محل تبلیغات شما

نتایج جستجو برای عبارت :

آیین نامه احرایی قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث

 
صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد زیر اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیان­ دیده در حوادث رانندگی می‌نماید:
گم شدن یا تمام شدن اعتبار بيمه نامه مقصر حادثهباطل شدن قرارداد بيمهتعلیق تأمین بيمه گرفرار کردن مقصر حادثهشناخته نشدن مقصر حادثه (مسئول تصادف)ورشکستگی بيمه گر (ورشکستگی شرکتهای بيمه )خسارت‌های بدنی خارج از شرایط بيمه نامه (مواردی که تحت پوشش بيمه نامه ثالث نباشد)
ادامه مطلب
حداقل تعهد مالی بيمه نامه های شخص ثالث طبق قانون معادل 2.5% دیه ماههای حرام است لذا با افزایش مبلغ دیه در سال جدید این رقم معادل 11 میلیون تومان خواهد بود. ضمن اینکه شرکت های بيمه خسارت های تا سقف 11 میلیون تومان را در سال 1399 بدون کروکی میبایست پرداخت کنند.حداقل مبلغ بيمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام با رعایت تبصره ماده (8) این قانون است و در هر حال بيمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد.همچنی
درصورت مفقود شدن بيمه نامه چه کار کنیم❓اولین قدم بعد از گم‌شدن بيمه شخص ثالث گزارش فوری آن به نمایندگی بيمه است. برای #بيمه شخص ثالث المثنی صادر نمی‌شود و تنها گواهی صادر می‌شود. برای دریافت گواهی ابتدا باید به مجتمع بيمه‌ای که بيمهنامه از آن صادر شده است مراجعه کرد. در صورتی که فرد شرکت بيمه خود را فراموش کرده است، می‌تواند با هریک از موارد شماره پلاک خودرو، شماره شاسی، شماره موتور یا شماره بيمهنامه از طریق سایت #بيمه مرکزی مشخصات ب
بيمه های اتومبیل شامل بيمه بدنه اتومبیل، بيمه نامه حوادث راننده و بيمه شخص ثالث است که خسارات وارده به اشخاص ثالث از بيمه شخص ثالث پرداخت می‌شود.
در بيمه‌ بدنه، خسارت وارده به اتومبیل فرد خاطی و مقصر پرداخت می‌شود و تفاوت آن با بيمه شخص ثالث از این جهت است.
جهاندیده با تاکید بر اینکه بيمه شخص ثالث برای رانندگان اجباري است، ادامه داد: بيمه بدنه یک بيمه اختیاری است اما اگر بدنه و فنی اتومبیل راننده مقصر در سوانح دچار خسارت شود هم با این بيمه
#آگاه_باشیم⁉️سوال: چنانچه در یک حادثه‌ی رانندگی اتومبیل راننده‌ای که مقصر نیست خسارت ببیند، از محل بيمهنامه‌‌ی شخص ثالث، تا چه مبلغی به زیاندیده پرداخت خواهد شد؟!⏪جواب: به میزان خسارت و تا سقف مبلغ 7میلیون و 700 هزارتومان به زیاندیده پرداخت
ادامه مطلب
صندوق تامین خسارت های بدنی یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل بيمه ای است که با هدف تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی که به دلایلی امکان دریافت خسارت از مقصر حادثه یا شرکت بيمه را ندارند تشکیل شده است.
 
این نهاد در صورت
1- فقدان یا نداشتن بيمه شخص ثالث مقصر حادثه
2- انقضای بيمه شخص ثالث مقصر حادثه
3- ابطال بيمه شخص ثالث مقصر حادثه
4- شناخته نشدن وسیله نقلیه مقصر حادثه
5- کافی نبودن تعهدات بيمه شخص ثالث مقصر حادثه
6- تعلیق یا لغو فع
تعرفه بيمه خودرو شامل تخفیف‌های‌ بيمه شخص ثالث دستخوش تغییراتی شد. از این پس دیگر با تصادف کردن و استفاده از کوپن بيمه تمام تخفیف‌های‌ بيمه از بین نخواهد رفت و از طرف دیگر تخفیف عدم خسارت بيمه شخص ثالث نیز تغییر کرده و مثل گذشته نیست. این تخفیف عدم خسارت سالانه از 10% به 5% کاهش یافته است و تا سقف 70% مانند قبل ادامه پیدا میکند.
 
