محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

امپراتور دریا

امپراتور دارو وانگ (29م - 77م)؛پس از مرگ امپراتور اونجو» پسرش امپراتور دارو در سال 29م. به تخت نشست. او دومین امپراتور باکجه بود که مدت زیادی حکومت کرد ولی اقدامات شایسته ای انجام نداد، در دوران حومت او جنگ هایی بین باکجه و شیلا رخ داد که در اکثر آن ها دارو شکست خورد. او سرانجام در سال77م. از دنیارفت و سلطنت را به فرزند و ولیعهدش گیرو» سپرد.
امپراتور گیرو وانگ (77م- 128م)؛پس از فوت امپراتور دارو» پسرش امپراتور گیرو وانگ»، در سال77م. به عنوان سومین امپراتور باکجه به تخت امپراتوری نشست.  در دوران حکومت او بلایای طبیعی از جمله سیل و زله و گردباد مردم را در برگرفت که برای آنان از علایم فاجعه بود. در سال 105م. او با شیلا قرارداد صلحی امضا کرد و در سال 125م. شیلا برای دفع حمله مالگال به یاری باکجه شتافت. در سال128م. امپراتور گیرو در حالی که سلطنت را به پسرش گائیرو» سپرد از دنیا رفت.
امپراتور سابان وانگ (234م - 234م)؛پس از مرگ امپراتور گوسو»، ولیعهد وی امپراتور سابان به امپراتوری رسید و به عنوان هفتمین امپراتور باکجه معرفی شد، اما سن کم سابان وانگ و هرج و مرج های ناشی از شکست های سنگین امپراتور گوسو فقید سبب آن شد که در چنین شرایطی عالیجناب گُی» برادر امپراتور چوگو» که فردی بسیار زیرک و البته پیر بود از فرصت استفاده کند و با جلب حمایت درباریان، امپراتور سابان را از تخت امپراتوری به زیر بکشد. این آغاز برتری خاندان جین» ب
امپراتور گائه رو وانگ (128م - 166م)؛

امپراتور گائه رو وانگ چهارمین امپراتور باکجه بود که پس از وفات پدرش امپراتور گیرو» به تخت نشست. او جنگ هایی با گوگوریو انجام داد ولی همچنان صلح خود را با شیلا حفظ کرد. در سال 165م  یکی از وزرای شیلا به نام گیلسئون» طرح کودتایی برای برکناری امپراتور شیلا کرد ولی شکست خورد و به باکجه فرار کرد و به گائه رو پناهنده شد، گائه رو نیز او را به گرمی پذیرفت. امپراتور آدال لا» امپراتور شیلا، نامه ای مبنی بر بازگرداند
امپراتور چوگو وانگ (166م - 214م)؛پس از مرگ امپراتور گائه رو»، امپراتور چوگو وانگ» به عنوان ولیعهد به تخت نشست.
در دوران حکومت چوگو روابط باکجه و شیلا تیره و تار گشت. در سال 167م او حملاتی به شیلا انجام داد و دو قلعه را تصرف نمود، اما شیلا ارتشی فرستاد و آنها را پس گرفت. امپراتور چوگو در سال 188م نیز حمله ای دیگر به شیلا انجام داد و این بار چهار قلعه "موسان"، "گویانگ"، "وون سان یانگ" و "یوگئو" را فتح و دو قلعه جدید به نام های "جوکیون" و "سادو" برپا نمود که
امپراتور گوسو وانگ (214م - 234م)؛پس از آن که امپراتور چوگو» در سال 214م درگذشت، ولیعهدش، گوسو وانگ» بر تخت نشست. او ششمین امپراتور باکجه بود.
بعضی منابع گوسو را برادر چوگو می دانند، ولی منابع موثق او را پسر چوگو دانسته اند.
در سال 216م ارتش امپراتور گوسو در قلعه سادو، حمله مالگال را دفع کرد و در سال 222م به ارتش 5هزار نفری شیلا حمله برد.  دوران گوسو با بلایای طبیعی فراوان از جمله گردباد، سیل و زله همراه بود و در اواخر عمر نیز مورد حمله شیلا و مالگا
امپراتور اونجو وانگ(موسس امپراتوری باکجه) (18ق.م - 28 م)؛
 
