محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

پیراهن سایز بزرگ2020

فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان دی ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز L فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز L
قد 72 سانتی متر
قد آستین 19 سانتی متر
دور کمر و سینه 92 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان دی ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز XL فقط 22.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز XL
قد 74 سانتی متر
قد آستین 20 سانتی متر
دور کمر و سینه 100 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز L فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز L
قد 72 سانتی متر
قد آستین 19 سانتی متر
دور کمر و سینه 92 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز XL فقط 22.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز XL
قد 74 سانتی متر
قد آستین 20 سانتی متر
دور کمر و سینه 100 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز XXL فقط 23.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز XL
قد 76 سانتی متر
قد آستین 22 سانتی متر
دور بازو 36 سانتی متر
دور کمر و سینه 104 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان دی ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز XL فقط 22.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز XL
قد 74 سانتی متر
قد آستین 20 سانتی متر
دور کمر و سینه 100 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان دی ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز L فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز L
قد 72 سانتی متر
قد آستین 19 سانتی متر
دور کمر و سینه 92 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان دی ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز XL فقط 22.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز XL
قد 74 سانتی متر
قد آستین 20 سانتی متر
دور کمر و سینه 96 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن بچگانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن کودکانه سايز 4 سال فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز کودک 4سال
جنس پارچه: 100 درصد نخ پنبه
 
فروش ویژه زیر پيراهن بچگانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن کودکانه سايز 4 سال فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز کودک 4سال
جنس پارچه: 100 درصد نخ پنبه
 
فروش ویژه زیر پيراهن بچگانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن کودکانه سايز 4 سال فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید و سبز آبی
سايز کودک 4سال
جنس پارچه: 100 درصد نخ پنبه
 
فروش ویژه زیر پيراهن بچگانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن کودکانه سايز 4 سال فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید و سبز آبی
سايز کودک 4سال
جنس پارچه: 100 درصد نخ پنبه
 
فروش ویژه زیر پيراهن بچگانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن کودکانه سايز 4 سال فقط 20.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز کودک 4سال
جنس پارچه: 100 درصد نخ پنبه
 