این موضوع یقیناً روی مبلغ بيمه شخص ثالث تأثیر خواهد گذاشت و نرخ آنرا تغییر خواهد داد. حال سؤالی که در این جا مطرح می
سقف پوشش بيمه شخص ثالث را چقدر در نظر بگیریم؟ این پرسشی است که شاید هنگام خرید یا تمدید بيمهنامه شخص ثالث به ذهن شما هم رسیده باشد. این روز‌ها ماشین‌ ها ارزشمندتر و قطعاتشان گران‌تر شده است.
 
برای همین اگر خدایی نکرده با یک ماشین دیگر تصادف کنید، مبلغ خسارت خیلی بیشتر از قبل خواهد بود. بيمه شخص ثالث در حالت پایه تا سقف ۹ میلیون تومان خسارت‌هایی که به ماشین‌های دیگر وارد می‌کنید را بر عهده می‌گیرد. اگر مبلغ خسارت بیشتر از ۹ میلیون تومان
در برخی از موارد فرد مایل به انتقال تخفیف بيمه شخص ثالث خود به خودروی دیگری است. این انتقال به دو صورت امکان‌پذیر است.
در مواردی ممکن است فرد قصد فروش خودروی خود را داشته باشد. در این حالت می‌تواند تخفیف بيمهنامه خود را به خودروی جدید خود انتقال دهد.از طرفی در مواردی ممکن است فرد قصد داشته باشد که تخفیف عدم خسارت بيمهنامه‌اش را به شخص دیگری انتقال دهد.
در این حالت انتقال تخفیف بيمهنامه تنها در یک خانواده و بین مادر، پدر و فرزندان امکان
بيمه شخص ثالث ( خسارت مالی ) :
الف – حسب مصوبات قانونی در صورتیکه میزان خسارت کمتر از مبلغ تعیین شده باشد ارائه گزارش مقامات انتظامی اامی نمی باشد و طرفین حادثه می توانند با هر دو وسیله به همراه بيمه نامه ها ، کارت شناسایی وسائط نقلیه ، گواهینامه و کارت ملی طرفین به شرکت بيمه اسیا جهت دریافت خسارت مراجعه نمایند . ( در این شرایط بيمه نامه های طرفین در زمان حادثه می بایست معتبر و متوالی باشد )
ب – در صورتیکه میزان خسارت بیشتر از مبلغ تعیین شده ا
 بيمه شخص ثالث چیست؟
هرگونه خسارت مالی و جانی وارد شده به اشخاص ثالث در حوادث رانندگی به عهده بيمه شخص ثالث است. بر اساس قانون، خرید بيمه شخص ثالث برای تمام خودروها اجباري است و نداشتن این بيمه عواقب جبران ناپذیری برای دارندگان وسائل نقلیه به همراه خواهد داشت.
در قرارداد بيمه شخص ثالث:
    شخص اول صاحب بيمهنامه و مالک خودرو است که به آن شخص بيمه‌گذار گفته می‌‌شود.    شخص دوم یا ثانی شرکت ارائه‌دهنده‌ بيمه شخص ثالث است که بيمه‌گر خوانده
راهنمای دریافت خسارت
 اعلام مدارک خسارت شخص ثالث مالی :
– با گزارش مقامات انتظامی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:
– اعلام خسارت حداکثر ظرف ۵ روز؛
– اصل و کپی بيمه­ نامه شخص ثالث طرفین حادثه ؛
– یک عدد کوپن بيمه­ نامه شخص ثالث مقصر حادثه؛
– اصل و کپی گواهینامه و کارت خودرو طرفین حادثه؛
– سند مالکیت خودرو زیاندیده؛
– اصل کروکی و گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه؛
– بازدید کارشناسی بيمه گر ا
دانستنیهای بيمه ای '،'نحوه تامین خسارت بدنی کسانیکه امکان دریافت آنرا از خسارت‌ زننده ندارنداعلان و اعلام خلاف واقع شما عملی اشتباه بوده است. از طرف دیگر وظیفه اصلی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تامین پایداری بيمه گران و جبران غرامت خسارت دیدگان بی پناه حوادث رانندگی است.این در حالی است که به استناد ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري شخص ثالث صندوق به جهت حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی در موارد ذیل اقدام به پرداخت خسارت بدنی به اشخاص ثالث زیاندی
