نتایج جستجو برای عبارت :

دکتر دانا تقی زاده از شهرستان درگز

بسم الله الرّحمن الرّحیماولین جلسه هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت درتاریخ 28/01/97 با تلاوتی چند از آیات قرآن در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان درگز با شرکت حداکثر اعضاءتشکیل گردید.در ابتدای جلسه رئیس مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز جناب آقای فرهادی فرماندار محترم شهرستان درگز ضمن خوشآمدگویی، سخنرانی در مورد مجمع خیرین سلامت و نحوه فعالیت در آن و الگوگیری از سایر مجامع خیرین سلامت ایراد
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 22,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 22,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 17,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 17,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 22,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
1-تامین هزینه معاینه و خرید عینک طبی برای یک دانش آموز
2-تامین هزینه خرید دستگاه گفتار درمانی برای بیمار
3-پیگیری درمان عمل جراحی و ترخیص بیماران بستری تعدای از نیازمندان با همکاری مددکاری بیمارستان امام خمینی شهرستان درگز
4-خرید هفت دستگاه فشار سنج برای مراکز بهداشت شهرستان درگز
5-خرید یک دستگاه بارکد خوان برای بیمارستان امام خمینی
6-خرید کیت و مواد دستگاه یونو گرام برای بیمارستان امام خمینی
7-تامین هزینه داروهای تعدادزیادی از بیماران خاص
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 22,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 22,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
بسم الله الرّحمن الرّحیمدومین جلسه هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت درتاریخ 30/03/97 با تلاوتی چند از آیات قرآن در سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز با شرکت حداکثر اعضاءتشکیل گردید پس از گزارش کار اعضاء و مدیر اجرایی، مطالب وعملکردها مورد بحث وبررسی قرار گرفت وپیشنهادات ذیل برای پیگیری ارائه شد.در ابتدای جلسه آقای دکتر پاریاب نائب رئیس مجمع سخنرانی در قالب خوش آمدگویی به اعضاء و همکاری
نام ونام خانوادگی/ مبلغ به ریالآقای حاج رضا راحتی (درگز)/ 5,000,000 ریالخیرین (درگز)/ 22,030,000 ریالآقای هادی شعبانپور (درگز)/ 50,000,000 ریالخانم دکترزهرا مزاری (درگز)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مهدی شریعت (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر مسعود مؤیدی بنان (مشهد)/ 10,000,000 ریالآقای دکتر عابدین فرزادی پور (شهر صحنه ،استان کرمانشاه)/ 10,000,000 ریالاهدای خیرین کامپیوتر و پرینتر و نرم افزار حسابرسی مجمعهزینه های جاری مجمع و هزینه مراسم گردهمایی/ 46,500,000 ریال (از طرف اعضاء مجمع)
خا
بسمه تعالی
ششمین جلسه هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز
مورخه 97/11/29
            جلسه باحضور اکثریت اعضاء هیأت مدیره و بازرس مجمع در تاریخ 97/11/29 ساعت 12/5 درمحل سالن اجتماعات دانشکده انوری برگزار گردید.بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید ، آقای دکتر تقي زاده به عنوان مدیر عامل مجمع عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی داشتند.
 علاوه بر اعضاء هیأت مدیره و بازرس ، آقای مقیمی مسئول محترم خیریه مهرورزان و جناب آقای مقصودی خبرنگار محترم شهرستان
بسم الله الرّحمن الرّحیمچهارمین جلسه هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز تاریخ 27/06/97جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت درتاریخ 27/06/97 با تلاوتی چند از آیات قرآن در سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز با شرکت حداکثر اعضاءتشکیل گردید پس از گزارش کار اعضاء و مدیر اجرایی، مطالب وعملکردها مورد بحث وبررسی قرار گرفت وپیشنهادات ذیل برای پیگیری ارائه شد.مصوبات جلسه:1-اختصاص مبلغ چهل میلیون ریال از صندوق مجمع جهت خریدکیت و مواد دستگاه
سلام علیکم
با احترام و عرض ارادت ، کار نیکوی انفاق و کمک به عزیزان موهبتی است که خداوند بزرگ هرکسی را نصیب نخواهد کرد. شما سروران که با محبت ها وعنایت های خویش در کمک به بیماران ، پیش قدم و در این راستا و با تقبل هزینه هایی مجمع خیرین سلامت درگز را یاری گر بوده اید و هستیددر نزد خداوند تعالی از مقربانید.