امپراتور اونجو مؤسس سلسله "باکجه" و پسر کوچکتر امپراتوریس سوسونو» بود، که در سال18ق.م پس از خروج از گوگوریو به علت مسائل ی در جنوب با متحد کردن ملت جولبون و مردم هانمن»، امپراتوری باکجه را برپا نمود.
در سال 8 ق.م قبیله "مالگال" دو حمله به شیپجه انجام داد و در هردو حمله موفق گشت بخش هایی از شیپجه را فتح کند. در سال 3 ق.م بیریو از دنیا رفت و مردم به اونجو به عنوان یک امپراتور رسمیت بیشتری د
 
کتاب صوتی امپراتور و بازی امپراتور
 
 
 
فرمت کتاب : فایل صوتی
نویسنده : ریشارد_کاپوشچینسکی
مترجم: حسن کامشاد
تعداد صفحات : 256
ناشر : ماهی
چاپ : 1390
تعداد فایل : 23 عدد فایل صوتی
به مدت 10 ساعت و 20 دقیقه
راوی : معصومه اوشلی
 
امپراتور، گزارش ادبی بلندی است از دربار هیلا سلاسی، .
 
دريافت فایل
 
 
غازهای قهوه ای آفریقایی اصل، دارای منقار کاملاً سیاه رنگ ولی رنگ پاهایشان سیاه رنگ نمی باشد.
* اما نکته قابل توجه خریداران و تکثیر کنندگان غاز آفریقایی قهوه ای باید توجه فرمایند این است که از هر سری جوجه هایی که متولد می شوند جوجه هایی هستند که در سنین ٤ تا٥ ماهگی رَگِ های نارنجی در منقار مشاهده خواهد شد که این را نمی توان در غیر اصل بودن مولد یا بی اعتمادی به فروشنده دانست.
زیرا این اتفاق برای تمام گونه های جانواری رخ می دهد.
بطور مثال، پرورش
امپراتور اونجو وانگ(موسس امپراتوری باکجه) (18ق.م - 28 م)؛
 
امپراتور اونجو مؤسس سلسله "باکجه" و پسر کوچکتر امپراتوریس سوسونو» بود، که در سال18ق.م پس از خروج از گوگوریو به علت مسائل ی در جنوب با متحد کردن ملت جولبون و مردم هانمن»، امپراتوری باکجه را برپا نمود.
در سال 8 ق.م قبیله "مالگال" دو حمله به شیپجه انجام داد و در هردو حمله موفق گشت بخش هایی از شیپجه را فتح کند. در سال 3 ق.م بیریو از دنیا رفت و مردم به اونجو به عنوان یک امپراتور رسمیت بیشتری د
امپراتور اونجو وانگ(موسس امپراتوری باکجه) (18ق.م - 28 م)؛
 
امپراتور اونجو مؤسس سلسله "باکجه" و پسر کوچکتر امپراتوریس سوسونو» بود، که در سال18ق.م پس از خروج از گوگوریو به علت مسائل ی در جنوب با متحد کردن ملت جولبون و مردم هانمن»، امپراتوری باکجه را برپا نمود.
در سال 8 ق.م قبیله "مالگال" دو حمله به شیپجه انجام داد و در هردو حمله موفق گشت بخش هایی از شیپجه را فتح کند. در سال 3 ق.م بیریو از دنیا رفت و مردم به اونجو به عنوان یک امپراتور رسمیت بیشتری د
امپراتور گُی وانگ (234م - 286م)؛جناب گُی پس از هم پیمان شدن با وزیران و درباریان و یک کودتا امپراطور سابان وانگ» را خلع مقام کرد و به جای او بر تخت امپراتوری نشست.
گی وانگ جزء درباریانی بود که اعقاب آن ها را باید میان قبایل جین و فرزندان بیریو» یافت. بعضی از منابع، امپراتور گُی را مؤسس واقعی امپراتوری باکجه» می دانند، زیرا او بود که سلطنت را از دستان نوادگان دانگمیونگ»، فرمانروای "گوگوریو" خارج نمود و باکجه را به حکومتی مستقل تبدیل کرد.
گُی و
نویسنده: هانس کریستین اندرسن
مترجم: محمد صادق جابری فرد
داستان در مورد
امپراتوری است که خیلی به لباسهایش علاقه دارد. و مدام برای هر ساعت هفته
دنبال لباس جدیدی است. دو مرد بافنده ادعا میکنند که میتوانند لباسی جادویی
ببافند که افراد نادان یا کسانی که لیاقت شغلشان را ندارند قادر به دیدنش
نیستند. امپراتور بهای گزافی برای رسیدن به این لباس میپردازد. مردم،
درباریان و امپراتور نگرانند که اگر نتوانند لباس جدید را ببینند ثابت
میشود که یا احم
امپراتور گُی وانگ (234م - 286م)؛