بيمه بدنه بطور کلی گروه بيمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بيمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بيمه‌گزار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بيمه اضافی قابل بيمه شدن می‌باشد خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بيمه‌نام
بيمه ثالث یا همان بيمه شخص ثالث بیشترین بيمه‌ای است که با آن درگیر هستیم. تمام افراد صاحب خودرو مم به داشتن این بيمه هستند و غالباً سالانه این بيمه را خریداری می‌کنند.اغلب افراد برای خرید بيمه شخص ثالث خود به یک نماینده بيمه مراجعه کرده و بيمهنامه خود را خریداری می‌کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا همواره بهترین بيمه شخص ثالث را خریداری می‌کنیم؟ اصلاً مهم است که بهترین بيمه را خریداری کنیم یا نه؟
واقعیت این است که اغ
در مطلب قبل درباره اهمیت بيمه خودرو صحبت کردیم، حال انواع بيمه خودرو را معرفی می‌کنیم. انواع بيمه خودرو شامل بيمه بدنه خودرو و بيمه شخص ثالث می‌باشد. بيمه بدنه خودرو تنها می‌تواند بدنه خودرو را در برابر خسارت های کلی و جزئی بيمه کند. در حالی که بيمه شخص ثالث خسارات وارد شده به سرنشینان خودرو یا اشخاص عابر را هم جبران می‌کند. به دلیل اهمیت این بيمه و خسارت‌های جبران ناپذیری که ممکن است ایجاد کند؛ طبق ماده قانونی ۴۲ داشتن بيمه شخص ثالث اجبا
بزرگ‌ترین تغییری که شامل تخفیف‌های بيمه شخص ثالث شده است این است که در صورت بروز تصادف و استفاده از کوپن بيمه، تخفیف‌های بيمه شما از بین نمی‌رود و به‌صورت پلکانی کم می‌شود. دیگر این‌گونه نیست که چندین سال تخفیف بيمه ثالث با یک‌بار استفاده از کوپن بيمه از بین برود. برای مثال درصورتی‌که یک‌بار مرتکب خسارت مالی به اشخاص ثالث شوید، 30% تخفیف بيمه شخص ثالثتان از بین می‌رود. درصورتی‌که 2 بار مرتکب خسارت مالی شوید، 40% از تخفیف بيمه شما کاست
بسمه تعالی
سلام
 
 
سوال۱ :
آیا مالک خودرو در تصادفات رانندگی مسئولیت دارد ؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت راننده است ، یا اینکه مالک نیز مسئول است؟
پاسخ :
قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه میکند و قانون بيمه اجباري شخص ثالث ، از اصطلاح دارنده استفاده میکند،که منظور مالک یا متصرف خودرو است .
در هر حال بسته به اینکه کدام قانون را مورد استناد قراردهیم میتوان حسب مورد راننده یا مالک را تحت پیگرد قرارداد؛ بنابراین نمیتوان گفت اصل بر مسئولیت
وقتی صحبت از بيمه می‌شود اولین چیزی که به ذهنتان می‌آید چیست؟ خیلی‌ها به یاد تاریخ سررسید بيمهشخص ثالث می‌افتند؛ زیرا داشتن این بيمه برای همه دارندگان وسیله نقلیه اجباري است. بيمه شخص ثالث یکی از انواع بيمه‎های اتومبیل است که همه دارندگان خودرو موظف هستند آن را به موقع برای اتومبیل خود تهیه کنند و به ازای هر یک روزی که در تمدید آن کوتاهی کنند  جریمه می‌شوند.
برای اینکه جزییات مهم برای خرید این بيمه را بدانید در ابتدا بهتر است با پوشش
بسمه تعالی
سلام
 