برخود فرض دانسته از حسن التفات عمل نیکوی شما عزیزان مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام نمایم و از آن کریم دانا و بینا ، خیر دنیا و آخرت شما نیکوکا
1-تامین هزینه معاینه و خرید عینک طبی برای یک دانش آموز
2-تامین هزینه خرید دستگاه گفتار درمانی برای بیمار
3-پیگیری درمان عمل جراحی تعدای از بیمار نیازمند
4-خرید هفت دستگاه فشار سنج برای مراکز بهداشت شهرستان درگز
5-خرید یک دستگاه بارکد خوان برای بیمارستان امام خمینی
6-خرید کیت و مواد دستگاه یونو گرام برای بیمارستان امام خمینی
7-تامین هزینه داروهای تعدادزیادی از بیماران خاص توسط اعضاء مجمع
8-تامین هزینه مراسم همایش معرفی مجمع خیرین سلامت شهرستا
1-تامین هزینه معاینه و خرید عینک طبی برای یک دانش آموز
2-تامین هزینه خرید دستگاه گفتار درمانی برای بیمار
3-پیگیری درمان عمل جراحی یک بیمار نیازمند
4-خرید چهار دستگاه فشار سنج برای مراکز بهداشت شهرستان درگز
5-خرید یک دستگاه بارکد خوان برای بیمارستان امام خمینی
6-خرید کیت و مواد دستگاه یونو گرام برای بیمارستان امام خمینی
7-تامین هزینه داروهای تعدادزیادی از بیماران خاص توسط اعضاء مجمع
8-تامین هزینه مراسم همایش معرفی مجمع خیرین سلامت شهرستان درگ
1-تامین هزینه معاینه و خرید عینک طبی برای یک دانش آموز
2-تامین هزینه خرید دستگاه گفتار درمانی برای بیمار
3-پیگیری درمان عمل جراحی یک بیمار نیازمند
4-خرید چهار دستگاه فشار سنج برای مراکز بهداشت شهرستان درگز
5-خرید یک دستگاه بارکد خوان برای بیمارستان امام خمینی
6-خرید کیت و مواد دستگاه یونو گرام برای بیمارستان امام خمینی
7-تامین هزینه داروهای تعدادزیادی از بیماران خاص توسط اعضاء مجمع
8-تامین هزینه مراسم همایش معرفی مجمع خیرین سلامت شهرستان درگ
هفتمین جلسه هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز
  مورخه 98/02/29
             جلسه با حضورحداکثر اعضای محترم هیات مدیره مجمع خیرین سلامت که به پیوست می باشد در تاریخ98/02/29 ساعت13 در سالن اجتماعات دانشکده انوری برگزار گردید.بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، آقای دکتر تقي زاده به عنوان مدیر عامل مجمع خیرین سلامت عرض خیر مقدم و خوش آمد گویی داشته و سخنانی پیرامون عملکردهای اخیر مجمع بیان نمودند.