جناب گُی پس از هم پیمان شدن با وزیران و درباریان و یک کودتا امپراطور سابان وانگ» را خلع مقام کرد و به جای او بر تخت امپراتوری نشست.
گی وانگ جزء درباریانی بود که اعقاب آن ها را باید میان قبایل جین و فرزندان بیریو» یافت. بعضی از منابع، امپراتور گُی را مؤسس واقعی امپراتوری باکجه» می دانند، زیرا او بود که سلطنت را از دستان نوادگان دانگمیونگ»، فرمانروای "گوگوریو" خارج نمود و باکجه را به حکومتی مستقل تبدیل کرد.
گُی
 سپیده‌دم بود
       تنها خروسی دید
       دختر عاشق روستا را
       در کنج کاهدانی
       چگونه سر بریدند !
 
       این بود که او
       به لانه‌اش برگشت
       سکوت کرد و پیمان بست
       که دیگر سپیده‌دمان نخواند.
 
شیرکو بی کس
مردی دو پسر داشت. یکی درسخوان اما تنبل و تن پرور و دیگری اهل فن و مهارت که همه کارهای شخصی خودش و تعمیرات منزل را خودش انجام می داد و دائم به شکلی خودش را سرگرم می کرد. روزی آن مرد شیوانا را دید و راجع به پسرانش سر صحبت را بازکرد و گفت: من به آینده پسر اولم که درس می خواند و یک لحظه از مطالعه دست برنمی دارد بسیار امیدوارم. هر چند او به بهانه درس خواندن و وقت کم داشتن تنبل است و بیشتر کارهایش را من و مادر و خواهرانش انجام می دهیم اما چون می دانم که ا
اصن چجورى باید راجبش حرف زد؟ پر حساى عجیب كه غیر از ما واسه بقیه آدما غیر قابل دركه و فقط اون میتونه ساده بفهمه پر قانون و منطقم اما بازم آخرش تابع قلبم میزارم رو مخم را بره عمدا كه غرق شیم توى رابطه كم كم صورتت مثه ماهه چقد من میدیدمت از این فاصله هرشب تـــو ، تنها دوم شخص مفرد منى به فرد من منحصر یعنى تو قرمز سبز زرد بنفش آبى نارنجیمى مكملمى تو جرات قبل گفتن حقیقتى و هنر دستى یا قدرت طبیعتى معتدل ترین زمین وسط دريا جزیرمى.
روزی یک شکارچی فیل وارد دهکده شیوانا شد و سبدی وسط بازار دهکده گذاشت و مردم را دور خودش جمع کرد و گفت:”بیائید هر کدامتان داخل این سبد مبلغی پول بیاندازید و اسم خود را روی این ورقه بنویسید. این پول که به اندازه کافی شد با آن تیر و کمان های زهرآگین می خریم و به سراغ فیل های داخل جنگل می رویم و آنها را با این تیرها از بین می بریم و عاج های سفید و گرانقیمت فیل ها را از بدنشان خارج می کنیم و به دربار امپراتور می فروشیم و سود کلانی به دست می آوریم و هرک
 سگ چاوچاو قهوه ای اموزش تربیت خصوصیات نژاد: چاو چاو یکی از قدیمی ترین نژادهای سگ است. این نژاد در مغولستان و شمال چین بوده است و به آرامی در جنوب با قبایل عشای مغولستان گسترش پیدا کردند. یکی از خصوصیات نژاد چاو چاو زبان آبی مشکی و پاهای عقبی صاف اوست که باعث خرامیده راه رفتنش می شود. ترسیم سگهایی شبیه چاو چاو در سفال و نقاشی های سلسله هان (۲۰۶ تا ۲۲ قبل از میلاد) دیده می شود. گفته می شود یک امپراتور چینی ۲۵۰۰ جفت نژاد چاو چاو را به عنوان شکارچی ن
ولنتاین کشیشی بود که در قرن سوم میلادی در رم زندگی می کرد. در آن زمان کلا دوم» امپراتور رم ازدواج را قدغن کرد چرا که هنگامی که قصد تشکیل سپاهی عظیم را داشت عده ای از سربازان کنار خانواده هایشان ماندند و به همین دلیل او معتقد بود سربازان متاهل جنگجویان خوبی نیستند.