فروش ویژه زیر پيراهن مردانه
تا پایان اسفند ماه
به قیمت عمده تکی خرید کنید
زیر پيراهن مردانه سايز XXL فقط 23.000 تومان
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
رنگ سفید
سايز XL
قد 76 سانتی متر
قد آستین 22 سانتی متر
دور بازو 36 سانتی متر
دور کمر و سینه 104 سانتی متر
جنس پارچه: اسپان (که دارای خاصیت کشی می باشد)
فروش ویژه زیر پيراهن مردانهتا پایان دی ماهبه قیمت عمده تکی خرید کنید45.000 تومان مغازه را از ما 36.000 تومان خرید کنیدزیر پيراهن مردانه سايز XXL جنس اسپان (غیر نخی) فقط 18.000 تومان (سفید) و جنس نخ پنبه صد درصد فقط 36.000 تومان (سفید و سبز آبی).
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
سايز XXL
قد 76 سانتی متر
قد آستین 22 سانتی متر
دور بازو 36 سانتی متر
دور کمر و سینه 104 سانتی متر
جنس پارچه: در دو جنس اسپان سفید (غیر نخی) و صد درصد نخ پنبه در دو رن
فروش ویژه زیر پيراهن مردانهتا پایان دی ماهبه قیمت عمده تکی خرید کنید45.000 تومان مغازه را از ما 36.000 تومان خرید کنیدزیر پيراهن مردانه سايز XXXL جنس اسپان (غیر نخی) فقط 18.000 تومان (سفید) و جنس نخ پنبه صد درصد فقط 37.000 تومان (سفید و سبز آبی).
قبول انواع سفارشات و تغییرات سفارشی اندازه و جنس و.
مشخصات:
سايز XXXL
قد 79 سانتی متر
قد آستین 23 سانتی متر
دور بازو 38 سانتی متر
دور کمر و سینه 108 سانتی متر
جنس پارچه: در دو جنس اسپان سفید (غیر نخی) و صد درصد نخ پنبه در دو ر
     برای یاس یه پيراهن خریده بودم که موجب خشم و غر فراوان شد. چرا؟ چون ایرانی نبود و هیچ متوجه نیست توی شهرمون پيراهن ایرانی پیدا نمیشه که من بخوام بخرم. واقعا هم خیلی روی مود اش نبودم. بعد از کلی ننه مم غریبم بازی و این صحبتا توسط خودم، امروز یاس پيراهن رو که سايزش هم نبوده برده بوتیک مورد نظر که اجبارا با سايز بزرگتر عوضش کنه و اونجا تا خودش رو معرفی کرده، از اونجایی که نقل حمایت از تولید ملی ایشون گوش فلک رو کر کرده،‌ یارو فروشندهه با هیجان
انواع پيراهن های مجلسی سايز بزرگ را برای شما عزیزان طراحی و تولید نموده ایم .با به کار گیری ماشین آلات بروز و بهره بردن از نیروی انسانی مجرب همه تلاشمان این است که رضایت مشتریان جلب شود ، چرا که بانوی ایرانی شایسته بهترین هاست .برای مشاهده مدل ها و مشاوره و خرید با ما در ارتباط باشید .
شماره تماس : 09148692123آدرس سایت : www.moher.xyz
انواع پيراهن های مجلسی سايز بزرگ را برای شما عزیزان طراحی و تولید نموده ایم .با به کار گیری ماشین آلات بروز و بهره بردن از نیروی انسانی مجرب همه تلاشمان این است که رضایت مشتریان جلب شود ، چرا که بانوی ایرانی شایسته بهترین هاست .برای مشاهده مدل ها و مشاوره و خرید با ما در ارتباط باشید .
شماره تماس : 09148692123آدرس سایت : www.moher.xyz
 
انواع پيراهن مردانه رسمی، اسپرت
بی شک یکی از لباس هایی که برای آقایان بسیار مورد توجه است انواع مدل پيراهن های مردانه می باشد که کاربرد همه گانه و چند منظوره داشته و می توانند به میلیون ها روش مختلف پوشیده شوند.
در حقیقت تنوع زیادی در این محصولات برای آقایان وجود دارد که می توان هنگام خرید از انواع خاص و شیک بسته به سلایق مختلف انتخاب و خرید گردد.
این نوع لباس مردانه با ترکیب انواع مدل شلوار مردانه  ( جین ، پارچه ای ، کتان ) ، کفش ، کراوات و غ
پيراهن مردانه Enzo مدل T9733پيراهن مردانه Enzo مدل T9733 پيراهن مجلسی انزو ، چهار خانه خوشگل و اسپرت مجلسی 2019
پيراهن مردانه Enzo مدل T9733 یقه دار در سه سايز لارج و ایکس لارج و دو ایکس لارج اسپرت عالی و مجلسی


پيراهن مردانه Enzo مدل T9733 یقه دار در سه سايز لارج و ایکس لارج و دو ایکس لارج اسپرت عالی و مجلسی

معرفی یک پيراهن اسپرت مجلسی ،
پيراهن اسپرت مردانه انزو Enzo مدل T9733می باشد رنگ آن مشکی و قهوه ای چهار خونه ای یقه دار است

پيراهن مردانه Enzo مدل T9733
یک پيراهن اس
 
 
جهت خرید این محصول به لینک زیر مراجعه کنید
 
 
http://50400.dayanshop.com/Product/10532
 
 
 
 
 