-تقدیر و تشکر از خانواده های محترم رضوا
1 - آقای محمد حسن فرهادی(فرماندار درگز) / رئیس هیأت مدیره2 - آقای دکتر خلیل پاریاب(رئیس شبکه بهداشت و درمان) / نایب رئیس هیأت مدیره3 - آقای محمد علی گلمیمی / عضو هیأت مدیره4 - آقای ناصر شعبانی / عضو هیأت مدیره5 - سرکار خانم بهتاج بهبودی / دبیر و عضو هیأت مدیره6 - آقای هادی شعبانپور / عضو هیأت مدیره7 - آقای هادی رمضانی / عضو هیأت مدیره8 - آقای حمید علیپور / عضو هیأت مدیره9 - آقای سهراب ذوالفقاری / عضو هیأت مدیره10 - آقای نعمت مردانی / حسابرس و عضو هیأت مدیره11 - آ
1-تامین هزینه معاینه و خرید عینک طبی برای یک دانش آموز
2-تامین هزینه خرید دستگاه گفتار درمانی برای بیمار
3-پیگیری درمان عمل جراحی تعدای از بیمار نیازمند
4-خرید هفت دستگاه فشار سنج برای مراکز بهداشت شهرستان درگز
5-خرید یک دستگاه بارکد خوان برای بیمارستان امام خمینی
6-خرید کیت و مواد دستگاه یونو گرام برای بیمارستان امام خمینی
7-تامین هزینه داروهای تعدادزیادی از بیماران خاص توسط اعضاء مجمع
8-تامین هزینه مراسم همایش معرفی مجمع خیرین سلامت شهرستا
بسم الله الرّحمن الرّحیمسومین جلسه هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت شهرستان درگزتاریخ 23/05/97جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت درتاریخ 23/05/97 با تلاوتی چند از آیات قرآن در سالن اجتماعات مرکز آموزش عالی سلامت انوری درگز با شرکت حداکثر اعضاءتشکیل گردید پس از گزارش کار اعضاء و مدیر اجرایی، مطالب وعملکردها مورد بحث وبررسی قرار گرفت وپیشنهادات ذیل برای پیگیری ارائه شد.مصوبات جلسه:1-اختصاص مبلغ ده میلیون ریال تنخواه 2- ملاقات با امام جمعه3-تهیه بنر برای
خاندان محترم رضوانی
با ابراز همدردی و ارج نهادن این بدعت انسان دوستانه در اهدای هزینه سومین و هفتمین روز در گذشت نیک اندیش ارجمند شادروان حاج عزیزالله رضوانی به مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز ، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می نماییم. امیدواریم این سنت نیک و حسنه شما سروران گرامی به یک حرکت عموم نزد سایرین تبدیل گردد.
روحش شاد و هماره قرین رحمت الهی باد.
روابط عمومی مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز
1-تامین هزینه معاینه و خرید عینک طبی برای یک دانش آموز
2-تامین هزینه خرید دستگاه گفتار درمانی برای بیمار
3-پیگیری درمان عمل جراحی یک بیمار نیازمند
4-خرید هفت دستگاه فشار سنج برای مراکز بهداشت شهرستان درگز
5-خرید یک دستگاه بارکد خوان برای بیمارستان امام خمینی
6-خرید کیت و مواد دستگاه یونو گرام برای بیمارستان امام خمینی
7-تامین هزینه داروهای تعدادزیادی از بیماران خاص توسط اعضاء مجمع
8-تامین هزینه مراسم همایش معرفی مجمع خیرین سلامت شهرستان درگز
1-تامین هزینه معاینه و خرید عینک طبی برای یک دانش آموز
2-تامین هزینه خرید دستگاه گفتار درمانی برای بیمار
3-پیگیری درمان عمل جراحی یک بیمار نیازمند
4-خرید چهار دستگاه فشار سنج برای مراکز بهداشت شهرستان درگز
5-خرید یک دستگاه بارکد خوان برای بیمارستان امام خمینی
6-خرید کیت و مواد دستگاه یونو گرام برای بیمارستان امام خمینی
7-تامین هزینه داروهای تعدادزیادی از بیماران خاص توسط اعضاء مجمع
8-تامین هزینه مراسم همایش معرفی مجمع خیرین سلامت شهرستان درگ
مراسم با تلاوتی چند ازآیات قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 25/07/97 در محل تالار امین با شرکت جمع کثیری از مدعوین محترم تشکیل گردید.مهندس حاتمیان نماینده درگز در مجلس شورای اسلامی فرمودند : خیریه ها به مردم نیازمند کمک های زیادی نموده اند امیدوارم مجمع خیرین سلامت شهرستان هم در این هدفی که در پیش گرفته اند موفق و مؤید باشند، در ضمن افزودند: برای کمک به رفع نیازهای بیمارستان و تأمین نیازهای دارو و درمانی بیماران نیازمند، از انجام ه
بسمه تعالی
پنجمین جلسه هیأت مدیرهمجمع خیرین سلامت شهرستان درگز
مورخه 97/09/27
             جلسه با حضور اکثریت اعضاء محترم هیأت مدیره مجمع خیرین در تاریخ 97/09/27 در ساعت 13 در سالن اجتماعات دانشکده انوری برگزار گردید.بعد ار قرائت آیادتی چند از کلام الله مجید آقای دکتر تقي زاده به عنوان مدیرعامل مجمع خیرین سلامت سخنانی پیرامون اقدامات انجام شده و نیز م با سایر اعضاء در خصوص اتخاذ تصمیمات بیان نمودند
اقدامات انجام شده:
1-آماده نمودن کارت های و
بازدید جناب آقای دکترآرام مدیرکل محترم بهزیستی مازندران ،مهندس کاردگر مدیرعامل بیمه دانا کشورو هیات همراه ،مهندس حبیب نژاد فرماندار ،رئیس بهزیستی شهرستان ، دکتر ادیانی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از مناطق سیل زده  و دیدار با مددجویان آسیب دیده ، در این بازدید میدانی لوازم خانگی تهیه شده توسط بیمه دانا که شامل (15 عدد یحچال، 20 عدد پتو ، 1 تخته فرش ) به مددجویان سیل زده اهدا شد.
