تریسی توصیه می کند ،یکی از اهداف اصلی هر شخص باید رسیدن به استقلال مالی باشد.یعنی آن قدر پول داشته باشید که دیگر نگران پول نباشید و این پول رو برای ارتقای کیفیت زندگی خود و عزیزانتان استفاده کنید.اگر می خواهید به این حد از استقلال مالی برسید حتمأ این کتاب را مطالعه کنید و به توصیه های آن عمل کنید.
 
                                             
ادامه مطلب
دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان برايان کولب
پاورپوینت و خلاصه کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان برايان کولب
پاورپوینت و خلاصه کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان پاورپوینت کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسان(جلد اول) تالیف برايان کولب ، ایان ک . ویشاو ترجمه دکتر احمد علی پور- دکتر مژگان آگاه هریس-دکتر عبدالرضا منصوری راد-عطاء اله محمدی منبع درس پسیکوفیزیولوژی و .
دریافت فایل
پاورپوینت و خلاصه کتاب مبانی نوروسایکولوژی انسا
دانلود فیلم Monty Pythons Life of Brian 1979 زندگی برايان با زیرنویس فارسی وکیفیت عالی
کیفیت HD 1080p , HD 720p – سانسور شده
 
فیلم زندگی برايان زیرنویس فارسی و سانسور شده و هیچ گونه صحنه غیر اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی ندارد.
نام اثر: زندگی برايان Monty Pythons Life of Brian
کیفیت: HD 1080p , HD 720p
امتیاز: IMDb 8.1/10
ژانر: کمدی
مخاطب: این فیلم به افراد زیر 13 سال توصیه نمی شود.
نوع فیلم: سینمایی فیلم Monty Pythons Life of Brian 1979
محصول: آمریکا زندگی برايان
کارگردان: تری جونز
ستارگان: گرا
سلام
حتما نظر و احساستون را نسبت به این مطلب بنویسید. من که با خوندنش بغضم ترکید و اشکام جاری شد.

در ماشین رو بست.
حواسش نبود.
چادرش گیر کرده بود به در ماشین.
ماشین حرکت کرد.
همراه چادرش کشیده شد رو زمین
چادر از سرش کشیده شد.
چندتا مرد هراسون دویدنو زدن به بدنه ی ماشین
حاجی واستا.نگه دار.
چادرش خاکی شد
چادرش پاره شد
ادامه مطلب

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

فیلم و سریال ستاره‌شیفتگی آریا خورشید بلاگ فناوری شرکت ایپک فرا تر از رویا موزیکال/musical مهندس سید عبدالجلیل ساداتی دانستنیها و دانلودها پچ pes دانلود جزوه pdf