ادامه مطلب
ولنتاین کشیشی بود که در قرن سوم میلادی در رم زندگی می کرد. در آن زمان کلا دوم» امپراتور رم ازدواج را قدغن کرد چرا که هنگامی که قصد تشکیل سپاهی عظیم را داشت عده ای از سربازان کنار خانواده هایشان ماندند و به همین دلیل او معتقد بود سربازان متاهل جنگجویان خوبی نیستند.

ادامه مطلب
امپراتور سیب‌زمینی چهارم
امپراتوری سیب زمینی چهارم یکی از عاشقان مادر زمین بود و جانش را برای پایداری جهان سبز فدا کرد. این داستان را تنها کسانی باید بخوانند که مادر زمین را دو ست دارند و دل شان می‌‌خواهد این مادر مهربان همیشه سبز و پایدار بماند. اگر مادر زمین را دوست ندارید، که چنین چیزی ممکن نیست، زیرا همگان مادرزمین را دوست دارند، باز هم این داستان را بخوانید.آن هنگام شاید همه ما گامی در راه پایداری جهان سبز برداریم.
داستان در یک آشپزخ
ریشه نام ممنوعه
نام دیگر برنج سیاه برنج ممنوعه است. اما این بدان معنا نیست که نباید از آن استفاده کرد. این برنج در چین باستان ریشه دارد، جایی که فقط امپراتور چین یا خانواده سلطنتی، اجازه خوردن آن را داشتند، زیرا کمیاب، خوشمزه و مغذی بود. بنابراین، خوردن آن برای مردم عادی ممنوع شد. برنج سیاه، همچنان کم‌یاب و یکی از سالم‌ترین غذاهاست.
این برنج، منبعی از ویتامین‌ها و مواد معدنی است. ارزش تغذیه‌ای برنج سیاه از برنج سفید و قهوه‌ای موجود در باز
 
آغاز سلطنت "خسرو پرویز" پادشاه معروف سلسله ساسانی (590م)خسرو پرویز پادشاه ساسانی یکی از معروف‏ترین پادشاهان این سلسله به شمار می‏رفت و دوران حکومت وی با بعثت پیامبر اسلام(ص) هم‏زمان بود. خسرو بعد از مرگ هرمز چهارم، در بیست و ششم سپتامبر 590م به سلطنت نشست و البته برای دست‏یابی به تخت و تاج شاهی، با واگذاری ارمنستان به روم، از حمایت امپراتور روم بهره گرفت. وی در دوران سلطنت خود توانست مناطقی از آسیای صغیر، فلسطین، شام و مصر را به تصرف درآورد
متن آهنگ دیوانگی فرزاد فرخ