صادق زاده سرپرست فرمانداری زرند شد
دکترفدایی استاندار کرمان طی حکمی علی صادق زاده را به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان زرند منصوب کرد. 

به گزارش ندای زرند، دکتر "محمد جواد فدایی" استاندار کرمان در احکام جداگانه ای آقای "علی صادق زاده" را به عنوان سرپرست فرمانداری زرند و آقای "سعید قائینی حصاروئیه" را به عنوان سرپرست فرمانداری شهربابک منصوب کرد. 
همچنین استاندار کرمان با صدور حکمی آقای حبیب الله خنجری فرماندار سابق زرند را به عنوان مشاور ا
بنا به گزارش روابط عمومی هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان خراسان رضویز؛ مرحله نهایی نوجونان و جوانان پسر روستایی استان خراسان رضوی به میزبانی شهرستان تربت جام با حضور تیم های فوتسال از شهرستان های درگز - نیشابور - سرخس - جغتای - بردسکن و تربت جام در تاریخ پنجشنبه 5 اردیبهشت ماه 98 در سالن ورزشی وحدت شهرستان تربت جام برگزارمی شود .
محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد صادق تقي زاده  محمد
1- تخصیص 4 میلیون تومان جهت خرید مواد و کیت دستگاه ABG برای بیمارستان امام خمینی درگز2- تخصیص 20 درصد از سرمایه حساب مجمع برای بیماران صعب العلاج و بیماران نیازمند بستری در بیمارستان.
3- تخصیص 10 میلیون تومان جهت خرید مومات بیمارستان امام خمینی درگز و مراکز بهداشت
معنی شعر توانا بود هرکه دانا بود کلاس چهارم متن شعر توانا بود هرکه دانا بود کلاس چهارم معنی شعر توانا بود هر که دانا بود کلاس دوم ضرب المثل توانا بود هر که دانا بود معنی بیت توانا بود هرکه دانابود داستان درباره توانا بود هرکه دانا بود شعر خرد و دانش کلاس چهارم توانا بود هرکه دارا بود
معنی شعر در ادامه مطلب
ادامه مطلب
376
کلیپ گزارش نمایشگاه قرآن و عترت شهرستان درگز از تاریخ 27 اردیبهشت تا 31 اردیبهشت برپا بود که به سفارش درگزخبر یک کلیپ آماده و تدوین شد. البته زحمات تصویربرداری و کارگردانی با آقایان حامد شایسته و جواد محمودی بود. تدوین کلیپ از تاریخ 29 اردیبهشت ساعت 10 صبح الی 19 عصر بود که با همکاری آقای شایسته بازبینی و نتیجه نهایی در ساعت 22 روی آپارات و تلگرام و اینستاگرام پخش شد.
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام دلبر بی نشان
دانلود آهنگ رضا ملک زاده دلبر بی نشان
رضا ملک زاده به نام دلبر بی نشان
Reza Malekzadeh - Delbare Bi Neshan
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام چشمان وحشی
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام با من چه کردی
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام آتش پاره
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام گریه کردم
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام دلم رفت
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام عشق خیالی
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام عجب دلی
دانلود آهنگ رضا ملک
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام دلبر بی نشان
دانلود آهنگ رضا ملک زاده  دیوونه تر
رضا ملک زاده به نام دلبر بی نشان
Reza Malekzadeh - Delbare Bi Neshan
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام چشمان وحشی
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام با من چه کردی
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام آتش پاره
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام گریه کردم
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام دلم رفت
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام عشق خیالی
دانلود آهنگ رضا ملک زاده به نام عجب دلی
دانلود آهنگ رضا ملک ز
عملیات اجرایی آب شیرین کن آبپخش-سعدآباد با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و مسئولان استان و شهرستان آغاز شد.