 
سوال ۱:
آیا مالک خودرو در تصادفات رانندگی مسئولیت دارد؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت راننده است، یا اینکه مالک نیز مسئول است؟
پاسخ :
قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می‌کند و قانون بيمه‌ی اجباري شخص ثالث، از اصطلاح دارنده استفاده می‌کند، که منظور مالک یا متصرف خودرو است.
در هر حال بسته به اینکه کدام قانون را مورد استناد قرار دهیم می‌توان حسب مورد، راننده یا مالک را تحت پیگرد قرار داد؛ بنابراین نمی‌توان گفت اصل ب
اگر می‌خواهید بهترین بيمه شخص ثالث را انتخاب کنید لازم است چند نکته ضروری و مهم را در نظر داشته باشید. این نکات شامل موارد زیر می‌شود:
قیمت بيمهنامه: قیمت بيمه شخص ثالث در بسیاری از شرکت‌های بيمه یکسان است. با این حال با استفاده از بیمیتو، قیمت بيمه شخص ثالث را در بین شرکت‌های مختلف، مشاهده و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. گاهی نیز بیمیتو بر روی این بيمهنامه تخفیف‌هایی ارائه می‌دهد که شما از آن‌ها نیز می‌توانید استفاده کنید.
سطح تعه
بيمه ثالث ایران
بيمه ثالث ایران در گروه بيمه مسئولیت قرار دارد. منظور از شخص ثالث فردی غیر از خود راننده است. زمانیکه در حین رانندگی با فرد دیگر تصادف کنید و مقصر اصلی شما باشید باید خسارت وارد آمده به شخص را جبران کنید. فردی که مورد خسارت قرار گرفته چه خسارت مالی و چه خسارت جانی به عنوان شخص ثالث شناخته می شود.
بيمه ثالث ایران
بيمه ثالث ایران در گروه بيمه مسئولیت قرار دارد. منظور از شخص ثالث فردی غیر از خود راننده است. زمانیکه در حین رانندگی
همان‌طور که می‌دانید بيمهنامه شخص ثالث بيمه‌ای اجباري برای تمام وسایل نقلیه موتوری است و تمام مالکان انواع خودرو و موتورسیکلت از نظر قانون باید این بيمه را خریداری کنند. اما بيمه بدنه بيمه‌ای اختیاری است و هرکس مطابق صلاح‌دید خود می‌تواند انتخاب کند که این بيمه را داشته باشد یا خیر. این بيمه اختیاری است اما پوشش‌های بسیاری دارد که آن را تبدیل به یک بيمه ارزشمند می‌کند. حتی اگر به دیوار برخورد کنید و خودروی شما خسارت ببیند می‌توانید
سرفصل
های آزمون نمایندگی و کارگزاری رسمی بيمه مستقیم


سرفصل ها و منابع آزمون کارگزاری (دلالی) رسمی بيمه اتکایی
سرفصل ها و منابع آزمون ارزیابی خسارت
سرفصل ها و منابع آزمون اکچوئری
سرفصل ها و منابع آزمون نمایندگی فروش بيمه های زندگی

