محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

جه محصولاتی را میتوان درکشاورزیی بیمه کرد

 
 
لیست شرکت های بيمه ای در ایران    
 
 
بيمه آرمانبيمه آسماریبيمه آسیابيمه اتکایی ایرانیانبيمه البرزبيمه امیدبيمه ایرانبيمه ایران معینبيمه پارسیانبيمه پاسارگادبيمه تجارت نوبيمه خاورمیانهبيمه تعاونبيمه توسعهبيمه حافظبيمه دانابيمه دیبيمه رازیبيمه سامانبيمه سرمدبيمه سینابيمه کارآفرینبيمه کوثربيمه مابيمه معلمبيمه ملتبيمه میهنبيمه نوینشرکت بيمه متقابل اطمینان متحد قشمموسسه بيمه متقابل کیش
 
سطح توانگری بيمه 
مواردی در توانگری مالی شرکت های بيمه ای
توانگری مالی شرکت های بيمه ای در ایران دارای ۵ سطح است که توسط بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می شود. شرکت هایی که در سطح یک قرار دارند از نظر توانگری مالی عالی هستند و هر چه این سطح کاهش و به سمت سطح پنج برود ضعیف تر می شوند.
سطح توانگری شرکت‌های بيمه‌ایی که در سال ۱۳۹۶ دارای سطح یک می‌باشند عبارتند از:بيمه آسیا، بيمه البرز، بيمه ملت، بيمه سامان، بيمه نوین، بيمه پاسار
بيمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین
شرکت بيمه کارآفرین در سال ۱۳۸۳ با ارایه طرح بيمه عمر و سرمایه گذاری خود توانست به عنوان یکی از اولین شرکت‌های توانا و مبتکر بيمه عمر و سرمایه‌گذاری تبدیل شود و با جدیت تمام در جذب بيمه گذاران عمر، یکی از برترین و توانگرترین شرکت‌های بيمه در سطح کشور شناخته می‌شود. در بيمه نامه عمر کارآفرین بر اساس حق بيمه‌های پرداختی، پوشش‌های فوت، امراض و از کارافتادگی به بيمه شده ارائه می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذ
سازمان تامین اجتماعی از جمله شناخته شده ترین سازمان ها در ایران است. در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در بخش خصوصی ایران کار می کنند که اکثراً تحت پوشش بيمه تامین اجتماعی هستند.
سازمان بین المللی دانشگاهیان در جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان با این بيمه و مزایای آن، نسبت به راه اندازی این بخش اقدام کرده است.
در این بخش، می توانید نسبت به مشاهده مطالبی پیرامون:
بيمه بیکاری
بيمه بازنشستگی
بيمه درمانی
بيمه دانشجویی
بيمه حوادث
بيمه آتش سوزی
بيمه
✨ "آیا بيمه عمر گران است؟" ✨
✅در حقیقت، بيمه ی عمر برای شخص بيمه شده رایگان است✅
 زیرا در پایان قرار داد نه تنها تمام حق بيمه های پرداختیش را پس میگیرد، بلکه سود تضمینی و مشارکت در منافع سرمایه اش را نیز یکجا یا به صورت حقوق مستمری دریافت می کند. در حالی که در تمام مدت قرارداد بيمه عمر از پوشش های مانند : بيمه از کار افتادگی-بيمه نقص عضو-بيمه فوت به هر علت - بيمه هزینه پزشکی حادثه -بيمه امراض خاص -بيمه تکمیل درمان -بيمه آتش سوزی منزل مسی نیز ب
منظور از بيمه عمر و سرمایه گذاری داشتن پوشش‌های بيمه‌ای به همراه سرمایه گذاری است که فرد می‌تواند با پرداخت حق بيمه داشته باشد. بيمه عمر انفرادی کارآفرین یکی از طرح‌های پرطرفدار بيمه عمر است که هم از جنبه سرمایه گذاری دارد و هم از لحاظ بيمه‌ای پوشش‌های ارزنده‌ای را برای بيمه شده فراهم می‌کند.
 