به گزارش سفیر جنوب؛ صبح امروز، با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو، سعادت نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، دکتر لقمان زاده سرپرست فرمانداری دشتستان و مسئولان آب استان و شهرستان و مسئولان محلی شهر و  بخش آبپخش، عملیات اجرایی آب شیرین کن8500 متر مکعبی آبپخش-سعدآباد با اعتبار 244 میلیارد ریال آغاز شد.
طبق گفته وزیر نیرو فاز اول این آبشیر
خب جمعه همه میرن شادی و منم قراره برم یه پارک ملی رو ببینم. این پست رو از قبل زمان بندی کردم و خوش میاد. پارک ملی تندوره در شمال خراسان، شهرستان درگز. زیستگاه پلنگ و اوریال. ببینم چطور میگذره
هیچ تضمینی وجود نداره درباره اش هم بعدا بنویسم علی الحساب می دونید که یک پارک ملی اونجا هست. خود منم نمی دونستم
تجربه خوبی باید باشه خصوصا که این روزها زیاد باران میاد و همه جا حسابی سبز است. بهار است و فصل جفتگیری، شاید آهوها رو مشغول این کار دیدم. چه دیدی
علی صادق زاده در دیدار با قاسمیان مدیر شرکت توزیع نیروی برق :
تاکید بر رفع مشکلات روشنایی معابر شهرها و روستاهای تابعه شهرستان زرند

علی صادق زاده سرپرست فرمانداری زرند در دیدار با قاسمیان مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان زرند بر فعالیت پرشتاب در همه عرصه های خدمت رسانی، رضایت ارباب رجوع و پاسخگویی به هنگام به مردم را خواستار شد.
نماینده عالی دولت تدبیر و امید در شهرستان زرند ضمن تشکر از تلاش ها و زحمات مهندس قاسمیان مدیر شرکت توزیع نیروی
یادواره شهدای عملیات شهدای فرهنگی شهرستان زرند برگزار شد
یادواره شهدای عملیات بیت المقدس و شهدای فرهنگی شهرستان زرند به مناسبت هفته معلم برگزار شد.
 
یادواره شهدای عملیات بیت‌المقدس و شهدای فرهنگی در روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 98 در محل گار شهدای شهرستان زرند با حضور مسئولین شهرستان فرماندار، فرماندهی سپاه، نماینده ولی‌فقیه در سپاه، فرماندهی نیروی انتظامی، ریاست ادارات آموزش‌وپرورش، راه و شهرسازی، راه‌آهن، هلال‌احمر اعضای شورای شهر
دانلود دوبله فارسی فیلم ماجراهای هاکلبری فین The Adventures of Huck Finn 1993
فیلم ماجراهای هاکلبری فین ۱۹۹۳ با کیفیت 1080p & 720p & 480p
نام فیلم: ماجراهای هاکلبری فین | ژانر: درام، کمدی، ماجراجویی | تاریخ انتشار: سال 1993
زبان: دوبله فارسی + انگلیسی | مدت زمان: 01:43:13 | زیرنویس فارسی: ندارد
حجم: 1.69 گیگابایت + 927 مگابایت + 511 مگابایت | امتیاز: 6.2 از 10
خلاصه داستان:فیلم در سال 1840 اتفاق می افتد. هاکلبری فین پسر جوانیست که از دست پدر خودخواهش از خانه فرار کرده و با یک قایق ب
موسسه خیریه سگال

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

ترجمه متون تخصصی
دانلود آهنگ
تفریحی سنتر تعمیرات لوازم خانگی در تهران 02154837 بازی های رومیزی پرینتی گروه سنجش و ارزشیابی آموزشی متوسطه دوره اول استان آدربایجان غربی ستاره درخشان روز نوشته های یک طلبه شیخ عبدالله دشتی بصیرگراف حسین آرت مسجد صاحب الزمان {عج} روستای اسلام آباد