 
پيراهن مردانه Marta مدل 10532دسته بندی: پيراهنفروشنده: Nika Clothesبرند: martaاشتراک گذاریسايز: لارج، ایکس لارج، دو ایکس لارج جنس : نخی یقه دار و داری یک عدد جیب قد: 65Cm لارج / 70Cm ایکس لارج / 73Cm دو ایکس لارج دور سینه: 90Cm لارج / 96Cm ایکس لارج / 104Cm دو ایکس لارج در سه سايز لارج ، ایکس لارج ، دو ایکس لارجپشتیبانی 24/7پرداخت درب منزلضمانت 3 روز بازگشت کالاتحویل سریع و ارزانسايز راهنمای ا
 
 
جهت خرید این محصول به لینک زیر مراجعه کنید
 
http://50400.dayanshop.com/Product/10531
 
 
 
 
 
پيراهن مردانه Brook مدل 10531دسته بندی: پيراهنفروشنده: Nika Clothesبرند: brookاشتراک گذاریسايز: لارج، ایکس لارج، دو ایکس لارج جنس : نخی یقه دار قد: 65Cm لارج / 70Cm ایکس لارج / 73Cm دو ایکس لارج دور سینه: 90Cm لارج / 96Cm ایکس لارج / 104Cm دو ایکس لارج در سه سايز لارج ، ایکس لارج ، دو ایکس لارجپشتیبانی 24/7پرداخت درب منزلضمانت 3 روز بازگشت کالاتحویل سریع و ارزانسايز راهنمای انتخاب سايزلارج ایکس
سلام!
آموزش امروز بسیار آسونه و خیلی سریع درست میشه. یه پيراهن اوریگامی آستین کوتاه ساده و شیک! برای درست کردنش فقط به یه کاغذ مستطیلی نیاز دارید! میتونید قبل از اینکه آستین رو به یقه ببرید و تا کنید، متن تبریک روز پدر / مرد رو بنویسید و از این آموزش برای تبریک این روز به عزیزاتون استفاده کنید.
همچنین این آموزش خیلی راحته و کودکا هم می‌تونن انجامش بدن!
فیلم آموزش اوریگامی پيراهن در آدرس: http://aparat.com/v/6QblF
پيراهن رسمی مردانه، از جمله لباس هایی است که معمولا در کمد لباس آقایان به وفور دیده می شود. اگر شما قصد خرید این نوع لباس ها را دارید، در ادامه با ما همراه باشید.
اولین فاکتور در خرید پيراهن مردانه رسمی سايز مناسب آن است، که البته این قانون در مورد انواع لباس ها صدق می کند. پيراهنی که انتخاب می کنید باید فرم و زیبایی اندام شما را به خوبی حفظ کند و در آن احساس راحتی کنید در غیر این صورت ارزش خریدن ندارد. این روزها بیشترین خرید و استفاده اکثر آقای
 
 
جهت خرید این محصول به لینک زیر مراجعه کنید
 
 
http://50400.dayanshop.com/Product/10530/
 
 
 

 
پيراهن مردانه Floy مدل 10530دسته بندی: پيراهنفروشنده: Nika Clothesبرند: floyاشتراک گذاریسايز: لارج، ایکس لارج، دو ایکس لارج جنس : نخی یقه دار قد: 65Cm لارج / 70Cm ایکس لارج / 73Cm دو ایکس لارج دور سینه: 90Cm لارج / 94Cm ایکس لارج / 102Cm دو ایکس لارج در سه سايز لارج ، ایکس لارج ، دو ایکس لارجپشتیبانی 24/7پرداخت درب منزلضمانت 3 روز بازگشت کالاتحویل سریع و ارزانسايز راهنمای انتخاب سايزلارج ایکس
یکی از شاخه های پوشاک نه که مورد توجه بسیاری از بانوان در موقعیت های مختلف قرار میگیرد شاخه پيراهن می باشد .
پيراهن یکی از کاربردی ترین شاخه های پوشاک نه می باشد که در طیف وسیعی از مراسمات و موقعیت ها کاربرد دارد .
در این شاخه ی  کاربردی تنوع بالایی در بازار وجود دارد , اما موردی که در این شاخه کمتر مورد توجه قرار گرفته شده است رده سايزی بالا می باشد .
متاسفانه به طور کلی در بازار پوشاک نه,  به پوشاک سايز بزرگ بی توجهی های فراوانی شده
 