تمام من برای تو تویی که جان من شدی ز عشق تو چه بی قرارمنترس از این وابستگی از عادت و دلبستگی که بی تو من نفس ندارمتو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی آتش به جانمان زنی به قلب خود جفا کنیدیوانگی کن بیش از این باید که لبریزم کنی دريا به دريا با توام باید که درگیرم کنیدريا به دريا با توام .
عطر نفس های تو خواب چشمان تو آن همه حرفای تو عهد و پیمان تومرا نگاه کن ببین ای تو ای خوب من از تو من عاشق شدم ای تو محبوب مندريا به د
بانو سوسونو فرزند رئیس یون تابال، رئیس قبیله گیرو و در عین حال ملت جولبون بود، او پس از اتحاد جولبون و تأسیس گوگوریو، و گم شدن یی سویا همسر اول امپراتور دانگمیونگ، به عنوان همسر وی و امپراتوریس گوگوریو برگزیده شد. او صاحب دو پسر بود که بنا به فرضیه ای پسران دانگمیونگ و بنا بر نظری دیگر پسران اوته یکی از مدیران قبیله گیرو بودند، آن دو پسر بیریو» و اونجو نام داشتند. با پیدا شدن بانو یی سویا و شاهزاده یوری، سوسونو که موقعیت فرزندانش را در خطر د
اتریش با نام رسمی جمهوری اتریش یکی از کشورهای اروپای مرکزی است. پایتخت آن وین است.در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ مسلمان در اتریش تخمین زده می‌شود، که
در حدود ۶٪ از کل جمعیت اتریش است. اکثر مسلمانان در طول دههٔ ۱۹۶۰ به
عنوان کارگران مهاجر از ترکیه، بوسنی و هرزگوین همچنین جوامع عربی و پاکستان به اتریش وارد شده‌اند.[۱] اسلام از سال ۱۹۱۲ یکی از دین‌های رسمی اتریش بوده‌است. قانون اسلام، توسط امپراتور فرانتس یوزف یکم و پس از الحاق بوسنی و
سال‌ها پیش یکی از مدیران ارشد یک شرکت نفتی تصمیم اشتباهی گرفت و به همین سبب بالغ بر دو میلیون دلار خسارت بر آن شرکت وارد شد. جان دی راکفلر مدیرعامل وقت شرکت بود.
روزی که خبر خسارت در شرکت پیچید بیشتر مدیران شرکت به بهانه‌های مختلف می‌کوشیدند تا از مدیرعامل دوری کنند تا مورد خشم و غضب او واقع نشوند.تنها کسی که آن روز جرأت کرد به دیدار مدیرعامل برود شخصی به نام ادوارد تی‌بدفورد بود. او یکی از شرکای شرکت بود و خوب می‌دانست که باید خود را برای ش
بانو سوسونو فرزند رئیس یون تابال، رئیس قبیله گیرو و در عین حال ملت جولبون بود، او پس از اتحاد جولبون و تأسیس گوگوریو، و گم شدن یی سویا همسر اول امپراتور دانگمیونگ، به عنوان همسر وی و امپراتوریس گوگوریو برگزیده شد. او صاحب دو پسر بود که بنا به فرضیه ای پسران دانگمیونگ و بنا بر نظری دیگر پسران اوته یکی از مدیران قبیله گیرو بودند، آن دو پسر بیریو» و اونجو نام داشتند. با پیدا شدن بانو یی سویا و شاهزاده یوری، سوسونو که موقعیت فرزندانش را در خطر د
رهبر انقلاب:‌
یک نفری برای من نقل میکرد، می گفت رفته بودیم یونان؛ ما را به مراکز گردشگری گوناگون میبردند و آن‌ها را به ما نشان میدادند؛ از جمله به نقطه‌ای بردند، گفتند اینجا همان‌جائی است که سپاهیان ایرانی آمدند اینجا، از ما شکست خوردند.
مردم را به یک بیابان خالی میبرند و نشان میدهند که اینجا آنجائی است که ایرانی‌ها در آن دوره لشکرکشی کردند و در اینجا شکست خوردند. یک فضای خالی را نشان میدهند، یک مدعای تاریخی را با یک فضای خالی اثبات میکنن
خلاصه داستان:
افسری امریکایی که از زندگی و اعمال خود به غایت گریزان است و برای رهایی از این خستگی ماموریتی برای مقابله با سامورایی ها را قبول میکند تا به آموزش ارتش ژاپن بپردازد. در این میان در نبردی بین ارتش ژاپن و سامورایی ها، کاپتان اتان الگرن به اسارت جنگجویان بومی ژابن در می آید و در این بین با فرهنگ و طرز فکر آنها آشنا شده و .
برای دیدن نقد و بررسی فیلم به ادامه مطلب مراجعه فرماید.
برای رفتن به ادامه مطلب بر روی کلید سبز سمت چپ کلیک کنید.
غذاهای چینی همه جهان را تسخیر کرده‌اند. برخی از غذاهای سرزمین آفتاب با ذائقه ایرانی هم همخوانی دارد. در کشورهای غربی نیز هر روز بر شمار رستوران‌های چینی افزوده می‌شود و مالکان این رستوران‌ها امیدوارند بتوانند بازار شکم‌گردی جهان را قبضه کنند.در ادامه با عبیاتی همراه باشید.
اما چینی‌ها غذای جدیدی به منوی خود اضافه کرده‌اند که شنیدنش هم خوشایند نیست چه برسد به چشیدنش: برگر گوشت الاغ!در پکن، پایتخت کشور چین برگر گوشت الاغ یکی از مرسوم‌ت
تانهاجی با کیفیت 1080p & 720p & 480p با لینک مستقیم دانلود رایگان فیلم Tanhaji: The Unsung Warrior 2020 (نسخه دوبله فارسی سانسور شده) نسخه دوزبانه بزودی…
نام فیلم : تانهاجی: جنگجوی ستایش نشده – Tanhaji: The Unsung Warrior 2020 ژانر : اکشن | زندگی‌نامه | درام زبان : دوبله فارسی + زبان اصلی کیفیت : BluRay 1080p + BluRay 720p + BluRay 480p مدت زمان : 135 دقیقه امتیاز : 7,8 از 10 سال انتشار : 2020 محصول کشور : هندوستان کارگردان: Om Raut ستارگان : Saif Ali Khan, Ajay Devgn, Sharad Kelkar اطلاعات بیشتر : IMDb خلاصه داستان : امپراتور
١. الیزابت باتوری (١٥٦٠-١٦١٤ م) اشراف‌زاده مجار و قاتل سریالی ٦٥٠ نفر