 
بيمه گزار و بيمه شده به چه  معناست؟
 
هر شخص ميتواند این بيمه نامه را برای خودش و یا افراد خانواده اش تهیه کند . این شخص بيمه گذار نامیده میشود (به زبان ساده یعنی کسی که اقساط حق بيمه را پرداخت میکند ) . در صورتی که بيمه گذار برای خودش بيمه نامه تهیه کند ، بيمه شده و بيمه گذار خود شخص هستند و اگر بطور مثال برای فرزندش بيمه نامه تهیه کند ، فرزند او "بيمه شده" میباشد . اگر شما از یک شرکت ، بيمه نامه تهیه کنید شرکت ارائه دهنده پوشش های بيمه ، "بيمه گر"
1) مهم ترین ویژگی بيمه های بازرگانی اختیاری بودن آن است. در حالیکه بيمه های اجتماعی اجباری است. 2) در بيمه های بازرگانی وضعیت هر بيمه گذار متناسب با نوع و پوشش بيمه ای و تعهدات خریداری شده حق بيمه متفاوت خواهد بود. اما در بيمه های اجتماعی نرخ و مزایای بيمه برای همه بيمه شدگان یکسان است و همه بيمه شدگان صرفنظر از موقعیت خود از تکلیف و حقوق یکسانی را در مقابل بيمه گر خود برخوردارند. 3) در بيمه های بازرگانی تعهد بيمه گر در مقابل پرداخت حق بيمه، به بی
 
بيمه شده کیست؟
شخصی حقیقی است که حیات، فوت و یا احتمال تحقق خطرات موضوع بيمه نامه برای وی موجب انعقاد قرارداد بيمه نامه می گردد و سن، وضع سلامتی و شغل وی ملاک محاسبه حق بيمه می باشد.بيمه شده می تواند در هر مرحله از مدت بيمه نامه نسبت به بازخرید بيمه نامه درخواست 
 
 
بيمه گذار کیست؟
شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بيمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بيمه است و به عنوان صاحب بيمه نامه در قبال بيمه گر شناخته می شود.در صورتیکه که بيمه گذار و بيمه گر شخص واحدی نباشند،رضایت کتبی بيمه شده ضروری است.در مواردی که بيمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد،رضایت کتبی ولی یا قیم قانونی وی لازم خواهد بود.
 
 
هر فردی که تمایل به خرید بيمه عمر دارد باید با برخی از شرایط بيمه عمر آشنا باشد. شرایط عمومی بيمه عمر کارآفرین، در واقع تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار است که در بيمه نامه عمر باید رعایت شود. البته چند مورد مهم که هر فرد بيمه شده ای در زمان خرید بيمه عمر باید در نظر داشته باشد عبارتند از:
سقف سنی برای داشتن بيمه عمر کارآفرین تا ۶۵ سال می باشد و هر فردی از زمان تولد می تواند پوشش بيمه عمر کارآفرین را داشته باشد البته به شرطی که مجموع سن بيمه شده و م
پرداخت سود تضمینی و سود مشارکتی به اندوخته بيمه‌نامه
امکان پرداخت مبلغی به صورت سپرده اولیه د رابتدای بيمه‌نامه برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری
امکان تعیین میزان و نحوه پرداخت حق بيمه عمر توسط خود فرد
امکان دریافت تخفیف در خرید برخی از بيمه‌نامه های دیگرشرکت بيمه پاسارگاد از جمله بيمه بدنه پاسارگاد، بيمه آتش سوزی پاسارگاد و … برای دارندگان بيمه عمر پاسارگاد
داشتن معافیت مالیاتی اندوخته و سرمایه بيمه عمر
داشتن پوشش حادثه در بيمه عمر
ا
 
بيمه عمر کارآفرین شامل پوشش‌های مناسب بيمه عمر، در کنار سرمایه گذاری ارزنده‌ است، که در این قسمت نیم نگاهی به مزایای بيمه عمر کارآفرین خواهیم داشت:
 پوشش فوت به هر علت
پوشش فوت به علت حادثه
پوشش امراض
پوشش ازکارافتادگی
دریافت وام بدون نیاز به ضامن
معافیت از پرداخت حق بيمه عمر
معاف بودن از پرداخت مالیات
مشخص شدن ذینفعان بيمه نامه توسط بيمه شده
دراین بيمه نامه بيمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بيمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بيمه شده هم باشند، خواهند داشت .بيمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد .بيمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بيمه ،اولا”بيمه
دراین بيمه نامه بيمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بيمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بيمه شده هم باشند، خواهند داشت .بيمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد .بيمه پاسارگاد با دریافت مبالغ حق بيمه ،اولا”بيمه
تعریف بيمه عمر و تامین آتیه
 