 
جهت خرید این محصول به لینک زیر مراجعه کنید
 
 
http://50400.dayanshop.com/Product/10533
 
 
 
 
 
پيراهن مردانه Enzo مدل 10533دسته بندی: پيراهنفروشنده: Nika Clothesبرند: enzoاشتراک گذاریسايز: لارج، ایکس لارج، دو ایکس لارج جنس : نخی یقه دار قد: 65Cm لارج / 70Cm ایکس لارج / 73Cm دو ایکس لارج دور سینه: 90Cm لارج / 94Cm ایکس لارج / 104Cm دو ایکس لارج در سه سايز لارج ، ایکس لارج ، دو ایکس لارجپشتیبانی 24/7پرداخت درب منزلضمانت 3 روز بازگشت کالاتحویل سریع و ارزانسايز راهنمای انتخاب سايزلارج ایکس
بوسیله گزارش روابط عمومی فدراسیون حرکت دورانی سواری، مرحله پایانی تور سی و چهارم راس زمانه ۱۰ صبح روز ۱۴ مهربانی ماه از سرعین به مقصد تبریز آغاز شد، مسافت این جنین ۱۸۸/۹ کیلومتر حیات که ۶۹ رکابزن تو این دور به هم چشمی پرداختند. در پایان این وهله نتایج دون کسب شد: نفر نخست: ساوا نوویکو از تیم لو فینکس نفر دوم: کریستین رایل نئو از تیم ساپورا مای نفر سوم: یوسف رجیج از تیم ترانگانو مای پيراهن زرین: ساوا نوویکو پيراهن کوهستان: حمید پورها
مکالمه های مهم و کاربردی  برای خرید لباس در انگلیسی.What size do you wear? I wear a 16.شما چه سايزی می‌پوشید؟(سايز شما چند است؟) سايز من 16 استDoes this shirt come in blue?آیا این پيراهن رنگ آبی هم داره؟ (در رنگ آبی هم برایتان آمده است؟).Does this T-shirt fit me? No, it doesn’t fit you well.آیا این تی شرت اندازه من میشه؟ نه، به خوبی اندازه ات نیستIt fits you but it does not look good on you.اندازه ات است اما به تو نمی آیدCan I try on this coat? Sure, the changing room is thereمی تونم این کت رو پرو کنم؟ بله اتاق پرو اونجاستDo you have these shi
روش های تشخیص پيراهن پولو اصل : رالف لورن، طراح و موسس برند پولو، یکی از معروف ترین افراد در حوزه مد و فشن می‌باشد. برند پولو که برند رسمی آمریکایی می‌باشد در حال حاضر طرفداران بسیار زیادی را در سرتاسر دنیا دارد. علاوه بر پيراهن، پوشاک دیگر نیز از این برند در بازار موجود است اما متاسفانه همیشه در کنار برندهای محبوب، اجناس تقلبی نیز وجود دارد که برای تشخیص دادن آن باید دقت بسیار زیادی داشت. در این مقاله سعی کرده‌ایم تمامی نکاتی که برای تشخیص
روش های تشخیص پيراهن پولو اصل : رالف لورن، طراح و موسس برند پولو، یکی از معروف ترین افراد در حوزه مد و فشن می‌باشد. برند پولو که برند رسمی آمریکایی می‌باشد در حال حاضر طرفداران بسیار زیادی را در سرتاسر دنیا دارد. علاوه بر پيراهن، پوشاک دیگر نیز از این برند در بازار موجود است اما متاسفانه همیشه در کنار برندهای محبوب، اجناس تقلبی نیز وجود دارد که برای تشخیص دادن آن باید دقت بسیار زیادی داشت. در این مقاله سعی کرده‌ایم تمامی نکاتی که برای تشخیص
پيراهن جنگل جنیفر لوپز + تصاویر لباس سبز جنیفرلوپز طرح جنگل
به گزارش د کات»، در پایان نمایش مد ورساچی، روی یک پرده تصویر صفحه جستجوی گوگل ظاهر شد با فرمان خب گوگل، پيراهن جنگل ورساچیاصل را به من نشان بده،» که به دنبال آن تصویر جنیفر لوپز در این پيراهن در سال ۲۰۰۰ به نمایش درآمد. فرمان بعد می گوید،
ادامه مطلب
لباس و مانتو
مدل پيراهن مردانه و پسرانه سال 99 
پيراهن تاثیر زیادی بر روی ظاهر مردان دارد، نوع پيراهنی کـه پوشیده اید می‌تواند بخش هایی از شخصیت شـما را فاش کند. هرساله مدل ها و طرح های جدید وارد بازار پوشاک می شوند، درسال جدید پيراهن های نیمه کلاسیک بیشترین طرفداران رابه خود اختصاصی داده اند. با روبکا همراه باشید.
 