منابع آزمون بيمه آداب به شرح زیر است:کتاب اصول، مقررات و رشته های بيمه، جلد اول و جلد دوم، انتشارات پژوهشکده بيمه .کتاب بيمه های اشخاص، سیدمحمد حسینی پور، انتشارات پ
بيمه ثالث ایران
خلاصه متن:
17183 نفر!
این رقم متأسفانه تعداد کشته های سوانح ترافیکی سال 1397 است؛ افزون بر این میلیاردها ریال خسارت مالی ناشی از این تصادفات هم بر هموطنان تحمیل شده که تکان دهنده است.
هرگاه تمام مردم خود را زیر چتر بيمه ای قرار دهند، زخم ها التیام می یابد، خسارات جبران می شود و از همه مهم تر آرامش در جامعه گسترش می یابد.
اهمیت بيمه شخص ثالث و بيمه ثالث ایران
پسربچه در مدرسه ی جدیدش کسی را نمی شناخت و احساس تنهایی و افسردگی، درس خوا
مدیریت بيمه‌های اتومبیل شرکت بيمه کوثر در حال حاضر سه نوع خدمت را در قالب سه بيمه شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده» ارائه می‌دهد که به شرح زیر است:
1. بيمه نامه شخص ثالث
در این بیمـه نامه کلیه دارندگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینی اعم از اشخـاص حقیقـیدارندگان اتومبیل های شخصی» یا حقـوقی اتومبیل های متعلق به شرکت ها ، ادارات دولتی و .» مسئول جبران خسـارات جانی و مالی هستند که بر اثر حـوادث وسیله نقلیه یا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد می گ
هیئت وزیران به پیشنهاد بيمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بيمه آيين نامه اجرایی ماده (3) قانون بيمه اجباري شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و حق بيمه بيمه نامه حوادث راننده مسبب حادثه را تصویب کرد.
بر اساس این آيين نامه میزان تعهد بيمه‌گر در هر حادثه برای جبران خسارت فوت راننده مقصر حادثه، معادل مبلغ مندرج در بيمهنامه و برای جبران خسارت جرح و یا صدمه بدنی، برابر با حاصل ضرب درصد دیه یا ارش تعیین شده در مبلغ مندرج د
مدیریت بيمه‌های اتومبیل شرکت بيمه کوثر در حال حاضر سه نوع خدمت را در قالب سه بيمه شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده» ارائه می‌دهد که به شرح زیر است:
1. بيمه نامه شخص ثالث
در این بیمـه نامه کلیه دارندگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینی اعم از اشخـاص حقیقـیدارندگان اتومبیل های شخصی» یا حقـوقی اتومبیل های متعلق به شرکت ها ، ادارات دولتی و .» مسئول جبران خسـارات جانی و مالی هستند که بر اثر حـوادث وسیله نقلیه یا محمولات آنهـا به اشخاص ثالث وارد می گ
هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رای وحدت رویه خود اعلام کرد که رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب می‌شوند
همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بيمه خسارت و دیه دریافت کنند
براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بيمه ثالث نشد
به غیر از عواقب مالی، مشکلات دیگری نیز وجود خواهد داشت که علاوه بر خسارات مالی بالا موجب صرف زمان زیادی نیز خواهد بود. از عواقب اصلی نداشتن بيمه شخص ثالث عبارتند از:
متوقف شدن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی
پلیس راهنمایی و رانندگی در صورت شناسایی خودروی فاقد بيمه شخص ثالث آن را متوقف می‌کند و به پارکینگ انتقال می‌دهد.در این حالت شخص خاطی می‌بایست بيمهنامه شخص ثالث دارای اعتبار تهیه کند و علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد بيمه شخص ثالث که به حق
در کل بيمه برای جبران خسارت است. بيمه بدنه اتومبیل به طور ویژه خسارت‌های واردشده به بدنه اتومبیل را پرداخت می‌کند. در زمان تصادف دو حالت زیر برای استفاده از بيمه وجود دارد.