دراین بيمه نامه بيمه گذاران با پرداخت مبلغی تحت عنوان حق بيمه علاوه برتامین منابع لازم برای تشکیل سرمایه ای در آتیه امکان برخورداری از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت را نیز درصورتی که بيمه شده هم باشند، خواهند داشت .بيمه های عمر همراه با تشکیل سرمایه که اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ارائه می شود ،طرفداران زیادی داشته و با توجه به انواع آن می تواند مورداستقبال اقشار مختلف جامعه قرار گیرد .بيمه پاسارگاد با دریا
سلام هر کس از دوستان بيمه عمر بخواد من در خدمتم بيمه عمر
خیلی مزایا داره مثلا برا تحصیل یا خرید جهیزیه و بازنشستگی و .اینم ادرس هفت ویژگی بيمه عمر‌.ماهی با پرداخت ۵۰ تومن صاحب بيمه عمرشوید این فرصت طلایی رو از دست نریدهرسوالی هم داشتین بپرسین پاسخ میدم
http://s6.picofile.com/file/8382161476/%D9%81.pdf.html
  
این طرح بيمه عمر پاسارگاد در واقع به صورت ترکیبی از بيمه‌نامه‌های عمر به شرط فوت و بيمه عمر به شرط حیات می‌باشد. در بيمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد در کنار پوشش‎های بيمه عمر از جمله داشتن پوشش فوت، سرمایه‌گذاری نیز برای فرد شکل می‌گیرد. در واقع بيمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد یکی از نمونه‌های بيمه های عمر یا Universal Life می‌باشد. از آن جایی که بيمه عمر پاسارگاد با رسیدن به سود دهی در طول مدت بيمه‌نامه و تشکیل یک سرمایه‌گذاری ارزشمند می‌تو
انتخاب شرکت بيمه کارآفرین به عنوان شرکت بيمه گر در خرید بيمه آتش سوزی برای شما به عنوان بيمه گذار می‌تواند خیال شما را به عنوان بيمه گذار آگاه راحت کند.مزیت مهم انتخاب بيمه آتش سوزی و زله کارآفرین در ارائه خدمات برتر این شرکت بيمه در زمان خسارت است، چراکه بيمه نامه آتش سوزی ، بيمه نامه‌ای است که با پرداخت حق بيمه اندک خریداری می شود و در مقابل و در زمان خسارت مبلغ بسیار بالایی را پرداخت می‌کند.سطح توانگری شرکت بيمه کارآفرین در چند سال ا
علی فضیلت زاده من به شما توصیه میکنم که بيمه عمر شوید. بيمه عمر بيمه بسیار خوبی است اگه فکر میکنی بيمه خوبی نیست از بابات سوال کن واست توضیح کامل میده که چه بيمه ای هستش دیگه خود دانی از من گفتن بود راستی به مامانت هم بگو که بيمه بشه عالیه
پیشنهاد بيمه مرکزی به دارندگان خودرو: خودرو گران شده، بهتر است در بيمه بدنه، سرمایه مورد بيمه خود را افزایش دهید
بيمه مرکزی به منظور حمایت ازحقوق بيمه گذاران با توجه به نوسانات اخیر قیمت خودرو، بر پیشنهاد خود مبنی بر افزایش سرمایه مورد بيمه آنها در بيمه بدنه، تاکید کرد.
 
بيمه گذار و بيمه شده به چه  معناست؟
 
 
هر شخص ميتواند این بيمه نامه را برای خودش و یا افراد خانواده اش تهیه کند . این شخص بيمه گذار نامیده میشود (به زبان ساده یعنی کسی که اقساط حق بيمه را پرداخت میکند ) . در صورتی که بيمه گذار برای خودش بيمه نامه تهیه کند ، بيمه شده و بيمه گذار خود شخص هستند و اگر بطور مثال برای فرزندش بيمه نامه تهیه کند ، فرزند او "بيمه شده" میباشد . اگر شما از یک شرکت ، بيمه نامه تهیه کنید شرکت ارائه دهنده پوشش های بيمه ، "بيمه گ
درصورت مفقود شدن بيمه نامه چه کار کنیم❓اولین قدم بعد از گم‌شدن بيمه شخص ثالث گزارش فوری آن به نمایندگی بيمه است. برای #بيمه شخص ثالث المثنی صادر نمی‌شود و تنها گواهی صادر می‌شود. برای دریافت گواهی ابتدا باید به مجتمع بيمه‌ای که بيمه‌نامه از آن صادر شده است مراجعه کرد. در صورتی که فرد شرکت بيمه خود را فراموش کرده است، می‌تواند با هریک از موارد شماره پلاک خودرو، شماره شاسی، شماره موتور یا شماره بيمه‌نامه از طریق سایت #بيمه مرکزی مشخصات ب
این طرح بيمه عمر پاسارگاد در واقع به صورت ترکیبی از بيمه‌نامه‌های عمر به شرط فوت و بيمه عمر به شرط حیات می‌باشد. در بيمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد در کنار پوشش‎های بيمه عمر از جمله داشتن پوشش فوت، سرمایه‌گذاری نیز برای فرد شکل می‌گیرد. در واقع بيمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد یکی از نمونه‌های بيمه های عمر یا Universal Life می‌باشد. از آن جایی که بيمه عمر پاسارگاد با رسیدن به سود دهی در طول مدت بيمه‌نامه و تشکیل یک سرمایه‌گذاری ارزشمند می‌تو
نگهداری باتری موبایل یا تبلت درمواقع مهم وضروری
برای مصرف كم تر باتری در موبایل و تبلت بهتر است ابتدا روشنایی صفحه نمایش آن را بانرم افزار های مربوط به كاهش روشنایی صفحه به حداقل ممكن كاهش میدهیم. مانند night mode
صداهای صفحه كلید را خاموش میكنیم.
ویبره،صدای هشدار دهنده ، پیام، تماس، را كم كرده درصورت امكان قطع صدا می كنیم.
نرم افزار ها را از قسمت اصلی متوقف میكنیم.با نرم افزار های مربوطه ميتوان با یك كلیك تمام نرم افزار ها را متوقف كرد.مانند نر
"طرح مهر"
 