مدل جدید پيراهن مردانه و پسرانه 2020
برای آنهایی کـه بـه دنبال آسانی در مد هستند پيراهن کلاسیک مناسب است، هم چنین پيراهن کلاسیک
لباس و مانتو
مدل پيراهن مردانه و پسرانه سال 99 
پيراهن تاثیر زیادی بر روی ظاهر مردان دارد، نوع پيراهنی کـه پوشیده اید می‌تواند بخش هایی از شخصیت شـما را فاش کند. هرساله مدل ها و طرح های جدید وارد بازار پوشاک می شوند، درسال جدید پيراهن های نیمه کلاسیک بیشترین طرفداران رابه خود اختصاصی داده اند. با روبکا همراه باشید.
 
مدل جدید پيراهن مردانه و پسرانه 2020
برای آنهایی کـه بـه دنبال آسانی در مد هستند پيراهن کلاسیک مناسب است، هم چنین پيراهن کلاسیک
لباس و مانتو
مدل پيراهن مردانه و پسرانه سال 99 
پيراهن تاثیر زیادی بر روی ظاهر مردان دارد، نوع پيراهنی کـه پوشیده اید می‌تواند بخش هایی از شخصیت شـما را فاش کند. هرساله مدل ها و طرح های جدید وارد بازار پوشاک می شوند، درسال جدید پيراهن های نیمه کلاسیک بیشترین طرفداران رابه خود اختصاصی داده اند. با روبکا همراه باشید.
 
مدل جدید پيراهن مردانه و پسرانه 2020
برای آنهایی کـه بـه دنبال آسانی در مد هستند پيراهن کلاسیک مناسب است، هم چنین پيراهن کلاسیک
By visiting my official website or the network of channels and virtual messengers, you can download free movies and cartoons from around the world, download Android applications, and play various books and articles.
Www.sabouri.page.TL
T.me/saboori1
Rubika.ir/saboori1
Aparat.com/sabouri
Instagram
Twitter
Whats app
Soroush
Igap
Gap
Bisphone
And.
ID
Saboori1
@saboori1
msnvco@gmail.com
Ads
Mojtaba sabouri
Mojtaba saboori
مجتبی صبوری
با تشکر 
موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
آموزش فایل فلش رام های اندرویدی الله واحد مینا نیک سرشت پیش بینی فوتبال بی وقفــه :) دانش آموز آی تی ساوه بنویس تا اتفاق بیفتد... بلاگ شخصی امیر حاجی محمدی دانش سبز خدمات فرهنگی وپرورشی وهنری نمایندگی خدمات پس از فروش کولرهای گازی خسرویان