بيمه‌گزار مقصر است: در این حالت خسارت ایجادشده به خودرو توسط بيمه بدنه و تا سقف تعهدات آن پرداخت می‌شود.
بيمه‌گزار مقصر نیست: زمانی که بيمه‌گزار مقصر نباشد خسارت ایجادشده به وسیله شخص مقصر و یا بيمه شخص ثالث شخص مقصر پرداخت می‌شود. اگر خسارت ایجادشده از سقف تعهدات پر
بيمه ثالث ایران
خلاصه متن:
خودروها همانگونه که در خدمت بشر امروز قرار گرفته اند، متأسفانه در برخی موارد مسبب حوادث ناگواری هم بوده اند، البته قرار هم نیست که این حوادث تمام شود؛ در واقع تا خودرو هست حوادث هم هست.
با بيمه های شخص ثالث و از جمله بيمه ثالث ایران آرامشی خریداری می کنید که ارزش آن را از کسی باید پرسید که خود دچار حادثه ای از این دست شده باشد.
بيمه ثالث ایران و اهمیت آن
    در بیان اهمیت بيمه شخص ثالث همین بس که بر اساس قانون، هیچ خود
اگرچه کارشناسان بيمه، همیشه سعی داشتند که حق بيمه ثالث را وابسته به راننده نمایند و در هنگام ریسک سنجی آن در واقع نحوه رانندگی راننده را عامل اصلی قرار دهند؛ در مقالات گذشته نیز به تفصیل در مورد این مساله توضیح داده‌ایم که بيمه شخص ثالث، راننده محور است، نه خودرو محور. اگرچه، مدت‌های طولانی است که سیستم تعیین حق بيمه خودرو در دنیا بر اساس ویژگی‌های رفتاری راننده است، اما ساز و کارهای تعیین حق بيمه در ایران، به خوبی اجرا نشده است. در گذشته
تفاوت بيمهشخص ثالث و بدنه
بيمه های اتومبیل شامل بيمه بدنه اتومبیل، بيمه نامه حوادث راننده و بيمه شخص ثالث است که خسارات وارده به اشخاص ثالث از بيمه شخص ثالث پرداخت می‌شود.
در بيمه‌ بدنه، خسارت وارده به اتومبیل فرد خاطی و مقصر پرداخت می‌شود و تفاوت آن با بيمه شخص ثالث از این جهت است.
جهاندیده با تاکید بر اینکه بيمه شخص ثالث برای رانندگان اجباري است، ادامه داد: بيمه بدنه یک بيمه اختیاری است اما اگر بدنه و فنی اتومبیل راننده مقصر در
ضمانت اجرایی قانون یادشده، جریمه‌ای تحت عنوان جریمه دیرکرد بيمه شخص ثالث است که به صورت روزانه محاسبه می‌شود. از این رو، اگر بيمه شخص ثالث شما منقضی شده باشد و آن را تمدید نکرده باشید، در هنگام خرید بيمه جدید، ناچار به پرداخت جریمه دیرکرد هستید.
بيمه شخص ثالث البرز
 
با استفاده از عوامل متعددی می‌توانید بيمه شخص ثالث شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین گزینه را انتخاب کنید. این عوامل عبارت است از:

قیمت: این عامل قطعاً یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در انتخاب است که با بیمیتو می‌توانید در کمترین زمان ممکن نسبت به قیمت بيمه تمام شرکت‌ها مطلع شوید.
سطح توانگری شرکت بيمه: اینکه موقع پرداخت خسارت شرکت بيمه توان پرداخت خسارت وارد شده را داشته باشد بسیار عامل مهمی است. با استفاده از این عامل نیز
رانندگان متخلف در تصادفات دیه می‌گیرند
هیات عمومی دیوان عالی کشور، با صدور رای وحدت رویه خود اعلام کرد که رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب می‌شوند.همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بيمه خسارت و دیه دریافت کنند.براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰ به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌ان
موسسه خیریه سگال
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
گیم پلی تمام بازی ها با کیفیت بالاو تیزر طرح تبیین منظومه فکری رهبری Wallpaper خدمات شارژ کولر کاشی حوض _منع عقل_ عکس پروفایل روستای قهرآبادسفلی آنتی اسکالانت افزایش سطح دانش