در طرح مهر بيمه شده به مدت یکسال تحت پوشش خواهد بود
چنانچه بيمه شده در طی مدت اعتبار بيمه نامه (یکسال) به هر دلیل فوت نماید، بيمه‎گر (شرکت بيمه میهن) متعهد است به ذینفع/ذینفعان تعیین شده از سوی بيمه شده مستمری پرداخت نماید
 
شرایط بيمه نامه "طرح مهر":
مدت بيمه نامه: یکسال
سن بيمه شدگان: بین 15 تا 50 سال
صدور بيمه نامه بدون نیاز به آزمایش و چکاپ پزشکی
تکمیل فرم پرسشنامه طرح مهر
قابل تمدید برای سالهای بعد
مبلغ حق بيمه 2964900ریال (بدون مالیات
 
محاسیه اندوخته بيمه نامه
اندوخته بيمه نامه مبلغی است که پس از کسر هزینه ها بر اساس آیین نامه بيمه های زندگی و مستمری مصوب شورای عالی بيمه از حق بيمه باقی می ماند و با اندوخته سال قبل جمع و هر سال سود فنی معین شده و سهم مربوطه از منافع معاملات این نوع بيمه به آن اضافه می شود.
 
 
 
راهکارهای توسعه بيمه زندگی در ایران
با توجه به موانعی که در ابتدای نوشته در باره رشد و گسترش بيمه های زندگی در کشورمان ایران اشاره شد بهتر است که چند راهکار ساده را باید بررسی کرد.
افزایش قدرت مالی شرکت‌های بيمه برای فراهم ساختن اعتماد بيمه گذاران نسبت به سرمایه گذاری که می‌خواهند در بيمه نامه‌های زندگی انجام دهند
ارائه طرح‌های منعطف بيمه‌ای با در نظر گرفتن همه نیازهای بيمه‌ای بيمه گذاران
افزایش آگاهی و دانش کارکنان شرکت های بيمه
یا
همراه بيمه آسیا ارائه دهنده انواع بيمه نامه شخص ثالث، بيمه بدنه خودرو، عمر و سرمایه و آتش سوزی با تخفیف های استثنایی و پیوسته آماده خدمت رسانی به هم میهنان عزیز است.
بيمه آسیا/ همراه بيمه آسیا / بيمه عمر/بيمه شخص ثالث/خرید بيمه / خرید بيمه آسیا
بيمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
این طرح بيمه عمر پاسارگاد در واقع به صورت ترکیبی از بيمه‌نامه‌های عمر به شرط فوت و بيمه عمر شرط حیات می‌باشد. در بيمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد در کنار پوشش‎های بيمه عمر از جمله داشتن پوشش فوت، سرمایه‌گذاری نیز برای فرد شکل می‌گیرد. در واقع بيمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد یکی از نمونه‌های بيمه های عمر یا Universal Life می‌باشد. از آن جایی که بيمه عمر پاسارگاد با رسیدن به سود دهی در طول مدت بيمه‌نامه و تشکیل یک سرم
 
درصورت تأخیر در پرداخت حق بيمه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 
در صورت عدم پرداخت حق بيمه در سررسید های تعیین شده، هزینه پوشش های بيمه ای در سررسید بيمه نامه از اندوخته سرمایه گذاری کسر می گردد که این امر موجب کاهش اندوخته و متعاقباً کاهش سود روز شمار بيمه نامه و به طور کلی تغییر جدول پیش بینی تعهدات بيمه گر و بيمه گذار می شود.این روند تا زمانی که اندوخته بيمه نامه جاری باشد ادامه یافته و با صفر شدن اندوخته، بيمه نامه باطل می گردد.
 