٢. لیزی بوردن (١٨٦٠-١٩٢٧ م) قاتل آمریکایی پدر و نامادری‌اش با ضربات متعدد تبر


٣. کاترین نایت (١٩٥٥-م) قاتل استرالیایی ٣ شوهر خود که نخستین زنی‌است که در استرالیا به حبس ابد بدون بخشودگی محکوم شده است 


٤. آدری ماری هیلی (١٩٣٣-١٩٨٧ م) قاتل آمریکایی


٥. ایرما گرزه (١٩٢٣-١٩٤٥ م) عضو جنایتکار اس‌اس و سرپرست بخش ن اردوگاه‌های اسرای جنگی آلمان نازی که اعدام شد


٦. والریا مس
ترانه و شعر آهنگ دريا ایهام
امشب عجب آرامشی دارم باشی کنارم دل خوشی دارم
لیلا شو تا دلواپست باشم مجنون شوم تنها کست باشم
در این هوای ناب بارانی این ساحلو حالی که میدانی
گیسو پریشان کن که بیتابم جهانم را برقصانی
دريا دريا بیا مرا ببین چه حالی م ای یار ای یار کنار تو همیشه عالی م
وای از عطر و بوی تو پیچو تاب موی تو دريا دريا
دريا دريا بیا مرا ببین چه حالیم ای یار ای یار کنار تو همیشه عالیم
وای از عطر و بوی تو پیچو تاب موی تو دريا دريا
تکست آهنگ دری
دانلود فیلم تانهاجی دوبله فارسی Tanhaji: The Unsung Warrior 2020 فیلم تانهاجی با کیفیت 1080p & 720p & 480p با لینک مستقیم دانلود رایگان فیلم Tanhaji: The Unsung Warrior 2020 (نسخه دوبله فارسی سانسور شده) نسخه دوزبانه بزودی…
نام فیلم : تانهاجی: جنگجوی ستایش نشده – Tanhaji: The Unsung Warrior 2020 ژانر : اکشن | زندگی‌نامه | درام زبان : دوبله فارسی + زبان اصلی کیفیت : BluRay 1080p + BluRay 720p + BluRay 480p مدت زمان : 135 دقیقه امتیاز : 7,8 از 10 سال انتشار : 2020 محصول کشور : هندوستان کارگردان: Om Raut ستارگان : Saif Ali Khan, Aja
در تاریخ نود و یک ساله اسکار رکورد‌های زیادی شکسته شده است که گاهی اوقات خارق العاده به نظر می‌رسند.
 
در تاریخ اسکار تا کنون، تنها ۳۲ فیلم بیشتر از ۵ جایزه یا بیشتر دريافت کرده‌اند که بیشتر آن‌ها شامل فهرست شیندلر»، جنگ ستارگان»، پدرخوانده ۲» هستند.
 در ادامه فیلم‌هایی که بیشترین جایزه را از آکادمی اسکار دريافت کرده اند مرور می‌کنیم.
 
تایتانیک (۱۹۹۷)
اکتشاف عاشقانه جیمز کامرون با فیلم سینمایی سینمایی  تایتانیک » و روایت این کشتی
 سس سویا
تاریخچه سس سویا درست مانند توفو” سس سویا هم از دانه های گیاه سویا درست می شود. اروپایی ها دانه های سویا را در اوایل قرن 18 پیدا کردند و این در حالی است که چینی ها در حدود 5000 سال پیش از آن به عنوان یکی از منابع اولیه تغذیه ی خود استفاده می کردند. امپراتور چین در آن زمان نام سویا را تا تئو” گذاشته بود که به معنای دانه بزرگ” بود و یکی از 5 دانه مقدس چینی ها در میان برنج، گندم، جو، و ارزن به شمار می رفت. سویا منبعی سرشار از پروتئین می باش
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شیراز وبلاگ مرکز نزدیکی به خدا خرید اپل ایدی - خرید گیفت کارت نوشته های مداد سیاه هیأت رهروان شهدا علیهم السلام ساری زندگانی زندگی در قشم کمپ ترک اعتیاد