 
منبع:یایت بیم
مبانی، اصول و مفاهیم بيمه بازرگانی: مدیریت ریسک 
مبانی، اصول و مفاهیم بيمه بازرگانی: مدیریت ریسک. پدیدآورندگان : نویسنده: علی‌اعظم محمدبیگی موضوع : بيمه کسب و کار , مدیریت ریسک ناشر : پوشش‌گستر محل نشر 
 
مدیریت ریسک و بيمه 
فایل های مربوط به درس مدیریت ریسک و بيمه (استاد ارجمند جناب آقای دکتر ناطق گلستان و ارائه دانشجویان عزیز) تقدیم میگردد.
 
دانلود پاورپوینت درس مبانی ریسک و مدیریت بيمه 
جزوه و پروژه پاورپوینت های بی نظیر و حرفه ای
         
بيمه حمل کالا بيمه ای است که به موجب آن بيمه گر در مقابل حق بيمه ای که از بيمه گزار دریافت می کند متعهد می شود در جریان حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر در نتیجه وقوع خطر های موضوع بيمه چنانچه کالا تلف شده و یا دچار خسارت شود و یا بيمه گزار در رابطه با این خطرات هزینه ای متحمل شود،زیان وارده را جبران نماید.
 
صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد زیر اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیان­ دیده در حوادث رانندگی می‌نماید:
گم شدن یا تمام شدن اعتبار بيمه نامه مقصر حادثهباطل شدن قرارداد بيمهتعلیق تأمین بيمه گرفرار کردن مقصر حادثهشناخته نشدن مقصر حادثه (مسئول تصادف)ورشکستگی بيمه گر (ورشکستگی شرکتهای بيمه )خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بيمه نامه (مواردی که تحت پوشش بيمه نامه ثالث نباشد)
ادامه مطلب
شرط سنی برای استفاده از خدمات بيمه عمر و حوادث کوثر 4 تا 75 سال است و برای سنین بالاتر طبق قوانین بيمه کوثر تصمیم‌گیری خواهد شد و ممکن است نیاز باشد تا بيمه‌گزار حق بيمه‌های پرداختی بیشتری را بپردازد.
بيمه عمر پارسیان
بيمه عمر سامان
بيمه شده در اغلب بيمه ها با پرداخت هزینه ای بابت حق بيمه تحت پوششی قرار می گیرد که در اکثر اوقات خوشبختانه نیازی به استفاده از پوشش پیدا نمی کند فلذا پس از پایان مدت بيمه نامهاین احساس شاید به او دست دهد که من حق بيمه داده ام اما در اصل هیچ استفاده ای از بيمه نکرده امامادر بيمه های زندگی (عمر و پس انداز)بيمه شده در قبال حق بيمه حتما از بيمه استفاده خواهد برد چرا و چگونه؟برای این موضوع باید با خدمات بيمه های زندگی بیشتر آشنا شد:در بيمه های زندگی
 
 
مستمری بازنشستگی پیش از موعد به چه کسانی تعلق می­گیرد؟
 
از سال ۹۶ کلیه بيمه­ شدگانی تحت پوشش صندوق اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر که به سن ۷۰ سالگی رسیده­ اند درصورت تقاضای آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ۱۰ سال به صندوق ، بازنشسته و متناوب با سنوات حق بيمه پرداختی و برمبنای سطح درآمدی انتخاب شده توسط بيمه شده مستمری پرداخت می­ گردد .
در  سال ۹۶ بيمه شدگانی دارای ۷۰ سال تمام سن و ۱۰ سال سابقه بيمه
در سال ۹۷ بيمه شدگانی دا
موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Money Market کارت پی وی سی PVC آزادی سند عـلـی تـاجـیـک نوین هاست ،ارائه دهنده خدمات هاست و سرور مجازی عیب یابی و تعمیر آیفون های تصویری و صوتی برق کار آموزش کونگ فو - خانم عضدی - مراغه دیوارپوش چرمی لیندونی ایتا | لینک کانال و گروه ایتا